Slava Ukraine

Lehenumber 23. august 2023 Nr 30 Archives - Eesti Kirik

Etendus õ-tähe loojast Masingust

Taasiseseisvumispäeva, 20. augusti õhtul esietendati Viru-Nigula ajaloolise pastoraadi õuel Jaune Kimmeli autorilavastust „Ottõ“, mis käsitleb kirjamehest pastori Otto Wilhelm Masingu (1763–1832) rahvavalgustusliku elu Viru-Nigula perioodi.Õhtuse etenduse külastamiseks Viru-Nigulasse jõudes polnud vaja nuputada, kuhu auto parkida ning kuhupoole sammud seada – helkurvestis vabatahtlikud olid varmad teed näitama. Et Viru-Nigula Eesti kultuurilukku põlistanud ja siin aastatel ...

Täna on musta lindi päev

Taasiseseisvumispäev on selleks korraks peetud. Kõned on kuulatud. On vaadatud minevikku ning kiigatud tulevikku. Oleme saanud kinnitust, et püsime ning võrreldes eelnevate aegadega ei ole seis väga hull. Selliseid ülevaid hetki on meile väga vaja – korraks tunda pidupäeva hõngu ja jätta kõrvale igapäeva argised mured, mis muidu päevast päeva meie kaaslasteks on. Meil on nii väga põhjust oma riigi üle uhked olla, kuigi paljudel on täna väga raske. Hinnatõus ja eelolev sügis ...

Eesti iseseisvuse taastamine. Kaks vaatenurka. Tagasi ja edasi

20. augustil täitus 32 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest pärast 51-aastast võõrvõimu iket. Millised märksõnad ja tunded on praegu asjakohased? Imetlus ja tänu. Toomas Hendrik Ilves oma intervjuus soovitas 20. augustit tähistada tänupühana. Selle aastapäeva pearõhk peaks olema imel, mis 32 aasta eest sai teoks vastuoksa kõikide „ekspertide“ ja „sovetoloogide“ prognoosidele. Meil on ühtlasi kohustus jätkata rahvuslikku arutelu, kuidas selline ime – täielikult ...

Pilgupüüdja

Piiskop Tiit Salumäe pälvis Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kõrgeima autasu, mida antakse eelkõige oikumeeniliste teenete või tegevuse eest, mis edendab Soome luteri kiriku suhteid sõsarkirikutega. Peapiiskop Tapio Luoma andis piiskop Tiit Salumäele 17. augustil Turus peapiiskopi residentsis üle Püha Henriku risti. Sellega tunnustab Soome kirik piiskop Salumäe teeneid kiriklikus hõimuliikumises Eesti-Soome silla ehitajana. foto: Urmas Viilma

Vabadus avardada silmapiiri

Issand on igaviku me südamesse asetanud. Need on helged, ajatud, puudutavad hetked, kui seda koged. Varjundeid ja võimalusi selles on tohutult ja aasta-aastalt märkad aina enam, et selleni jõudmiseks pole vaja midagi erilist teha või kuhugi spetsiaalselt minna. Kõik on olemas siinsamas ja praegu. Oma kodus, omal maal, oma riigis.Teisalt jälle ei takista ka minemine. Olgu selleks siis ränd palves või autosõit läbi iseseisvuse taastamise päeva tähistava Eestimaa: raadiost ...

Ilumäel tähistati kabeli 180. aastapäeva

Piduliku, 20. augustil toimunud armulauaga jumalateenistuse raames pühitseti uus tornikell, oreli lõõtsa remont ja maal „Issanda muutmine“ ning õnnistati raamat „Ilumäe kabeli varasem ajalugu“. Mõisa aidamehe Gustavi poolt 1812. aastal Ilumäe kabelile kingitud maali „Issanda muutmine“, mille autor on maalermeister Johann Wilhelm Oertel, tutvustavad juhatuse esimees Õie Alt ja õpetaja Meelis-Lauri Erikson. Liina Raudvassar Aastapäeva jumalateenistusel teenis ...

Kaks kogudust palvetas koos

Rukkimaarjapäeval kõnniti läbi Tartu kaunist pärga kandes Maarja kogudusemajja. Sellega pöörati tähelepanu nii kiriku kuulutusele kui taastatavale Maarja kirikule. Protsessioon on jõudnud raekoja juurde. Risti kannab Maarja koguduse nõukogu liige Priit Kama (vasakult, ristiga), abilinnapea Mihkel Lees, õpetaja Timo Švedko ja preester Miguel Rosenthal. Rita Puidet Tartu ajalugu on tihedalt läbi põimunud kristlusega, sealjuures neitsi Maarja nimega. ...

Lühiuudised

Tallinna toomkiriku torni ajanäitaja ja kirikutorni kiviosa restaureerimine on lõpusirgel Kiriku tunnikell ehk ajanäitaja valmis samal ajal torniga – 1779. a. Aja jooksul on algne viimistluslahendus kannatada saanud. Toomkiriku ajanäitaja on unikaalne oma üheosutilise sihverplaadiga. Küsimusele, kas ei võiks ühele teist osutit lisada, vastab õp Arho Tuhkru: „Toomkirik on selle üle uhke, sest eriti palju sellist lahendust enam ei kohta ja selle kellaaja ...

Väljapaneku iga esemega käib kaasas osake kiriku ajalugu

Toompeal kirikuvalitsuse maja II korruse saalis on valminud püsiekspositsioon Eesti luterliku kiriku piiskoppide insiigniatest. Näha saab 15 eset ja kiriku autasusid. Insiignia on paljudele võõras mõiste. See tähistab kõrge võimu- või aukandja välist sümbolit, piiskopil näiteks mitrat ja saua. Tema ülesanne on muuta väliselt äratuntavaks kandja amet või seisus. Väljapaneku mõte tekkis konsistooriumi arhivaari Janis Tobrelutsu sõnul aastate eest, kuna konsistooriumi ...

Kas nutta või naerda?

Hingehoiutöös on juhtumeid, kus tuleb tegeleda inimestega, keda on kogudusest välja tõrjutud ja seda on põhjendatud õpetuse ja Jumala tahtega. Sirvides sotsiaalmeedias kristlaste gruppide postitusi leiab ka neist kategooriliselt kurje sõnavõtte kaaskristlaste kohta, kellega arusaamad ei ühti. Mõnikord mõjub see kõik püstijalakomöödiana ja ei jõua ära imestada, kas me kristlastena usume ikka üht ja sama Jumalat. Absurdne olukord, kus ei tea, kas nutta või ...

Lääne praostkonna piiblipäeva keskmes oli pühakiri

Pärnumaal Koongas peeti 5. augustil Lääne praostkonna piiblipäev. Vaadata sai etendust, kuulata mitut põnevat loengut ja muusikat ning lihtsalt nautida üksteise seltsi. Peavarju pakkus Pikavere palvemaja. Piiblipäev algas palvega, mille pidas praost Kaido Saak, kes oli ka sündmuse mõtte algataja. Praostkonnas on igal suvel mõni suurem üritus olnud, aga piiblipäeva mitte. Palvemaja on koht, kuhu on tore kokku tulla ja nii oli praosti sõnul ka sobilik paik leitud. Päev oli ...

Sõprus on noori, ka kirikunoori ühendav teema

Hea sõbra jaoks on valla mu uksed ja mu hing, mu silmad … Võib-olla mõnele noorele juba tundmatu laul, kuid teema on siiski ajakohane – sõprus. Just selle teema all said kirikunoored enam kui kuu aega tagasi Pilistveres kokku. 13.–16. juulini toimus kristlik noortefestival JäPe teemal „Mina olen sinu sõber“. Laagris avati sõpruse teemat erinevatest vaatenurkadest. Piiblitunnid, mida pidas Kadre Arikainen, vaatasid teemat nii üldiselt, et mis see sõprus siis ka Piibli ...

Haljala kirik üllatab taas

Haljala kirikus paljastus käimasoleva fassaadi restaureerimise käigus torni läänepoolsel välisseinal kolm nišši. Kuigi üle poole sajandi tagasi uuris kunstiajaloolane Villem Raam põhjalikult Haljala kiriku ehituslahendusi, pakkus pühakoda uue leiu. Haljala kogudust teeniv hooldajaõpetaja Urmas Karileet on leitud niššide üle rõõmus. Leid pakub põnevust ja uurimisainet, ka tulevikuks.Kas nišid ehitati selleks, et sinna paigutada pühakute kujud? Või olid maapinnast kümne ...

Jeesus – meie aitaja

Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära. Js 42:3Prohvet Jesaja kõneleb väärtusetutest asjadest. Kes pööraks neile tähelepanu? Lambitahile ehk veel – viimast hingitsev taht võib ajada toa kärsahaisu täis või hõõguda tuhaks sinnamaani, et järgmine kord on keeruline valgust süüdata. Aga laiaks litsutud pillirookõrs?Selle pühapäeva evangeeliumilugemistest kaks kõnelevad sellest, kuidas Jeesus aitas hädalisi. Ta tervendab kurttumma (Mk 7:31–37) ...

Pildipalve

Kätlin Liimets Kiida nüüd issandat, kes sind on kaunisti loonud,kes sulle tervist on andnud ja rahu sul toonud;häda sees kaon oma tiivaga Tahoolsalt ja heldelt sind katnud.KLPR 306:3