Slava Ukraine

Lehenumber 24. august 2022 Nr 31/32 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Formatsiooni aspektidest kristlikus kultuuris

Randar Tasmut. Eesti kirik. Eesti pastori ja kirjakeele olulisima uuendaja teemalise konverentsi ettekande pealkirjastamine ladina keele põhjal tundub eesmärgist kõrvale kaldumisena. Ei ole aga seda, kui ettekannet kuulatakse kohapeal ja osaletakse arutluses. Lehelugejale on aga võimalik vahendada teesidepõhist ettekannet kokkuvõtliku loona. Formatsiooni allmõisted on reformatsioon ja transformatsioon, mille juures keelel on täita oluline osa.  Keel on ...

Krahvi süda kiriku kooriruumis

Ilmunud on muinsuskaitseameti aastaraamat, mis võtab kokku 2021. aasta tähelepanuväärsemad uurimisobjektid ja -teemad ning tutvustab auhinnatud objekte. Üks põnevamaid lugusid väljaandes (136 lehekülge) on artikkel Kuusalu kooriruumi maalingute avamisest. Sealt leiab põneva fakti: Moskvas abiellus Kolga mõisahärra poeg Peter Stenbock ja kinkis sel puhul aastal 1899 Kuusalu kiriku kaunistamiseks 1000 rubla. Koguduse kirikukroonikas oli selle kohta küll märge, ent ...

Keel kui eesti (kirjandus)kultuuri grammatika

Meie oma luuletajast mõtleja, usuteadlane Uku Masing on keele ja kultuuri lahutamatusest rääkides öelnud, et uue keelega omandab inimene uue „hinge“, sest iga keelkond on meelkond. Arhiiv. Alustada võiks ühest omamaisest mõtlejast. Selleks on baltisakslane, Pärnu kohtusekretäri poeg Carl Gustav Jochmann (1789–1830), kelle testamendi kohaselt tegutses Pärnus 1873–1917 Pühavaimu tänavas Jochmanni poeglaste eraalgkool. Nagu Kristian Jaak Peterson (1801–1822) jäi oma ...

Kirik keset küla – Pilistvere kogudus 800

Pilistvere kirik. Foto.priimus.ee. Kui sa satud võõrasse paika, tunned end ikka veidi ebakindlalt. Sind ümbritsevad inimesed räägivad sinu jaoks võõrast keelt, täidavad sinule võõraid kombeid ja neil on ka sinu kui võõra suhtes omad arusaamad. Tõsi küll, alati on võimalik leida ühine keel, kas või käte-jalgade abil – ka kehakeel on suhtlemisvahend ja tihti veelgi kõnekam kui sõnutsi lausutu.  Võimalik, et võõraste jätkuv siinviibimine on kohalikele üsna ...

Taizé sõbrad kolmandat korda Viru Folgil

Esimesel päeval tervitas meid Urmas Karileet (taga ukseavas), kes ütles, et meie palvused on Viru Folgile olulised. Tiia Vene. Augusti algul toimunud muusikafestivali Viru Folk raames pakkus Käsmu kogudus igal hommikul ja õhtul ühispalvusi Taizé lauludega ja kutsus nõnda folgitajaid kiriku uksest sisse astuma. Sel aastal elas juba 40 inimest keset Viru Folgi möllu terve nädalavahetuse koos usalduse palverännaku vaimus.  Osalejad olid tulnud Tallinnast, ...

Palve

Tekst ja foto: Andres Lehestik. Lihtne alandada,  piisab üleolekutundest. Raskem mõista – end nõnda ei ülenda, samahästi alandada võin oma jalga või kätt. Olen minagi oksake Looja loomingus Rõõm leida alandumises

Arm on määratud kõigile

Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas ...

Eestpalve

Issand Jumal, Sina oled püha ja õiglane, aga meie oleme patused. Aita meil hoiduda eneseimetlusest ja valevagadusest, paranda oma armastuses meie vead ja lase meid alanduda vastu võtma Sinu armu. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Enese läbikatsumine

Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!                             Lk 18:13 Vahel kuulen mõne usukauge inimese suust umbes midagi sellist: „Mis teil seal kirikus viga, palute oma patud andeks ja siis võite aga teha, mis süda lustib, kuni järgmise korrani!“ Ma küll ei tea kedagi, kes sihukest jaburat janti endale etendaks. Võib-olla isegi saab mõnda aega seda teha, kuid teisi ja ennast pikalt lollitada ...

Eesti Kiriku videolugu Paides toimunud arvamusfestivalilt

Usuteaduse Instituut

Pastoraalseminar annab teada, et 22. augustist 5. septembrini toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2022/2023. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida preestrina või diakonina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Eksam pro venia concionandi preestrikoolitusele astujatele toimub 21. septembril (kirjalik eksam) ja 22. septembril (suuline eksam). Diakonivestlus konsistooriumi liikmete ees toimub 13. septembril. Lisainfot sisseastumise kohta leiab ...

Ukraina vajab sinu abi

Armsad õed ja vennad Kristuses!

7.–8. oktoobrini toimub  XIV juhatuseesimeeste konverents Nelijärvel, kuhu on oodatud kõik  juhatuste esimehed, aseesimehed või juhatuse liikmed. Palume rohket osavõttu.  Covid-19 oma haaradega on jätnud jälgi meie kõigi toimingutes ja tegevustes. Tore oli, et eelmisel aastal saime koos olla ja meiega oli liitunud palju uut rahvast. Mured pole kuskile kadunud ja neid tuleb aina juurde. Kindel on aga see, et tasub võtta see aeg ja tulla kohale ja tulla ...

Küla ümber kiriku – Kose kihelkonnapäevad

24. augustil kl 19 annab pastoraadi terrassil kontserdi ans Kortsutaltsutajad. 25. augustil on Oru mõisas Tuhala päev.  Kl 18 vestlusring „Kirik küla servas“. 26. augustil kl 16 Kaarli lastekoori kontsert kirikus. Kl 18.30 avatakse pastoraadis näitused, Marju Vergi ettekanne Palverest vanadel fotodel. Kl 20.30 muusikahetk kirikus. Kl 21.30 küünalde süütamine kirikumäe jalamil. Kl 22 kirikus palvus Taizé lauludega. 27. augustil ringreis küladesse. Kl 19 ...

Vastseliina Katariina kiriku 250. aastapäeva tänujumalateenistus

27. augustil kell 17 esineb kirikus vanamuusikaansambel Rondellus. Kavas laulud neitsi Maarjale. Sissepääs vaba annetusega.