Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Oikumeeniliste projektide konkurss

26.01.2022 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss on mõeldud edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks. 

Sellel alusel planeeritavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud. Projekti sisu ja tegevused võiksid soovituslikult olla seotud EKNi teema-aastaga „Head tervist“.

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid. Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2021. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi. Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%. Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu või selle asutatud sihtasutuste poolt. 

Projektitoetuse ülempiir on üldjuhul 1000 eurot projekti kohta. Projektikonkursi kogumaht on 20 000 eurot. Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKNi logo, esitades sellekohase info ka projekti aruandes.Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKNi töökoosolekul 17. märtsil.

Taotluses palume esitada järgmised andmed: 1) projekti nimi; 2) eesmärk ja oodatav tulemus; 3) sihtgrupp; 4) ajakava ja kestvus; 5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud; 6) projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid; 7) soovituskiri.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt http://ekn.ee/sisu.php?lehe_id=6

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna  e-postiga ekn@ekn.ee.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)