Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Ohutus eelkõige

02.12.2020 | | Rubriik: Teated

29. novembril väljastas siseministeerium rahvastikuministri kirja, milles Riina Solman paneb kirikutele südamele ohutusnõuete täitmise vajalikkust viiruse leviku tõkestamiseks.

Pöördumises kristlike koguduste ja teiste Eestis tegutsevate usuliste ühenduste poole juhib ta tähelepanu jumalateenistuste pidamiseks kehtestatud nõuetele COVID-19 leviku tõkestamiseks. Oluline on praegu viiruse leviku tõkestamiseks pidada kinni kõikidest valitsuse kehtestatud piirangutest, et hoida iseend ja üksteist.

Rahvastikuminister leiab, et kui võimalik, tuleks koguduse liikmetel püsida kodus ja vaadata teenistusest juba kevadel praktikaks saanud veebiülekannet. Viiruseohu vähendamiseks tuleb siseruumides korraldatavatel teenistustel ja teistel avalikel usutalitustel järgida 2 + 2 reeglit, kanda maski ja inimesi malelaua põhimõttel maksimaalselt hajutada. Tagatud peab olema käte ja pindade desinfitseerimise võimalus ning usutalitustel kasutatavate esemete desinfitseerimise nõude täitmine pärast iga kasutuskorda. 

Kirikutes, kus on statsionaarsed istekohad, ei tohi olla kuskil üle 400 inimese, välja arvatud Harju- ja Ida-Virumaal, kus ei tohi olla üle 50% täituvust. Seal, kus ei ole istekohti, võib teenistusele koguneda kuni 250 inimest. Hoiduda tuleb ka kõrge riskiga tegevustest, mille hulka kuulub näiteks laulmine. Juhul kui usutalituse pidamine laulmiseta ei ole võimalik, tuleb koorilauljate hulka piirata.

Riina Solmani kiri kogudustele on leitav: 

https://adr.siseministeerium.ee/sisemin/dokument/1016875.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)