Slava Ukraine

Lehenumber 31. august 2022 Nr 33 Archives - Eesti Kirik

83 aastat ootust

➡️ Vaata ka videouudist Tudulinna Rahu kirikus pühitseti uus orel https://youtu.be/aumisKZBoR0 Viru praostkonna Tudulinna Rahu koguduses oli rõõmupäev. Peapiiskop Urmas Viilma pühitses uue hingamise saanud Soomest pärit oreli ja leeritati kolm uut koguduse liiget. Heinapallilõhnase augustikuu viimase laupäeva erakordne kuumus ei takistanud Tudulinna uude kirikusse koguneda umbes sajal inimesel: oli lapsi, noori, keskealisi ja vanu. Väga harva näeb kirikus ...

Vastseliinas pühitseti

Aastapäevajumalateenistuse eel oli kirikusse tulijal isegi raske autole parkimiskohta leida, sest kihelkonnast ja kaugemaltki oli väärikat pühakoda austama tulnuid. Kui 250 aasta eest olid lasipuu juures hobused vankritega, siis täna kirjeldavad kirikuliste rohkust pikad autorivid.  Toomas Nigola. 28. augustil tähistati Vastseliinas siinse Katariina kiriku esmapühitsemise 250. aastapäeva suurejoonelise jumalateenistuse ja kiriklikule osale järgnenud südamliku ...

Teadmise võlu ja valu

Merille Hommik. Täna on lõikuskuu viimane päev ja homme mihklikuu esimene päev, mis on igale perele tähtis. Õppeaastat alustavad lapsed või lapselapsed, ka neil, kel kooliminevaid pereliikmeid ei ole, tulevad meelde kooliajad. „Kõik, kõik on uus septembrikuus“, on oma luuletuses öelnud Olivia Saar. Esimene september on kooliaasta algus mitmel maal ja meil saanud tavaks. Enne II maailmasõda võis maakoolides õppetöö alata ka hiljem, kuid pidi kestma algkoolis vähemalt ...

Kool ja kirik

Alanud nädal on toonud endaga kaasa mitu olulist muudatust, mis ühel või teiselt moel mõjutab meie igaühe elu. Kuna enamiku töötavate inimeste puhkused saavad läbi lõikuskuu viimaste päevadega, ei kurvasta ilmselt paljud selle üle, kui lõunamaiselt kõrged õhutemperatuurid on tänaseks vahetunud meile harjumuspärasemaga.  Homme, 1. septembril alustab Eesti üldhariduskoolides uut õppeaastat üle 150 000 õpilase. Uue õppeaasta puhul avab oma uksed ka kaksteist ...

Tervituskiri koolirahvale teadmiste päevaks 1. septembril 2022

1. september teadmiste päevana on eriline kõikidele lapsi kooliteele saatvatele peredele. Veelgi erilisem on see päev nende jaoks, kes asuvad kooliteele esimest korda ning astuvad esmakordselt koolimajja, kus ootab ees uus ja avastamist vajav maailm. Ootavad ka õpetajad, kes on teejuhtideks uuel teel. Luteri kiriku neljas üldhariduskoolis – Põlva Jakobi koolis, Tartu luterlikus Peetri koolis, Kaarli koolis ja Tallinna toomkoolis – alustab õppimist, teadmiste ja ...

Eesti Kirik küsib

Toimetus tundis huvi, kuidas mõjutas kuumalaine meie lugejate pühapäevast kirikus käimist. Eesti Kiriku Facebooki lehel toimunud küsitlus oli anonüümne ja vastajad said valida kolme vastusevariandi vahel või lisada omalt poolt neljanda. Mitte keegi vastanutest ei valinud varianti „Eelistan kuumuse tõttu mitte minna“ ja ei soovitud ka omalt poolt „Muu“ jaotuse all valikuid täiendada. Nagu ülalpool sektordiagrammis näha, siis on enamik meie lugejaid seda meelt, et ilm ei ...

Linnaruum on meie hoida

Meie kõigi võimalus on aidata luua paremat linna, hoolitsedes nii selle puhtuse kui ka hoonete väljanägemise eest. Viimase osas jagab nõu aasta pärast asutamise 30. aastapäeva tähistav muinsuskaitseamet. Aga ta tuleb ka jõuga appi erinevate toetuste kaudu. Alles möödunud nädalal korraldas amet neli päeva väldanud suvekooli „Elavad vanalinnad“. Peatselt, 15. septembril algavad muinsuskaitsepäevad on sel aastal saanud pealkirjaks „Elav vana linn“. Fookuses on linnasüdamed, ...

Kõneldi vananemisest ja ka surmast

Vestlusringis on Rein Taagepera (paremalt), Kristjan Erik Liive, Heidit Kaio ja Naatan Haamer.             2 x Kaspar Roost Tänavuses Metsaülikoolis oli lektoriteks ja vestlusringi juhtideks koguni kolm vaimulikku: Naatan Haamer, Annika Laats ja allakirjutanu. Pole ka ime, sest teema puudutab meid kirikutena suuresti – kõnelesime vananemisest ja sellega paratamatult kaasnevast surmast.  Metsaülikooli interdistsiplinaarne joon toob kokku erinevate erialade isikuid ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil  EELK kirikuseadustiku § 58 lõige 3, § 88 lõige 2 ja praost Vallsalu taotluse alusel pikendati õp Juha Tapani Väliaho ametiaega kuni 23. veebruarini 2023. Otsustati kinnitada õp Kristo Hüdsi Lääne-Nigula koguduse õpetajaks alates 1. juunist ja vabastada praost Kaido Saak sama koguduse hooldajaõpetaja kohustest. Noarootsi ja Nõva koguduse teenimise osas vabastati Leevi Reinaru hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. juunist ning ...

Tallinna toomkool kolis ajaloolisse koolihoonesse Toompeal

Direktor Egle Viilma näitab toomkooli seinale president Lennart Meri initsiatiivil 1996. aastal paigutatud mälestustahvlit, kus on kirjas, et selles hoones asus Eesti vanim rüütli- ja toomkool.   Liina Raudvassar.         Nii nagu eelmiselgi kooliaastal jätkab Tallinna toomkool ka homme, 1. septembril algavat uut kooliaastat kahes õppehoones. Kui 1.–4. klassini toimub õppetöö jätkuvalt  aadressil Apteegi 3, siis 5.–9. klassini asutakse nüüd majas Toom-Kooli 11. ...

Teelolekutest ja kohtumistest 

Tuuli Võsa. Arhiiv. Kuuleme oma elu jooksul inimesi sageli rääkimas oma teekondadest. Vahel saame teada, et kellegi elutee on olnud konarlik või on pikalt olnud eksiteedel rändamist, mis on väsitanud. Räägitakse elutee käänakutest ja ohtudest teel. Kogenumad teelised räägivad neile, kes on alles oma teekonna alguses, mida nemad on teel näinud ja kuulnud, millele lootnud ja kust abi saanud.   Hea lugeja, kuidas on olnud Sinu teekondadega? Mis Sulle meenub? ...

Sangaste ja Bomlo ühine lastelaager

Laagrilised Sangaste kirikus.  Arhiiv Juba üle kümne aasta on Sangaste Püha Andrease kogudus oma sõpruskogudusega Norrast Bomlost korraldanud ühist lastelaagrit. Kaks pandeemia-aastat vahele jättes saime tänavu kokku 25.–31. juulini Marja talus.   Norrast oli kohal neli noort ning saatjateks koguduse õpetaja Aksel Lygre ja Bomlo koguduse Eesti koostöö komitee liige Lillian Jensrud. Lisaks kohalikud noored ja kaheksa Ukraina põgenike last. Kokku oli laagris 17 ...

Saarerahvas pidas pidupäevi

Väsimatu ja rõõmsameelne Naima Kukkur on hindamatu koguduse kaastööline.  Erakogu. Hiiumaal peeti läinud laupäeval Reigi Jeesuse koguduse 395. ja kirikuhoone 220. aastapäeva, võõrustati külalisi ning kuulati kontserti.  Teadaolevalt on praegune Reigi kirik kolmas, see on terviklikult säilinud ja algupärase välisilmega. Kabel on selles paigas aga olnud juba 16. sajandil. Kõigest sellest ehk kiriku ehitusloost kõneles pidupäeval osalejaile Hiiumaa muuseumi ...

Nõustajad kogunesid omavahel nõu jagama

Kogemust, et ühe eriala ning tegevusvaldkonna esindajatel on hea silmast silma kokku saada, jagasid kõik nõustamisametis olijad, kes suviseks supervisiooniks Tallinnas kohtusid. Erakogu Eesti Diakoonia peretöö valdkonna nõustajad kogunesid 25. augustil kirikuvalitsuse saali supervisioonile, mida viis läbi hingehoidjast õpetaja Naatan Haamer. „Meie laiemaks eesmärgiks on ikka perede ja laste heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine,“ toonitab Keili Rander ...

Sada aastat Läti luterlikku kirikut

Hetk piiskoppide Kārlis Irbe ja Peter Harald Poelchau ametisse seadmiselt 16. juulil 1922.  Vikipeedia Läti luterlastel on tänavu palju põhjust minevikku vaadata. Lisaks reformatsiooni Vana-Liivimaale jõudmise 500. aastapäevale tähistatakse just tänavu ka Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) 100. sünnipäeva. Raske algus Läti varasem kirikulugu ei erine märkimisväärselt meie omast. Kirikul olid siin teatavasti suured teened emakeelse hariduse ja kirjakultuuri ...