Esileht » Uudis » Uudised »

Olulisim vara on inimesed

26.04.2017 | | Rubriik: Uudised

Viljandi praostkonna sinodilisi võõrustanud Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa (vasakult), praost Marko Tiitus ja abipraost Markus Haamer lõunapausi pidamas.
Kätlin Liimets

3. aprillil toimus Kõpus suurepäraselt korraldatud Viljandi praostkonna sinod. Praostkondlikust esinduskogust võttis osa Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets.

Jumalateenistusel Kõpu kirikus ütles piiskop Luhamets, et koos ollakse mitte üksnes kokkuvõtete tegemiseks, vaid et tunda osadust ja palvetada nende eest, keda teenime kogudustes. „Peaksime olema tulesädemed, mis tõmbavad ligi ja sütitavad,“ julgustas piiskop.
Pärast jumalateenistust tunnustati aasta töötegija tiitliga Helme ja Taagepera koguduse organisti Thea Leitmaad ja koguneti 1847. aastal arhitekt Emil Julius Straussi projekti järgi valminud Suure-Kõpu mõisa klassitsistlikku peahoonesse, kus praegu on tegutsemas Kõpu põhikool. Suursuguses hoones tervitasid sinodilisi kooli direktor Linda Soots ja kohaliku vallavalitsuse liige Tõnu Vreimann.

Praosti aruanne
Praost Marko Tiitus tõstis esile, et praostkonna kõige suurem vara on inimesed, keda ta ka heldesõnaliselt tänas ja tunnustas. „Loomulikult on hea meel ka suurtest majandusalastest töödest: Paistu kiriku käärkamber sai uue põranda, Viljandi Pauluse kogudus tegi esimesed sammud, restaureerimaks kiriku katust, Põltsamaa kiriku fassaaditööd edenevad ja Kõpu kogudus on samuti plaani võtnud pikihoone fassaadide remondi; ent kirik on eeskätt inimesed,“ rõhutas praost.
Statistikale pilku heites selgub, et 2016. aastal vähenes liikmesannetajate arv praostkonnas 115 inimese võrra, kasvavad kogudused olid Viljandi Pauluse, Taagepera ja Viljandi Jaani. Karksi koguduses püsis arv eelmise aastaga võrreldes samal tasemel. Kõikide talituste arv suurenes veidi. Väljakutseks on, et 2016. aastal vähenes vaimulike arv praostkonnas. Hooldatavatele Karksi, Mõisaküla ja Halliste kogudusele lisandus Paistu, mille õpetaja Raivo Asuküla siirdus emerituuri.
„Eesmärk võiks olla, et vähemalt üks vaimulik lisanduks praostkonda. Kuna püüded leida uusi õpetajaid pole vilja kandnud, võiks pilgud pöörata sissepoole ja vaagida, kes võiks koguduse liikmeist õppida teoloogiat,“ rääkis Tiitus. Seni on teenimisel abiks emeriitõpetajad Helmut Mõtsnik ja Villu Jürjo. Suure jõuallikana ja vaimuliku ressursina tõstis praost esile vaimulike abikaasasid ja juhtorganite liikmeid.

Praostkonna ühistegemised
Kogu sinodil jagatu andis tunnistust, et tegemist on koosmeelse praostkonnaga. Juhtimine on läbimõeldult kindlakäeline ja toetav. Esile tõsteti vaimulikult ülesehitavaid igakuiseid hingekarjaste kokkusaamisi.
Tänu Soome kiriku Tuusula ja Nurmjärvi sõpruspraostkondade toele on võimalik viiel pühapäeval aastas maksta vaimulike puhkuseasendajate palgad. Lisaks toetatakse iga aasta hingekarjaste täienduskoolitusi 150 euro ulatuses. Hästi toimib ka tsentraalselt korraldatud raamatupidamisteenuse ostmine kogudustele.
Rõõmustati ka, et eelmisel aruandeaastal muret teinud lastetöö madalseis sai 2016. aastal ületatud ja taas toimus 70 osavõtjaga lastelaager Kõpus, mida vedasid õpetajad Hedi Vilumaa, Kristi Sääsk ja Markus Haamer.
Laste- ja noortetöö eest vastutav abipraost Haamer toonitas juba 20. korda Põltsamaal toimunud üldkiriklike noorte talvepäevade tähendust: „Kristlikud noored Eesti eri paikadest on hakanud üksteisel külas käima, see tekitab sünergiat ja on tõukeks kogu kiriku usuelule.“

Valimised
Pärast koguduste esindajate sõnavõttude kuulamist ja praostkonna sekretäri Toivo Vilumaa põhjalikke seletusi eelarve täitmise kohta kinnitas sinod 2016. aasta eelarve täitmise aruande.
Elevust tekitasid valimised. Oldi aktiivsed kirikukogu liikmekandidaate esitama ning esitatud tutvustasid heal meelel enda tugevusi ja võimalikku panust kirikukogu töösse.Tasavägises konkurentsis valiti kirikukogu liikmeteks Põltsa­maa koguduse õpetaja ja abipraost Markus Haamer, Viljandi kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus ja maaeluministeeriumis töötav Helve Hunt Viljandi Jaani kogudusest. Asemikeks said õpetaja Allan Praats, Heldur Lääne ja Tõnis Tulp.
Praostkonna nõukogu jätkab senises koosseisus: Tarmo Loodus, Taivo Lehesmets ja Ene Saar. Revisjonikomisjoni valiti õpetaja Arvo Lasting, Mihkel Taganov ja Anu Jürmann.

Tähelepanu haldusreformil
Sisutiheda arutelu tõstatas Viljandi Jaani koguduse juhatuse esimees Tarmo Loodus ettekandega riikliku haldusreformi mõjust koguduste elule. Ta rõhutas, et ühendvaldade moodustumises tuleb olla aktiivne ja mõelda eelkõige sellele, mida suudetakse pakkuda kogukonnale. „Esmatähtis on osaleda protsessis, sest kui sina ei tegele poliitikaga, siis tegeleb poliitika sinuga. Kõrvalseisjatena ei pruugi meile lõpptulemus meeldida,“ toonitas Loodus.
Olukorras, kus ühe omavalitsuse territooriumile jääb rohkem kogudusi kui varem, on tähtis koguduste koordineeritud koostöö ja ühised seisukohad. „Vältida tuleks olukordi, kus omavahel konkureeritakse,“ ütles Loodus.
Ettekandja julgustas sinodilisi osalema kohalike omavalitsuste valimistel. Üleskutset toetas piiskop Luhamets, jagades oma kogemust: „Olen osalenud 23 aastat kohalike omavalitsuste volikogude töös. Arvan, et see on olnud väga positiivne kirikule. See on võimalus, mida kasutada.“ Arutelu tulemusena lepiti kokku, et Viljandi praostkonna vaimulikud ja juhatuste esimehed kogunevad suvel koosolekule, et olla valmis muutuvaks olukorraks.
Sisutiheda päeva lõpetas piiskop Luhametsa sõnavõtt, kus tähelepanu koondus naiste ordinatsiooni ja homoseksuaalsuse küsimustele (mida oleme lugejale lähemalt tutvustanud Saarte sinodi artiklis, vt 05.04 lehte) ning mais Tartus toimuvale kirikukongressi tutvustamisele.
Kätlin Liimets

Viljandi praostkond
14 kogudust, 9 vaimulikku
Liikmesannetajaid 2849
Ristiti 103, leeritati 76, laulatati 25 paari ja maeti 270 inimest.
Aasta töötegija tiitli pälvis Helme ja Taagepera koguduse organist Thea Leitmaa.
Kirikukogu liikmeiks valiti Markus Haamer, Tarmo Loodus, Helve Hunt.

Teemad:

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)