Slava Ukraine

Lehenumber 5. oktoober 2022 Nr 38 Archives - Eesti Kirik

Katedraalis tänati

Piiskopliku toomkiriku kooriruumis on pildile jäänud kõik need, keda EELK tänas ja tunnustas. Erik Peinar. 2. oktoobril algusega kell 17 toimus Tallinna piiskoplikus toomkirikus pidulik tänujumalateenistus, kus tunnustati kiriku tublisid töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke. Toomkirikusse tuldi Virust ja Võrust, Viljandi- ja Valgamaalt, Tartust ja Pärnust, Läänemaalt ja saarte pealt – kõikjalt, kus EELK on oma kogudusega kohal ligimest teenimas. Isegi Eestist ...

Gustav Piir sai kaela kuldristi

Piiskop Einar Soone ja õpetaja Gustav Piir. Tiiu Hermat. 2. oktoobri jumalateenistus oli Tallinna Püha Vaimu kirikus tavapärasest pidulikum – emeriitpiiskop Einar Soone riputas õpetaja Gustav Piirile kaela kuldristi.  Seda päeva oli kogudus oodanud üle kahe aasta. Kirikuvalitsus andis positiivse vastuse koguduse taotlusele juba 2020. aasta alguses, kindlaks oli ka määratud piduliku teenistuse aeg, kuid siis raputas Eestit eriolukord ning kirikuuksed tuli ajutiselt ...

Tänamine, tänu ja tänulikkus –  kellele ja miks?

Merille Hommik. Taas on käes aeg, kus me kirikus avalikult täname. Inimesi. Jumalat täname loodetavasti iga päev ja igal pool. Selleks ei ole vaja ilmtingimata korraldada eraldi jumalateenistust või mõnd muud talitust. Vaikne palve ja tänu huulil on meie igapäevane olemus.  Kas ja kuidas peaksime ja võiksime tänada aga oma lähedasi? Kas see on kristlasele omane ja vajalik?  Kunagi ammu, kui mõned meie kogudused hakkasid jagama tänumärke ...

Kas Jeesus oli suunamudija?

Ühel hiljutisel sündmusel, kuhu olin koos abikaasaga kutsutud, astus minu juurde üks ettevõtja küsides, kas mulle kui ühele oma valdkonna suunamudijale on juba tehtud arvukalt ettepanekuid aidata pöörata tähelepanu teatud teemadele või toodetele, mis on seotud keskkonnahoiu, tervisliku toitumise või füüsilise ja vaimse tervisega. Küsija arvates võiks just kirik nimetatud teemadele avalikus ruumis ja eriti ühismeedias rohkem tähelepanu pöörates inimesi positiivses suunas ...

Kuidas suhtute EELK tunnustusse?

Gustav-Leo Kivirand, kirikumuusik, kes sai aukirja: See tunnustus tähendab mulle palju. Olin väga üllatunud. See tähendab, et sind märgatakse ja sinu tööd hinnatakse. Ammutan sellest indu jätkamiseks. Tänan oma kirikut. Lehte Ilves, ajakirjanik, kes sai teeneteristi tunnustusmärgi: See tunnustus tõi mulle palju rõõmu. Olen juurelnud, et kas olen seda väärt, kuna minust on ju paremaid. Südames on tänu ja soov midagi veel oma koguduse heaks teha. Dagmar ...

Üleskutse üldkiriklikuks korjanduseks

Austatud koguduste vaimulikud ja ilmikjuhid, head koguduste liikmed, armas ristirahvas! Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks (Mt 5:9), ütleb Jeesus mäejutluses. Viimased seitse kuud on Venemaa rünnanud agressiivse sõjaga Ukrainat. Ukraina rahvas on sunnitud kogema vägivalda ja ülekohut. Miljonid inimesed on oma kodudest põgenenud, sest kohale jäädes seataks ohtu enda ja oma lähedaste elu. Isad, mehed ja pojad on võitlemas vabaduse eest vere ...

Arutelu strateegia on valmimisel

27. septembril kogunes EELK konsistooriumi ruumides esmaseks aruteluks kevadel kirikuvalitsuse poolt ellu kutsutud teoloogilise arutelu strateegia koostamise töörühm koosseisus Urmas Nagel (esimees), Kristel Aer, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma.  Teoloogidest, vaimulikest ja kristliku haridusega seotud isikutest koosneva kootöökogu liikmed olid ühisel meelel ...

Kaplanid rääkisid kiriku rollist

Jõustruktuuride kaplanid kohtusid. Arhiiv. Jõustruktuuride kaplanaatide teabe- ja õppepäevad vol. 2.0 toimusid 28.–29. septembrini Toosikannu puhkekeskuses. Kui asjad toimuvad planeeritud visiooni kohaselt, toetab see alati motivatsiooni ning suunab liikuma edasi uutele suurematele eesmärkidele. Tegevusi planeerides on siiski hea, kui on olemas ohutunne, sest liigne enesekindlus võib olla saatusliku kaaluga.  Kui eelmisel korral keskenduti kaplanaatide ...

Lühiuudised

Tänulik sõprade üle  Jarkko Willmann ja Kalle Kõiv (paremal). Läinud pühapäeval, mil tähistati Juuru koguduse 784. aastapäeva, olid kogudusel külas sõbrad Soomest Pori Teljä kogudusest. Jumalateenistusel jutlustas koguduse õpetaja Kalle Kõiv, külalistele tõlkis jutluse sõpruskoguduse õpetaja Jarkko Juhani Willmann. Viimane töötab Pori Teljä koguduses aastast 2008 ja on Kõivu sõnul estofiil. Võib arvata, et ta nautis võimalust oma teadmisi proovile ...

Eesmärk on Pärnu Eliisabeti kirik korda teha

Pärnu Eliisabeti kiriku tornist avaneb miljonivaade. 2 x Kätlin Liimets. Pärnu Eliisabeti kiriku kordategemiseks on vaja enam kui miljon eurot. Kirikufondi tänavune jõulukampaania annab oma panuse.  Et Pärnu Eliisabeti kirik vajab hädasti restaureerimist, veendus Pärnu linnarahvas juba 2016. aastal ja seda eriti ohtlikul moel. Nimelt hakkas just tol ajal kiriku karniisilt langema tänavale telliskive ja krohvitükke. „Oli selge, et nii edasi ei saa minna. Karniisid ...

Sõpruskoguduste kohtumine

Paljudel Eesti kogudustel on sõprussidemeid mujal maailmas, kõige rohkem Soomes. Põltsamaa kogudusel on neli sõpruskogudust, kolm Soomes (Järvenpää, Kangasala, Ilomantsi) ja üks Ungaris (Vaci). Ungari kogudusega on sidemed küll pea olematud, see-eest põhjapoolsetega suheldakse üsna tihedalt. Kuna soome keel on ka lihtsamalt mõistetav, on seetõttu sealsete inimestega kergem suhelda. Sõprussuhted välismaal said võimalikuks Eesti vabanemisega okupatsiooniikke alt. ...

Tuli keerulisel ajal appi

Edmund Laugasson. Erakogu. Rapla koguduse liige Edmund Laugasson on pälvinud EELK tänukirja. Informaatikaga sina peal olev Edmund Laugasson on tänulik tunnustuse eest. Mitukümmend aastat tagasi läks ta Kaarli kirikusse leerikooli, sest tundis vaimset nälga Jumala järele. Läks aga nii, et kuigi töötab Tallinnas, leidis ta elukoha Raplas ja kuulub sealsesse kogudusse, olles ka nõukogu liige. Omades suurepäraseid teadmisi infotehnoloogia valdkonnas, on Edmund ...

Kuidas mõistame usuisa Lutherit?

Kuu lõpus ehk usupuhastuspüha paiku on ilmumas Lutheri elust ja õpetusest rääkiv raamat „Õige valesti mõistetud Luther“, autoriks soome teoloogiadoktor Timo Junkkaala, tõlkija Urmas Oras. Teose annab välja Tartu Pauluse raamatupood ja eestindamise idee pärineb Pauluse koguduse abiõpetajalt Marek Rootsilt. Idee sai tõuke 2017. aastal, mil tähistasime reformatsiooni 500. aastapäeva ja ilmus ka kõnealune teos. Juba siis käis dr Junkkaala teost Keila kirikus ...

Au ja õigus teenida kaasa

Meeli Pärtelpoeg. Meeli Pärtelpoeg on Tartu Pauluse koguduse videoülekannete koordinaator ja on pälvinud EELK tänukirja. Pole suur liialdus, kui öelda, kes siis Meelit ei tea. Sellest on juba aastat 21 tagasi, mil Meeli Pärtelpoeg Tartu Pereraadio kõrvalt Eesti Kirikus tööle asus. Tööaastaid Eesti Kirikus sai viis, aga Pereraadios jätkab ta praegugi. Ta ütleb, et meenutab suure armastuse ja rõõmuga lehe juures töötatud aastaid. Tänu lehetööle puutus ta kokku väga ...

EELK tänab

EELK tänukirjad 1. Kaur Alttoa, kunstiajaloolane, kultuuriväärtuste hoidja ja kaitsja, 2. Urmas Aug, Tallinna Toomkooli majandusjuhataja,  3. Jaan Eensaar, Rannu koguduse juhatuse esimees,  4. Liisa Eensaar, Rannu koguduse koguduse kaastööline,  5. Olga Gams, Tallinna Püha Vaimu koguduse organist,  6. Marju Graf, Nõo koguduse kaastööline,  7. Rein Hallik, Tartu Peetri koguduse kirikuvanem (vöörmünder),  8. Aare Heiberg, ...