Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Oikumeeniliste projektide konkurss

28.01.2015 | | Rubriik: Teated

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja projektikonkursi eesmärgiga anda võimalus edendada 2015. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.
Taotluses palume esitada järgmised andmed:
1. Projekti nimi.
2. Eesmärk ja oodatav tulemus.
3. Sihtgrupp.
4. Ajakava ja kestvus.
5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud.
6. Projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid.
7. Soovituskiri.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts. Taotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt aadressil www.ekn.ee.
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn@ekn.ee.
Info: Eesti Kirikute Nõukogu, tel 646 1028, 512 2564; ekn@ekn.ee.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)