Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Ootame soovijaid diakonikoolitusele

30.03.2010 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar teatab, et on alanud vastuvõtt 2010. aasta diakonikoolitusele.
Esimene kursus toimub 19.–20. mail Usuteaduse Instituudis. Diakonikoolituse läbimine on üheks eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate vastuvõtt toimub konsistooriumis 20. aprillil algusega kl 10.
Diakonikoolitusele tulija peab omama teoloogias bakalaureusekraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 20 ainepunkti ulatuses vastavalt diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuetele ning eksamineerimiskorrale. Diakonieksam toimub 19. oktoobril.
Diakonikoolitusele tulija peab esitama peapiiskopile 15. aprilliks järgmised dokumendid: avalduse; õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotluse vastava isiku kutsumiseks diakoniameti eksamile koos praosti või peakaplani kinnitusega; elulookirjelduse, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse; ristimis- ja leeritunnistuse koopiad; teoloogilist haridust tõendava diplomi või akadeemilise õiendi koopia; enesetutvustuse ordinatsiooni taotlemisel (vastav vorm on leitav UI kodulehel); kolm iseloomustust ordinatsiooni taotlemisel (vastav vorm on leitav UI kodulehel); foto suuruses 3,5 x 4,5 cm.
Info: Liina Sander; e-post: liina.sander@eelk.ee; tel 611 7405; 5817 3444; www.eelk.ee/ui.

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)