Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Olla Jumala saadik maailmas

02.07.2015 | | Rubriik: Jutlus

Mk 3:13–19
Selle pühapäeva juhtmõtteks on «Issanda teenistuses» ja altaril valendab kirikuaasta üks eredamaid värve, punane. Kirikute ümber haljendab südasuviselt niidetud rohi ja põlluserval tervitab meid karikakrameri. Seisan ja vaatan kiriku ukselt kaugusse, nähes suure kauni maailma Looja igavikulist kätetööd, ja südames on vaid tänu, lõputu tänu.
Mida tähendas neile kaheteistkümnele äravalitule ja mida tähendab nüüdisajal meile teadmine, et meid on kutsutud Jumala teenistusse?
12 valitut ehk apostlid olid Jeesuse kutsutud ja seatud; need, kes said tema ülestõusmise tunnistajateks selles maailmas, Jeesuse lähimad kaaslased ja temaga koos eluteed käinud inimesed, kelle Jeesus saatis kindla ülesandega kuulutustööle. Apostel on kristlikus tähenduses Jumala saadik maailmas. Kui vaadata apostlite tegevust, siis nad järgisid Jee­suse käsku «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud» (Mt 28:19–20) ning pühendasid oma elu Jumala lunastustöö kuulutamisele.
See aga polnud tolleaegses maailmas sugugi kerge töö, sest nii variserid ja kirjatundjad kui ka tolleaegse Rooma riigi võimud tegid kõik selleks, et nende inimeste tööd ja kuulutust nurjata. Nii mõnedki apostlitest pidid oma usu kuulutamise ja Jeesuse tunnistamise pärast oma elu andma ja surema. Nende kogemus Jeesusest ja Jumalast oli aga sedavõrd tugev, et nad ei kaotanud oma usku ega taganenud sellest ka siis mitte, kui pidid elust loobuma. Tagakiusamisest hoolimata ei jätnud nad oma tööd, vaid tegid kõik endast sõltuva selleks, et sõnum Jumala lunastustööst leviks kõigi inimesteni ja kuulutustöö võis jätkuda ka pärast neid.
Tänapäeva maailmas on kõik, ka meie ise, kutsutud Jumala teenistusse, et seda sama lunastussõnumit võiks viia kõikjale ning et me levitaksime Jumala armu ja armastust kogu maailmas ka praegu. Jumal on meiega ja tema lunastustöö ei ole kuhugi kadunud, Jumal armastab endiselt oma loodut, jagab oma armastust ja armu meile igal hetkel. Kahjuks kõik ei ole kuulnud seda sõnumit või on eiranud seda. Meid on kutsutud, kutsutud nimepidi, et oleksime tänapäeva maailmas apostlite töö jätkajad.
Peame aga tõdema, et ka nüüdisaja maailmas on palju neid, kes töötavad selle sõnumi levitamise ja kuulutamise vastu. Tagakiusamine ei ole praegu küll väga avalik, kuid seda on, ja vastuseisugi võime kogeda igal sammul. Ka nüüd saab iga sõnumikuulutaja kogeda vihaseid pilke ja põlastust. Sellest hoolimata on meie ülesanne seista kindlalt ja kõikumatult ning kõigest hoolimata jätkata kuulutustööd. Olgu see siis otsene kuulutus ja lunastussõnumi levitamine või hoopis oma eeskujuga lähikonna mõjutamine või hoopis sügav eestpalve hea sõnumi levitamise eest.
Võib-olla sõnum ja Jeesuse käsk «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid ja õpetades neid», ei ole just kõige lihtsamate killast. Samuti selle õpetuse ja kuulutuse levitamine ei ole tänases maailmas üheselt mõistetav, sest erinevaid kuulutajaid ja õpetusi on nii palju. Ka Jeesuse käsu tõlgendusi on nii mitmeid, et on inimesi, kes selle keskel murduvad, kuna ei osata eristada tõelist Jumala kuulutust lunastusest kõigest muust kuulutusest. Kuid Jeesuse lubadus «Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni», on suurim ja võimsaim, mida inimesele kunagi on antud.
Jumal on alati oma lubadust pidanud ning tema armu suurus pole kõigutatav. Just see lubadus on kristlaste tugi, Jumal ise on meiega, mis ka ei juhtuks. Ta kutsub meid enda teenistusse, seisab igal hetkel meie kõrval ega lase meiega mitte midagi halba juhtuda. Ta tõstab meid hetkil, mil oleme kukkumas, või aegadel, mil meid taga kiusatakse. Jumal ei jäta meid maha, kuigi oleme kindlad, et meid on hüljatud. Jumal hoiab ja kannab seda, kes tema kutset on kuulnud ja on tema teenistuses. Me võime kogu oma lootuse panna Jumalale ja anda ennast täielikult, jäägitult temale.
Rändava jumalarahvana Jumala teenistuses oleme selles maailmas otsekui võõrad ja majalised, kuid meil on võimalik kogeda armu, et meil on Jumal, kes on kutsunud meid oma teenistusse siin ajalikus elus, ja toetuda teadmisele, et meile on valmistatud Issanda taevases riigis igavese elu õnnistus.
Meile, selle aja apostlitele, on antud ülesanne kuulutada ja levitada armu head sõnumit, kutsuda inimesi Jumala osadusse, et kogu maailm leiaks lepituse Jumalaga (2Kn 5). Uskugem, lootkem ja armastagem, sest Issand on meiega.
Andkem end Jumala teenistusse ja kogegem oma hinges südasuvist Looja lähedalolu jäägitu usaldusega. Aamen.
Tuuli Raamat

 

 

 

 

Tuuli Raamat,
Helsingi Alppila koguduse õpetaja

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)