Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Õnnitleme

25.04.2012 | | Rubriik: Teated

Tõnis Nõmmik, emeeritus
29. aprillil – 79
Kaisa Kirikal
29. aprillil – 32
Allan Kährik
1. mail – 44
Annika Laats
1. mail – 42

Ordinatsioonitähtpäev
27. aprillil – 19
Rene Reinsoo (preestriordinatsioon 29.08.2000)
27. aprillil – 15
Kristi Sääsk (05.06.2007)
Markus Vaga
Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.

Õnnista ja hoia,
Vaimuga meid võia,
oma pale tõsta Sa,
Issand ja meid valgusta!
KLPR 206

Õnnitleme kirikulehe head sõpra,
dr Heino Noort
tema 90. sünnipäeval, mis oli 24. aprillil.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)