Esileht » Arvamused » Arvamus »

Ohtlik inglikultus

12.10.2010 | | Rubriik: Arvamus

Sari «Religioon meie ümber» tutvustab võõraid usundeid ja kristlusest eraldunud õpetusi, avab erinevaid teoloogilisi rõhuasetusi ning new age’i. Sarja eesmärgiks on kutsuda lugejat arutlema mitmel religiooniga seotud teemal, mida autor Riikka Lautamo-Seppälä vaatleb Piibli sõnast inspireeritud misjonäri vaatepunktist. Autor on Tartu Pauluse koguduses töötav Soome misjonär, kes on õppinud Helsingi ülikoolis ning teinud võrdleva usuteaduse magistritöö aastal 2006.

Sain sõbra kaudu teada, et siin Eestis levib mingi pakkumine võõrustada ingleid.
Jah, lugesite õigesti, mulle tulnud e-kirja failis oli õpetus, kuidas teha tseremoonia, millega kutsutakse viieks päevaks oma koju «juhid» nähtamatust maailmast.
Kutsutud inglid tulevad ja elavad koos üksikisikuga ning aitavad tema kolme soovi täide viia. Nad täidavad nii võõrustaja kodu kui ka need inimesed, kes selles elavad ja siit läbi tulevad, «puhtuse ja rahuga».
Saksa meedium on saanud nägemuse, et inglite hierarhias kõrgel positsioonil olevad nimetamata inglid said inspiratsiooni filmist, milles julgustati inimesi üksteisele head tegema ja nii heategusid ringlema panema. See inglikutse on ringkiri, mille osaleja, ingleid oma koju kutsuv inimene, saadab kolmele sõbrale sama pakkumisega.
Ingli-kirjaga appi kutsutud inglid pole need inglid, kellest on Piiblis juttu, vaid new age’ilik lähenemine.
Sallivuse piir
Millega siis on tegemist, peame küsima. Piiblis on ju inglitest räägitud paljudes kohtades. Kui me oleme kristlased, kas võime usaldada, et selle e-kirja sõnum on midagi meie jaoks? Kas see on mingi uut laadi kristlus või puhtalt udujutt?
New age’is on tavaline mõte, et maailma tulevikku saab mõjutada aktiivselt mõtteenergia abil. Palvetamine, meditatsioon, meediumi seansid on midagi, millega saab formuleerida maakera «vaimset aurat», nii et uus teadlikkus ja sellega kaasnev salliv, armastusega täidetud paradiisimaailm realiseeruvad. Uue vaimsuse järgi takistavad Maa vaimset uuenemist vanad, kitsendavad usundid ning mõttekonstruktsioonid ja neid tulebki püüda teelt eest ära koristada.
Esmapilgul on uue vaimsuse usund tolerantne, aga eriti kristluse puhul leidub sallivuse piir: ristiusk on nn eksklusiivne usund, s.t et kristlus ei tunnista teisi päästevõimalusi peale selle, mis on Jeesuses Kristuses. Kui püütakse leida harmoonia uue ajastu ebamäärase doktriini ja kristluse kindla õpetuse vahel, jõutakse ületamatu konfliktini.
Võib osutuda ohtlikuks
Klassikalise kristluse järgi peab meie usu aluseks olema püha Piibel, millega tuleb kõiki asju läbi katsuda. Piibel õpetab, et inglid on Jumala loodud olendid, kes teenivad Jumalat ja tegutsevad inimeste ilmas nii, nagu Tema käsib.
Piibel ei luba meil otsida otsest kokkupuudet inglitega, vaid õpetab, et me peame pöörduma oma palvetega ainult Jumala poole.
Ma ei taha soomlasena väita, et tegemist on eriti eestimaise asjaga, vaid olen näinud seda juhtunud oma kodumaal, ning tunnen, et meile on need mõjutused tulnud «suuremast maailmast» nagu kultuurilise külakostina. Soomes on kaua aega valitsenud kristlik ühiskultuur, aga viimastel aastakümnetel on seegi nõrgenenud ja nii on saanud igasugune esoteerika ning new age poolehoidjaid.
Mitte valgusest
New age’i arusaam inglitest on ohtlik sellepärast, et nad ei nõustu Piibli õpetusega, et inimesed on patused ja ainult Jumal on püha. Kuna inglid räägivad inimesele, et ta on jumalik ning suudab teha imesid ja koostööd universumiga või et tema sees elab isegi isiklik «Kristus-teadlikkus», ei vii selline õpetus inimeseks sündinud, risti löödud ja üles tõusnud Kristuse Jeesuse juurde, vaid on patt, mis hoopis eraldab Temast. Inglinägemustega peab olema arukust! See tähendab, et kõike peab vaatama Piibli valguses.
Apostel Paulus hoiatab: «Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud – see olgu neetud!» (Gl 1:8).
Kindlasti on ka see praegu Eestis leviv inglikiri pärit hukatuse kuristikust, aga mitte valgusest. Selle ahvatlusest peaksid kõik oma Päästjat Jeesust armastavad kristlased hoiduma. Palugem, et Jumal saaks ka nende silmad avada ja kurjast päästa neid, kes juba avasid oma kodu uksed võõrastele vaimudele!

Riikka Lautamo-Seppälä
,
soome misjonär, teoloogiamagister

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)