Slava Ukraine

Lehenumber 19. oktoober 2022 Nr 40 Archives - Eesti Kirik

Peapiiskop seadis ametisse õpetaja Kristo Hüdsi

Kristo Hüdsi seadsid Lääne-Nigula kirikus ametisse praost Kaido Saak (vasakult), peapiiskop Urmas Viilma ja kogudust teeninud õpetaja Leevi Reinaru. Andra Kirna / Lääne Elu. Laupäeval seadis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma Lääne-Nigula kirikus koguduse uue õpetaja Kristo Hüdsi ametisse. Õpetaja Hüdsi on seda tööd teinud ametlikult juba alates 1. juunist, kuid kiriklikult on olulisem siiski laupäeval aset leidnud ...

Tudulinna kiriku orel on valmis

Tudulinna kiriku orel on valmis.  Kätlin Liimets. Augustis pühitsetud Tudulinna kiriku orel sai lõplikult valmis ja eeloleval laupäeval toimub esimene orelikontsert. Musitseerib orelikunstnik Toomas Trass. „Me poleks kunagi osanud arvata, et sedavõrd väike kogudus nagu Tudulinna üldse endale oreli võiks saada. See on taeva kingitus! Ehkki oreliehitus kestis kauem, kui orelimeister Ago Tint esialgselt planeeris, siis olen õnnelik, et nüüd on orel valmis. Talv on ees ja ...

Tahaks tahta

Merille Hommik. Leerikooli õpetaja, alustades Uue Testamendi tutvustamist, tsiteeris meile kaksikkäsku (Mk 12:30–31). Lisas siis muigel suuga: „Kõik, võime koju minna!“ Saime toona aru, et kristlase elu aluseks on armastusekäsk. Ka looduses on üks ja suurim seadus – püüda jääda ellu ja anda järglaseid. Kogu elus maailm allub sellele. Mõlemates käskudes sisaldub tegutsemisvajadus, et seadust täita.  Tegutsemine vajab energiat ja tahet. Mis aga paneb tahtma? ...

Põhiseadus või pühaseadus?

Kaks aastat tagasi, 2020. aasta suvel, osalesin Paides korraldatud arvamusfestivali arutelus, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäevale. Arutelu teema kandis pealkirja „Usu- ja veendumusvabadus – millise määrani sallitav, millise määrani salliv?“. Arutlust juhtis kristlasest psühholoog Tõnu Lehtsaar ning osalesid lisaks minule õiguskantsler Ülle Madise ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Mäletan sellest väga positiivse sünergiaga kulgenud ...

Head koguduste vaimulikud! 

23. oktoober 2022 on EELK kalendris märgitud kui kiriklik misjonipüha. Julgustame seda kogudustes tähistama, eriti nüüd, mil kristlastena omal maal omas kogukonnas tunnetame järjest selgemalt ühtekuuluvust kogu äreva, kannatava maailmaga.  Misjonitöös on igaühel oma asendamatu koht ja ülesanne. On hea endalt aeg-ajalt küsida: kuidas meie oma koguduses kuulutame evangeeliumi ja teenime ligimest? Misjonipühapäeval on suurepärane võimalus eriliselt palvetada misjonitöö ...

Eesti Kirik küsib

Eesti Kiriku toimetus tundis huvi, kas peapiiskop Urmas Viilma osalusel valminud taaskasutust populariseeriv reklaam on suurendanud inimeste keskkonnateadlikkust. Vastamiste arv oli sel korral suurem kui varasemate küsitluste puhul ehk 215 korda väljendati oma seisukohta. Vastuseid ’muu’ tuli sel korral 27%. Lõviosa selle variandi valinutest ei vastanud selles küsitluse küsimusele, vaid arutleti pigem, kas kirikujuhil sobib sellises reklaamis osaleda või mitte. Kuna ...

Kogudus võttis vastu uue õpetaja

Praost Jaan Tammsalu (vasakult), Tomi Kallanne ja peapiiskop Urmas Viilma pärast jumalateenistust. Foto peapiiskop Urmas Viilma FB-lehelt. Soome Püha Peetruse koguduse uus vaimulik on Tomi Kallanne. Kaks aastat tagasi Kuopio toomkirikus õpetajaks pühitsetud Tomi Kallanne ei ole Tallinnas tegutsevale kogudusele võõras. Vaimuliku varasemad Eesti külastused ja tema kaitstud magistritöö päädis läinud pühapäeval sellega, et peapiiskop Urmas Viilma, praost Jaan Tammsalu ...

Eesti Kirikuloo Selts 25

Dr Mikko Ketola ettekannet pidamas. Priit Rohtmets. Eesti Kirikuloo Selts tähistas 14. oktoobril oma 25. aastapäeva konverentsiga „Eesti kirikuloo uurimisest tagasi- ja edasivaates“.  Soomes rajati selline selts 19. sajandi viimasel kümnendil, teistes Euroopa riikides mitmel pool juba varem. Eestis jõuti kirikuloo seltsi ametliku asutamiseni alles uue poliitilise ja usulise vabaduse tuules 1997. aastal. Seltsil on läbi aastate olnud tihe side Tartu Ülikooli ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil Kinnitati preestriameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad. Diakon Robert Bunderi praktikakogudus on Rannu Püha Martini kogudus ja juhendaja praost Mart Jaanson, diakon Tanel Meieli praktikakogudus on Sangaste Püha Andrease kogudus ja juhendaja õp Ivo Pill, diakon Ulvar Kullerkupu praktikakogudus on Lüganuse Ristija Johannese kogudus ja juhendaja õp Peeter Kaldur ning Külli Suurevälja praktikakogudus on Viimsi Püha Jaakobi ...

Erkki Juhandi: kirik  ei ole karjääri tegemise, vaid teenimise paik

Erkki Juhandi konsistooriumi arhiivi uurimissaalis, mille interjööri kujundamises ta on suunavalt kaasa rääkinud. Liina Raudvassar. Kiriku olemus sõltub suuresti ühisesse osaduskonda kogunenud inimestest, arvab taevaminemispühal preestriks ordineeritud Erkki Juhandi (53), keda lisaks vaimulikuametile tuntakse ka kunstinäituste korraldajana. Sihvakas mees, kelle silmavaade kõneleb söakast otsekohesusest ning sõnaseade kuulajat haaravast kujundirikkusest. ...

Uudiseid praostkondadest

Saarte praostkond Anti Toplaan. Kuressaares oli tänujumalateenistus Lõikustänupühal tänati Kuressaares Jumalat ja häid inimesi renoveeritud torni eest ning avati tornialuses eeskojas tänutahvel. Tänujumalateenistusel teenisid koguduse õpetaja praost Anti Top- laan ja abiõpetaja Tiina Ool. Viimaste aastatega on kirik muutunud üha kaunimaks ja kuigi tugeva tuule tõttu jäid tellingud pidupäevaks eemaldamata, oli põhjust rõõmustada.  Jutluses meenutas ...

Eestpalvekogudused olid ühises osaduses 

Rannu koguduses võttis reisiseltskonna vastu diakon Robert Bunder. Erakogu. Puhja Dionysiuse koguduse tänavune kuulutusnädal lõppes lõikustänupüha jumalateenistusega.  Kogudusel käis külas Haapsalu eestpalvekogudus, bussitäis rahvast – „Teeliste kirikute“ kirikuvalvurid, lastekiriku lapsed ja laulukoorid. Kogudused on üksteise eest palvetanud igal pühapäeval, ent tore oli silmast silma kohtuda, eriti veel pidupäeval. Koguduses oli ristimis- ja leeripüha ning ...

Pavel Zajakin usaldab Jumalat

Skaudivormi kannab Pavel Zajakin neljapäeviti ellujäämisklubi kokkusaamistel. Kirsti Malmi. 23. oktoobri jumalateenistusel annab praost Jaan Tammsalu Pavel Zajakinile õnnistuse teenimaks Tallinna venekeelset luterlikku kogukonda.  Tallinna toomkirikus 25 aastat tagasi diakoniks ordineeritud Pavel Zajakin on Eestis tagasi ja teenib Lasnamäe palvekojas venekeelset kogukonda ja Tallinna jõudnud ukrainlasi. Pavel teeb ka noortele ellujäämiskoolitust, abikaasa Niina ...

Vanaemad koos lastelastega pidasid kristliku laagri

Augustis kogunes Simuna koguduse kümmekond vanaema koos lastelastega laagrisse (fotol).  Kui isade ja poegade laagreid on meie kirikus peetud, siis vanaemade ja lastelaste laagreid seni mitte – Simuna kogudus saab olla oma kogemusega teenäitajaks. Loodus ise on su paika pannud – on laps, on ka lapselaps. Saad maailma raskeima ja armsaima ameti – lapsehoidmise. Just, hoidmise. Hoiad oma last talle abi andes, ja lapselast, andes talle tunde, et armastus kestab ...

Protokollist, mis sätestab riigi ja kirikute ühishuvi

Konverentsi, millega tähistati VV ja EKNi ühishuvide protokolli 20. aastapäeva, lõpetas vestlusring, mida juhtis pastor Erki Tamm (seisab). Vestlusringis on peapiiskop Urmas Viilma (paremalt), Henn Põlluaas, Signe Riisalo, Riina Solman ja preester Mattias Palli. Kaisa Tamme. Tähistamaks Vabariigi Valitsuse (VV) ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) ühishuvide protokolli allakirjutamise 20. aastapäeva, toimus esmaspäeval, 17. oktoobril Tallinnas riigikogu hoones teemakohane ...