Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Õigusabi võtmesõnadeks on masu ajal laenud ja töökoht

13.04.2010 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

 Kord nädalas pakub Tallinna Jaani koguduse liige, vandeadvokaat Kati Raudsepp (fotol) oma kogudusekaaslastele tasuta õigusabi.
Kui praost Jaan Tammsalu viimasel sinodil oma haldusalas toimuvat iseloomustades märkis, et koguduseti pakutakse palju erinevaid abistavaid teenuseid, pidas ta muu hulgas silmas ka oma koguduses antavat tasuta õigusabi.
Juba aasta aega on Jaani koguduse liikmetel, kel õigusalasest nõust vajaka jääb, võimalik oma konkreetsete muredega pöörduda juristiharidusega kogudusekaaslase poole.
Advokaadibüroos Raudsepp & Co igapäevast leiba teeniv Kati Raudsepp rääkis Eesti Kirikule, et ebamäärasest soovist panustada kuidagi oma kodukoguduse ellu sai konkreetne plaan eelmise aasta alguses: «Koguduse nõukogusse kandideerijad pidid ennast ja oma senist rolli koguduses paari lausega tutvustama. Minul polnudki sel hetkel muud öelda, kui et olen rohkem tarbija rollis. Kui hiljem osutusin nõukogusse valituks, tundsin, et soovin midagi ka omalt poolt teha.»
Kui Raudsepp oma ammuse ideega õigusnõustamisest õpetaja Tammsalu jutule läks, oli viimane rõõmuga nõus.
Kati Raudsepa sõnul on nõustamise eesmärgiks anda inimestele edasiseks tegutsemiseks mingi teeots kätte, samuti soovitused, mida peaks edasi tegema.
«Mõnikord tullaksegi lihtsalt tähtsa õigusliku otsuse tegemisel eelnevalt nõu küsima ja sellistel juhtudel saab asi korraga lahendatud. Kuid on ka neid, kelle probleemide lõplik lahendamine võtab kuid, kui mitte veel rohkem aega. Püüan neile anda ülevaate, kuidas õigus­likult probleemi lahendamist jätkata. Ühe võimalusena olen selgitanud ka riigi õigusabi taotlemise võimalust,» selgitab ta.
Probleemid, millega tullakse, on erinevad, aga peamisteks valdkondadeks on tööõigus (vaidlused tööandjaga), perekonnaõigus, võlaõigus (laenud ja nende tagatiseks antud kodud), samuti pärimisõigus. «Nendes õigusprobleemides, millega nõustamise käigus kokku olen puutunud, on seoses masuga võtmesõnadeks laenud ja töökoht.
Ühe pereliikme töökoha kaotamine mõjutab majanduslikult suurt ringi tema lähedasi, eelkõige siis, kui perel on laen, mille tagatiseks näiteks pereisa vanematele kuuluv kinnistu,» toob vandeadvokaat Kati Raudsepp iseloomuliku näite.
Liina Raudvassar

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)