Esileht » Uudis » Uudised »

Oma kodu ja valla kaitseks

17.11.2021 | | Rubriik: Uudised

Poliitiliselt keerulisel ajal loodi vastses Eesti Vabariigis riigikaitseorganisatsioon Kaitseliit, et „suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda“. Möödunud nädalal sai sellest 103 aastat, aga Kaitseliidu roll on praegugi oluline. Kaitseliidu arengukavas, mis on koostatud aastani 2030, märgitakse, et see on koostatud lähtuvalt Eesti julgeolekupoliitika sihist ennetada ja tõkestada ohte ning vajaduse korral neile kiiresti ja paindlikult reageerida. Kaitseliidu ridadesse kuulub ka arvestatav hulk vaimulikke. 

Lea Jants, Nissi koguduse õpetaja, Naiskodukaitse liige: Peame tegelema isamaalise kasvatusega ja aitama teadvustada, et meil on oma riik. Peame seda teadmist edasi andma uuele põlvkonnale, kes on sündinud vabas riigis ega kujuta ette, mis tähendab elada võõra võimu all. Oluline on edasi anda traditsioone ja tavasid, mida järgida. Õpetatakse vajalikke oskusi, et ka kriisiolukorras toime tulla ja osata anda meditsiiniabi. 

Kaitseliidu noorteorganisatsioonis õpitakse austama ja armastama oma kodu, metsas ööbima ka siis, kui on märg ja külm. See on suurepärane alternatiiv nutimaailmale. Aga tooksin esile ka selle, et Naiskodukaitse tegevus on suunatud ka heategevusele. 

Meelis Malk, Lihula koguduse diakon, Lääne maleva kaplan: Olen Kaitseliidus olnud kuus kuni seitse aastat ja muidugi on minu selja taga pere toetus. Tõstaksin esile malevas tekkinud ühtsustunde, mis on seotud eesmärgiga kaitsta oma kodu ja valda ning näidata, et riik on kohal ka Läänemaal. 

Kui varasemalt oli organisatsioon Kaitseväe pikendus, siis praegu on Kaitseliidu kontseptsioon, et inimeste käes oleks võimalikult palju relvi ja ka minul on kodus relv. Kui meil on detsembri alguses kohalik õppus, siis Lätis algasid õppused 4000 inimesele. Oluliseks pean pakkuda kaitseliitlastele hingelist tuge ja just metsas, kus inimesed tavaolukorrast erinevalt avavad end rohkem. Kinnitan, et kaevikus ateiste ei ole.

Toomas Nigola, Põlva koguduse õpetaja, sealse maleva leitnant: Kuulumine Kaitseliitu on kodanikukohus. Kui me ise oma riigi kaitsesse ei panusta, siis kes seda veel teeb? Olen Kaitseliidus tegev kümmekond aastat ja vastavalt vajadusele täidan kas kaplani või ohvitseri ülesandeid. 

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)