Slava Ukraine

Lehenumber 27. september 2023 Nr. 36 Archives - Eesti Kirik

Me oleme teie kõikide poolt

Pühapäeval oli Mustvees tänupüha. Eha ja Eenok Haamer tänasid koos kaasteeliste ja lähedastega Issandat 60 teenimisaasta eest. Eenok ja Eha Haamer on kindlad, et Eesti rahva keskel tuleb ärkamine. Kätlin Liimets „Jumala imeline arm on see, et olen tohtinud 60 aastat olla EELK Mustvee koguduse õpetaja. Olen küll teeninud ka teisi kogudusi, kuid Mustvee on esimene ja seesama. Tegelik kuupäev, millest alates mind Mustveesse teenima saadeti, on 1. oktoober 1963,“ ...

Harkujärve kogudus meenutas Aino Järvesood

23. septembril oli metseen Aino Järvesoo sünniaastapäev. Harkujärvel meenutati seda pühapäeval mälestusteenistusega, kus kaasa teenis dr Ingmar Kurg, orelil aga Ester Liinak. Aino Järvesoo. Eesti Kirik Aino Järvesoo (23. september 1910 – 2. veebruar 2003) oli Tallinnas sündinud ja Tartu ülikooli ning Tallinna kunstikooli lõpetanud, kuid sõja ajal Ameerikasse läinud, töötas seal kunstipedagoogika professorina. 1996 asus Aino Järvesoo elama Eestisse, ...

Jumala kutsutud saadikud

Sellel nädalal tähistatakse meie kogudustes peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha ehk mihklipäeva. Piiblis kasutatakse inglite kohta nimetusi, mis tähistavad käskjalga või saadikut. Jumal võib oma sõnumi edastamiseks kasutada nii inimesi kui taevalikke saadikuid. Kõiki, kes kuulutavad ja tunnistavad Jumala tegudest, kutsutakse tema lasteks.Sügise saabudes kavandavad kogudused eri töövaldkondades uut hooaega, kasutades selleks varasemaid kogemusi. Olenemata sellest, ...

Aafrika kasvav roll globaalses luterluses

Hiljuti osalesin EELK delegaadina Luterliku Maailmaliidu (LML) peaassambleel, mis toimus 13.–19. septembrini Poolas Krakówis. Tegemist oli väga põneva kogemusega, sest võimalik oli näha läbilõiget maailma luterlusest ühes Krakówi konverentsikeskuses. Kohal olid luterlike kirikute esindajad kõigist maailma paikadest Gröönimaast Austraaliani. Tuleb nentida, et globaalne luterlus on äärmiselt kirev ja mitmekesine. Selles mitmekesisuses avaldasid minule endale isiklikult kõige ...

Oikumeenia kui võimalus ja and

Konstantinoopoli patriarhi hiljutisel visiidil Eestisse kõlas sõnum kristlaste koostöö vajalikkusest praeguses kaootilises maailmas, et kasutada paremini oma ande kristliku usu ja looduhoiu edendamisel. Eestimaa usuelu iseloomustades tuuakse välja enamasti nõrkusi: oleme üks kõige sekulaarsemaid riike, kristlaste osakaal on väga väike ning kahaneb järjest. Kuid nõrkuste kõrval on alati ka tugevused, mida tuleb õppida väärtustama ja arendama. Kirikute omavaheline koostöö on ...

Tulevikku panustades

Andres Lehestik Vahel tuletab sõber Internet meelde kodus ees ootavaid töid – lillesibulad on vaja mulda panna. Sest Eesti Rahva Muuseum jagas üleskutset koguneda kolmapäeval, 20. septembril muuseumi juurde, et inimesed aitaksid mulda panna 12 000 nartsissisibulat. Sibulad oli muuseumile kinkinud lillekasvataja Kalle Nurm. Võimalik, et minulgi on kodus temalt ostetud lillesibulaid. Oleks tahtnud ilusa ettevõtmisega liituda, aga igapäevatöö kahjuks ei lubanud. ...

Titulaarpraost Eenok Haamer saab EELK elutööpreemia

Eenok Haamer. Kätlin Liimets Konsistooriumi 26. septembri istungil otsustas kirikuvalitsus määrata titulaarpraost Eenok Haamerile EELK elutööpreemia, mis kirikuseadustiku järgi antakse isikule, kel on EELK ees erilised teened. 17. mail 1935. aastal sündinuna on Eenok Haamer täna EELK vanim tegevvaimulik. Möödunud pühapäeval tähistas ta koos kirikumuusikust abikaasa Eha Haameriga 60 aasta möödumist Mustvee kogudusse teenima asumisest (vt 1. lehekülje pealugu ja ...

Demokraatia on kristlik, või teda ei ole

Mida peaksime ette võtma mugavusdemokraatia kriisis ja sellega kaasnevas väärtuste hajumises? Vajame realistlikku, ausat arusaama meid ümbritseva maailma tegelikust seisundist. Meenutagem kardinal Ratzingeri diagnoosi: „Euroopa on haige“. Midagi pole kindlat, kui kodanikel endil jääb vajaka põhilisest – elu mõtte, väärtuste ja vastutuse konkreetsest tunnetusest. Üks on selge – jätkuv prioriteetne panus kindlale progressile, üha paremale elule on meie keerukas eksistentsis ...

Merike Kütt seati Narva-Jõesuu õpetajaks

24. septembri õhtupoolikul Narva-Jõesuu Niguliste kirikus toimunud pidulikul jumalateenistusel seadis Viru praost Tauno Toompuu Merike Küti koguduse õpetaja ametisse. Esiplaanil ametisse seatud Merike Kütt, altaris ametisse seadnud õp Anu Konks (paremalt), praost Tauno Toompuu ja õp Peeter Kaldur. Tiiu Hermat Assisteerisid Peeter Kaldur ja Anu Konks. Praost andis üle ka kirikuvalitsuse kinnituskirja.Õnnitlejaid oli lisaks kodukoguduse rahvale mitmelt poolt ...

Lembit Tammsalu: jõudsin kirikusse muusika kaudu

Audru, Tõstamaa, Varbla ja Hanila kogudust teeniv ja kooliõpetaja ametit pidav Lembit Tammsalu tähistas suvel juubelit. Kui oleks võimalik, siis sooviks ta keskenduda üksnes kirikutööle. „Kass kirikus? Tõesti?“ kuulen õp Lembit Tammsalu imestava häälega telefoni lausuvat. On neljapäev, mis tähendab, et punane kassivolask, kes Audru kiriku aknal möödujale vastu vaatas, on pühakojas pühapäevast, seega juba neljandat päeva. Kõnele järgneb teine, et kirikumees läheks ...

Ilus aeg. Koos rõõmu ja murega

Aire Parts. Erakogu Kord pühapäevakoolis oli meil selline mäng, kus sõna „tere“ tuli öelda erineva tundega. Kas siis rõõmsalt, rahulikult ja enesekindlalt või hoopis kurvana, vihasena, hirmununa. Peagi lõppev september on toonud mu mõtetesse paralleeli selle mänguga. Sügisesse peavad mahtuma üksteise kõrvale erinevad tunded ja suhtumised, korraga nii suvemälestused kui ka talveootus; kokkuvõtted ja uued plaanid. Kuidas toime tulla? Septembrikuu on olnud igati ...

EELK Lääne-Eesti koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöö

3. Vaimuliku osalemisest kohaliku kogukonna ja poliitilises elus Olen uurinud Lääne-Eesti vaimulike ja omavalitsusjuhtide arvamust, kas nende hinnangul peaks koguduse ja omavalitsuse koostöö huvides vaimulik kuuluma KOV volikogudesse ja nende tööorganitesse.Omavalitsuse volikokku kuulumist pooldas ¼ vaimulikest. Leiti, et see rikastab omavalitsuse tegevust eetilistes aspektides otsuste langetamisel. Arvati, et kui vaimulik kandideerib ja osutub volikokku valituks, ...

Namiibias arutati naise rolli tugevdamist kirikus

Augusti teises pooles Namiibia pealinnas Windhoekis toimunud rahvusvahelisel kirikute erinevate tasandite naisjuhtide kohtumisel kinnitati koos strateegiliste suundadega koostööpunktid, mis on osalejamaade kirikutele siduvad: 1) kirikute juhtimises on naised ja mehed võrdselt haritud ning jätkavad heade juhtimistavade õppimist ja jagamist;2) kirikus on kõik võrdsed – „… ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses“ (Gl 3: 28);3) kirikud ...

EELK tänab ja tunnustab

Tänavu tunnustatakse teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi pidulikul tänujumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus 15. oktoobril algusega kell 17. Tänu ja tunnustus kiriku ustavatele! EELK II järgu teeneteristi saab: Piret Aidulo, Tallinna Kaarli koguduse vanemorganist, koorijuht. EELK III järgu teeneteristi saavad: Kristi Ainjärv, Haapsalu koguduse juhatuse aseesimees, välissuhete toimkonna juhataja, Thomas ...

Jeesuse sõnum on igavesti uus

Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele: „Miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu?“ Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures!? Niikaua kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda. Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, muidu paik ...