Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Õigeusu seminar soovib ühineda UIga

16.10.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Kolmapäeval, 9. oktoobril tutvustas EELK Usuteaduse Instituudi rektor dr Ove Sander Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) sinodil õppimisvõimalusi instituudis.

Õigeusu preestriks saab praegu õppida püha Platoni seminaris, mis aga ei anna lõpetanutele riiklikult tunnustatud haridust. EAÕK metropoliit Stefanus on rektor Ove Sandri poole pöördunud sooviga kahe õppeasutuse koostööst kuni ühinemiseni, sest ka õigeusu preestrid vajavad riiklikult tunnustatud haridust.
«Ma usun, et meie koostöö alus – vastastikune huvi, austus ja armastus – on meil olemas,» sõnas Sander ja lisas, et koostöö võiks olla kaheetapiline. Esimene, mis on juba käivitunud, on üksteise tundmaõppimine. Siia mahuksid ka õppejõudude vahetused ja üliõpilaste vastastikused loengute külastused.
Teisel etapil oleks EAÕK-l juba oma õppetool usuteaduse instituudis. Sander rõhutas, et ühinemine toimuks sarnaselt instituudi ühinemisega Tartu teoloogia akadeemiaga, kus akadeemial on säilinud iseseisva otsustamise õigus.
Metropoliit Stefanus ütles, et püha Platoni seminari üliõpilastel on vaja kindlasti saada riiklikult tunnustatud haridust. «Kõik see võtab aega, kuid meil on tahe läbirääkimisteks, et seatud eesmärgile jõuda,» ütles Stefanus. Ta tegi ettepaneku moodustada töörühm, kuhu kuuluksid usuteaduse instituudi, püha Platoni seminari ja EAÕK esindajad, ning kohtuda alates detsembrist jooksvalt, et järgmist õppeaastat ühiselt alustada.
Tänavusel õppeaastal alustas usuteaduse instituudis õpinguid juba kolm õigeusu preestrit.
Tiiu Pikkur

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)