Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Oikumeeniliste projektide konkurss

08.02.2019 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkursi statuut.

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss on mõeldud edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike väärtuste alusel. Sellel alusel plaanitavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud.
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.

Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2018. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.
Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%.
Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu või selle asutatud sihtasutuste poolt.
Projektikonkursi kogumaht on 36 000 eurot.
Projekti sisu ja tegevused võiksid soovituslikult olla seotud EKNi teema-aastaga „Eesti usk“.
Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKNi logo (EKNi teema-aastaga seotud projekti puhul ka teema-aasta logo) ning esitades sellekohase info ka projekti aruandes.
Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKNi töökoosolekul 21. märtsil.
Taotluses palume esitada järgmised andmed:
1) projekti nimi;
2) eesmärk ja oodatav tulemus;
3) sihtgrupp;
4) ajakava ja kestvus;
5) võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud;
6) projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid;
7) soovituskiri.
Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 1. märts.
Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil
http://www.ekn.ee/doc/uudised/Taotluse_vorm_2019_(1).doc
Taotlused esitada paberkandjal aadressil Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna e-postiga ekn@ekn.ee.
Info: Eesti Kirikute Nõukogu, tel 646 1028, 512 2564; ekn@ekn.ee.

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)