Slava Ukraine

Lehenumber 18. jaanuar 2023 Nr 2 Archives - Eesti Kirik

Agenda ja Kirikukäsiraamat

Võru praostkonna Vastseliina Katariina koguduses toimuvad nii peajumalateenistused kui talitused Kirikukäsiraamatu järgi.     Liina Raudvassar  EELK 169 kogudust erinevad üksteisest mitte üksnes arvnäitajate ja geograafilise asukoha poolest, vaid ka pühapäevase jumalateenistuse aluseks oleva korra valikult. Kui Lõuna-Eesti X koguduse liige satub Põhja-Eesti X kogudusse pühapäevaseks jumalateenistuseks, võib talle selle käigus üht-teist võõristust tekitavaks jääda. ...

Sümpoosion on tulemas

10. jaanuaril toimus selle aasta esimene EELK kultuuriväärtuste komisjoni koosolek.  Põhiteemaks oli matusekultuuri käsitlev sümpoosion, mis toimub 2. märtsil Tallinna toomkirikus.  Seekordsele koosolekule olid lisaks komisjoni liikmetele – Tiit Salumäe, Külli Erikson, Erkki Juhandi, Marju Raabe ja Ants Rajando – kutsutud Ilme Mäesalu ja Kadri Tael muinsuskaitseametist, Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piir ja Ülla Para Haapsalu linnavalitsusest. Paika ...

Pilgupüüdja

Endel Apsalon Peapiiskop Viilma andis oma 2018. aasta advendikõnes lubaduse, et ristib viie aasta jooksul (seega on 2023. aasta selles reas viimane!) isiklikult perede kolmanda ja sealt iga järgmise perre sündiva lapse. 7. jaanuaril täitis peapiiskop oma lubadust Kuusalu Laurentsiuse kirikus, ristides kaks poisslast.              

Ajarännak usuõpikutega

Hetek Johanna Haamer Koolis õpetades on mulle alati üheks lummavamaks teemaks olnud aeg. Ma pole päris kindel, miks see nõnda on, kuid see on puudutanud ka õpilasi. Võib-olla on õpilastel ajaga seotud omapäraseid isiklikke kogemusi, näiteks on nad võib-olla tajunud aja lendamist, kadumist või venimist, võib-olla tuleb kellelgi mõnest ajusopist esile ajaga seotud lummav kunstiteos, näiteks ansambli Põhja-Tallinn loodud legendaarne laul: Vahel vaatame taevasse, kas ...

Kas ka liturgia muusika osa ootab ühtlustamist?

Vaimulikud asuvad peagi vaagima EELK jumalateenistuse liturgia korraga seonduvaid küsimusi. Vastavalt piiskopliku nõukogu ettepanekule soovitakse ühtlustada EELK kogudustes kasutatavat liturgiat.  Ajast aega on kirikulaulu ja liturgiat ikka uuendatud. Ka Gregorius Suur jäädvustas oma nime (muusika)ajalukku eelkõige jumalateenistuse korra ühtlustajana, millest sai oma nime ka gregooriuse koraal. Hetkel on EELK kogudustes kasutusel enamasti kas 1996. aastal välja ...

Peajumalateenistuse korra ühtlustamine: õnn või õnnetus?

Nädala pärast toimuv EELK vaimulike konverents hakkab üle tüki aja arutama jälle küsimust, mille lahendamine kuulub tema otsustusvaldkonda: jumalateenistuse korraga seonduvat. Antud juhul siis jumalateenistuse korra ühtlustamist. Tegu on kiriku jaoks olulise teemaga ja assessor Marko Tiitus on esitanud piiskoplikus nõukogus heakskiidetud EELK ühtse peajumalateenistuse korra, mis soovitakse lisada uude lauluraamatusse.  Kirikuinimestele on alati küsimuseks, kas ...

Jumalateenistus ja elu kui dialoog

Kuidas mõjutab luterlikku kirikut järgmisel nädalal Tartus toimuval vaimulike konverentsil ees seisev arutlus ja hääletamine ühtlustatud jumalateenistuse korra (aluseks on võetud Kirikukäsiraamat) koostamise üle – me veel ei tea. Kirikuseadustiku § 154 lg 1 põhjal on vaimulike konverentsi ülesandeks kiriku õpetuse aluste muutmise, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või ...

Eestpalvekoguduste projektis osalemise soovist teada andmisega on kiire

Sel aastal loosib juba seitsmendat korda misjonär ja eestpalvekoguduste projekti juhtiv Helene Toivanen välja selle aasta eestpalvekogudused. Koguduste ülesandmise tähtaeg läheneb – see on juba 24. jaanuaril. Aega on jäänud üsna napilt, et kogudustes liitumisotsus vastu võtta. Esmalt Myanmaris ja hetkel laiemalt Kagu-Aasias misjonitööl olev Helene on öelnud, et eestpalvekoguduse võrgustiku idee on ennekõike palveosadus, et igal kogudusel oleks keegi, kellega saaks ...

Läheneb usundiõpetuse olümpiaad

17.–18. märtsil Tartus toimuva vabariikliku usundiõpetuse olümpiaadi eelvooru registreerimine kestab. Eelvooru sisu on täiesti muutunud. Eesti 520 üldhariduskoolist õpetatakse usundiõpetust erinevatel kursustel ja kooliastmetes umbes 70 koolis. Just praegu on õige aeg, et üles leida usundite vastu huvi tundvad koolinoored, kes on sündinud aastal 2003 või hiljem, ja suunata nad olümpiaadi eelvooru, kuhu registreerimine on avatud 24. jaanuarini. Olümpiaadi üldteema ...

Politseikaplanaat tähistas 15. aastapäeva

Aastapäevalised toomkiriku altari ees. Peapiiskop Urmas Viilma FB lehelt Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kaplaniteenistus tähistas 15. jaanuaril 15. aastapäeva jumalateenistusega Tallinna toomkirikus ja tordisöömisega konsistooriumi hoones.  Aastapäevateenistusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma ning koguduse vaimulikud Arho Tuhkru ja Joel Siim,aga ka PPAst peakaplan Valdo Lust (jutlus) ning kaplanid Tuuli Raamat ja Priidu Ellam ja emeriitkaplan Ago Rand. ...

Lühiuudised

Pühapäevakool sai eripreemia Tartu Maarja koguduse pühapäevakooli lapsed joonistasid jõulukaarte ja osalesid nendega mittetulundusühingu Aitan Eestit konkursil, pälvides eripreemia. Osalemine konkursil andis lastele ja pühapäevakooli juhendavale Kadri Isakule eriliselt hea tunde, sest konkursil on üllas eesmärk toetada abivajajaid. Tänu kaartide müügile toetas mittetulundusühing läinud aastal Viljandi haiglat 10 000 euroga, et osta tänapäevane sünnitusvoodi.  ...

Roland Karo: olulisim on inimesi kuulata ja nendega rääkida 

Üle aasta ülikooli usuteaduskonna juhiks olnud Roland Karo tunnistab, et selles ametis on olulisel kohal suhtlemine. Kätlin Liimets 4. jaanuaril tähistas oma viiekümnendat sünnipäeva Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja Roland Karo. Juubel annab alati põhjust vaadata nii ajas tagasi kui tulevikku. Karo oli valmis Eesti Kirikule oma mõtteid jagama. Juubeliikka jõudnud inimene on nii mõndagi elus õppinud. Mida oled sina seljataha jäänud aastatest õppinud? Aus ...

Randvere kogudus 100

Meenutus Randvere kiriku 170. aastapäevast juulis 2022. Andres Suurevälja Randvere kirik asub keset Eesti üht suurimat küla, sealne kogudus annab aga välja pigem väiksemapoolse maakoguduse mõõdu.  Viimastel aastatel on Randvere koguduse liikmesannetajate arv langenud alla 50, võitlus hingede pärast käis aga ka sajand tagasi. 1852. aastal pühitsetud Randvere kabel oli pikka aega kasutuses Jõelähtme abikirikuna, kuhu õpetaja jõudis teenistust pidama vaid mõnel ...

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis Katrin Alekand

Foto kohta ütleb Katrin, et see on tema ja Jakob Hurda iga-aastane kunstiprojekt. Viimased viis aastat on ta aastas korra teoloogi, pastori ja kooliõpetaja endaga koos fotole „meelitanud“.  Erakogu Tartu luterliku Peetri kooli Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika magistriõppe esimese kursuse tudeng Katrin Alekand. „Meeldib usuteaduskonna õhkkond ja vaimsus. Väga tore oli tagasi tulla. Õppima mahuvad jätkuvalt ...

Väsimatu jumalasulane Jaanus Tammiste

Kristuse ristimispühal, 8. jaanuaril jõudis juubelini kümmekond aastat kirikutööd teinud Jaanus Tammiste. Mäletan Jaanus Tammistest õhkuvat kindlust, kui peaaegu neli aastat tagasi kohtusin temaga Koeru kiriku juures. Toona teenis ta ja teenib ka praegu sealset kogudust. Ikka diakonina, nii nagu ta 18. juunil 2011 oli pühitsuse saanud. Jaanus on jõudnud teenida ka kodulinna Paide kogudust – ikka on ta olnud seal, kus tema abi on vajatud. Aga oma südame on ta andnud ...