Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Olge kõik tänatud ja õnnistatud!

22.05.2013 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Kiriku sünnipäeval, esimesel nelipühal tunnustati Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimunud tänujumalateenistusel kiriku tublisid töötegijaid, vabatahtlikke kaastöölisi ja toetajaid.

Tänujumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, konsistooriumi kantsler, toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma ja assessor praost Tiit Salumäe. Muusikaga teenisid värskelt EELK aukirjaga pärjatud Hageri koguduse kammerkoor Lambertus Sigrid Põllu ja Merle Libliku juhtimisel ning organist Piret Aidulo.
Teenistus algas luterliku kiriku hümni «Üks kindel linn ja varjupaik» laulmisega, algusliturgia viis läbi assessor Tiit Salumäe. Pühakirja luges koguduse õpetaja Urmas Viilma. Oma kõnes märkis peapiiskop Andres Põder, et nelipühad on kiriku sünnipäev ja see on just õige koht tunnustada ja tänada kirikule pühendunud ustavaid inimesi, kes on kiriku rikkuseks.
«Nad on jumala and. Pühakiri kutsub neid tunnustama (1Kr 16:18). Ka meie tahame seda teha. Siinne nimekiri on siiski väga väike osa paljudest, kelle armastus on olnud Jumala armastuse väljenduseks, kelle headus on ulatunud teisteni. Olgu nad kõik tänatud ja õnnistatud! Meeles pidades oma sõpru ja toetajaid ning järgides nende eeskuju, suudame ka ise paremini täita meile antud ülesannet – jagada headust ja rõõmu,» sõnas peapiiskop.
EELK autasude komisjoni esimees Tiit Salumäe luges ette autasustamisotsuse, autasud andsid üle peapiiskop Põder ja kantsler Viilma. Elutööpreemia saanud emeriitõpetaja Toomas Paul pälvis selle autasu neljandana emeriitpraost Esra Rahula, emeriitpeapiiskop Kuno Pajula ja helilooja Roman Toi järel. Titulaar­praosti aunimetust on välja antud viiel korral: õpetaja Eenok Haamerile, emeriitõpetaja Paul-Gerhard von Hoer­schelmannile, emeriitõpetaja Voldemar Iljale, emeriitõpetaja Ivar-Jaak Salumäele ja tänavu emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmikule.
Kõrge autasu EELK Teeneteristi I järgu ordeni vastuvõtmisel sõnas Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jānis Vanags, et ta on liigutatud, et selline suur au tuleb just Eestist. Peapiiskop Vanags lisas, et tänavu täitub tal 20 aastat Läti luterliku kiriku pea ametis olemist.
Autasustatute nimel võttis sõna Urvaste koguduse juhatuse kauaaegne liige ja kirikuvanem, Heimtali kiriku ehitaja  Peeter Animägi. Temagi märkis, et tänulik tuleb olla kõigile neile, kelle abil ja toel kirikuinimesed oma tööd teevad. Tänuga pidas ta meeles kohalike omavalitsuste esindajaid, ettevõtjaid, kõiki vaimulikke, Pereraadiot ja ainsat positiivset ajalehte Eesti Kirikut.
Lõpulauluks kõlas «Kolmainu Jumal igavest», mille järel kena kombe kohaselt ühises kohvilauas mõtteid vahetati. Tunnustatute nimekiri on avaldatud 15. mai ajalehes Eesti Kirik.
Tiiu Pikkur

EELK autasud
Aumärgid: kuldrist, Teeneterist, tunnustusmärk.
Tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri, tänukiri.
Aunimetus: titulaarpraost.
EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduste töös.
EELK autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
Allikas: EELK kirikuseadustik

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)