Slava Ukraine

Lehenumber 15. juuni 2022 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Käsmu rahupaik sai laienduse

Urmas Karileet (paremalt), Maisi Laanemets ja Heino Laanemets kalmistu uues osas, taga kolumbaarium ja ees istutatud iluõunapuu. 2 x Sirje Semm. Täna kell 17 pühitseb peapiiskop Urmas Viilma Käsmu kalmistu laienduse ja kolumbaariumi.  Käisin pühitsetavat maa-ala vaatamas läinud nädala reedel. Jalutades kalmistu uues ja vanas osas kuulasin tänulikult õpetaja Urmas Karileedi ning koguduse juhatuse esimehe Heino Laanemetsa ja tema abikaasa Maisi, põlise käsmulase ...

Kirikud avasid ühel õhtul huvilistele uksed

EmeriitBrass andis kirikute ööl kontserdi Laatre kirikus. Koguduse arhiiv. Kümme aastat tagasi peeti Eestis esimest korda kirikute ööd. 10. juunil avas oma uksed 55 pühakoda, neist 30 luteri kiriku alluvuses. Kui möödunud aastal kutsus Laatre kogudus kirikute ööle esinema Väägvere pasunakoori, siis selgi aastal sai pühakojas pasunahelisid kuulata. Sedakorda tõi kiitust ja tänu Issandale ning rõõmu kohalikele elanikele EmeriitBrass. Koguduse diakon Tanel Meiel ...

Kurba südant rõõmusta, oma lapsi õnnista …

Merille Hommik. Sellest, et Nõukogude Liit oli alustanud sõda Afganistanis, sain kord teada Ukrainas keset ööd. Meid oli äratatud ja rivvi kamandatud. Seisin koos suure hulga eri rahvusest sõduritega püstoliga vehkiva purjus ohvitseri ees. Meie silmis oli suur uni. Tema silmades säras metsik kirg. Ta teatas sõja algusest ja ütles, et peagi läheme sinna ka meie ning lisas, et kui seal peaks keegi talle pisutki vastu hakkama, laseb ta sellise nagu koera maha.  Pole ...

Ole valmis!

Iseseisvuspäeval tõdesime kõik, et isegi kui teadsime idanaabri varasemast käitumismustrist, et midagi sellist võib oodata, ei olnud suurem osa meist siiski valmis selleks, et Venemaa ründab agressiivselt naaberriiki Ukrainat. Meie kõnepruuki jõudis igapäevaselt sõna sõda. Piiblis, eriti Vanas Testamendis on palju kirjakohti, kus on nimetatud sõda, lausa üle kahesaja. On ka mõnikümmend, kus räägitakse sõjaks või lahinguks valmistumisest. Enamasti sellises võtmes, et ...

Üks küsimus

Kuidas kirik on Ukrainat sõja eskaleerumisest alates konkreetselt aidanud? Peapiiskop Urmas Viilma: Esmalt loodan, et kõikides meie kogudustes jätkatakse endiselt igal jumalateenistusel palvetamist Ukrainas rahu saavutamise ja sõja lõppemise pärast. Tean ka, et paljudes kogudustes on viidud läbi korjandusi, osaletud vajalike tarvikute ja annetuste kogumises, on võetud vastu sõjapõgenikke, antud neile peavarju, jagatud ainelist ja vaimulikku tuge, loodud võimalused ...

Kogudus ütleb tere tulemast

12.–19. juunini toimuvad Mustamäe Maarja-Magdaleena koguduse kirikupäevad pakuvad huvitavat igas eas inimestele. Miks otsustasite kirikupäevad korraldada? Tiina Klement (fotol), koguduse õpetaja: Otsustasime ürituse korraldada, et erinevad inimesed saaksid tulla Mustamäe kogudusega tutvuma. Saaksid tulla ja näha, mida meie kogudus tegelikult igapäevaselt teeb.  Kuidas kirikupäevad algasid? Päevad on hästi alanud. Avajumalateenistus suures kirikusaalis ...

Jah, tahan, Jumala abiga

Õpetaja Triin Simsoni ametisse seadmisel osalesid kõik jumalateenistusel kaasa teeninud vaimulikud: (paremalt) Hannes Nelis, Anti Toplaan, piiskop Joel Luhamets, Rene Reinsoo ja Hüllo-Kristjan Simson. Teisel nelipühal seadis piiskop Joel Luhamets Hiiumaal Pühalepa kirikus Triin Simsoni Käina Martini ja Pühalepa Laurentsiuse koguduse õpetajaks. Heltermaa sadamast Hiiumaale tulijaid tervitab juba kaugelt saare vanima ehitise, Pühalepa kiriku tornisiluett. Just sellesse ...

Lühidalt

Leinapäeval mälestati Vabadusvõitleja Enn Tarto mälestuspingil istub lesk Piret Tarto, seisab poeg Ilmar Tarto. Liina Raudvassar. 14. juunil meenutati üle Eesti juuniküüditamise 81. aastapäeva.  Tartus koguneti keskpäeval kommunismiohvrite mälestusmärgi „Murtud rukkilill“ juurde.  Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu (Ps 127:1), alustas pöördumist piiskop Joel Luhamets. Tema sõnul elame täna ebakindlas maailmas. „Peame tegema kõik ...

Praost Kaido Saak: vaimulike teenistustasu süsteemis on määramatust

Lääne praostkonna praost Kaido Saak pidas sinodil ettekande, mis keskendus vaimulike teenistustasu süsteemi küsimusele. Illimar Toomet.   Kevadine sinodite hooaeg on läbi. Uus aruandlussüsteem tõi praostkondade esinduskogudele praostide ettekanded, mis ei keskendu enam niivõrd praostkonna möödunud aastale, kuivõrd teemale, mida konkreetne praost hetkel kõige olulisemaks pidas.  Lääne praostkonna praost Kaido Saak keskendus oma ettekandes vaimulike ...

Issandat, vägevat kuningat kiites

Valga praostkonna kagunurgas asuv Hargla kirik võttis vastu laulupäevalisi. Sirje Semm. Valga praostkonna laulupäeva kontsert-jumalateenistus peeti 11. juunil Hargla kirikus. Kaks ja pool tundi kestnud laulupäeva mahtus koguduselaulu, palvet, jumalasõna, abipraost Vallo Ehasalu ehedat jutlust Jesajast, väga head koorilaulu, ansamblilaulu ja pillimängu. Kogu sündmus on õpetaja Tiit Kuusemaa poolt üles võetud ja tagantjärele vaadatav EELK Valga praostkonna kirikuelu ...

Pärnaõielõhnaline lepitus

Teisel nelipühal, pärast Leesi kiriku kaheksa vitraaži pühitsemist peapiiskop Urmas Viilma poolt, teostus üks ilus mõte. Istutasime Leesi kirikuaeda leppimise ehk lepituse puu. Selleks sai ilus pärnapuu. Pärn on minus alati tekitanud sooja tunde, tema õitest saame head teed, mida väga paljud armastavad. Mesilastele meeldib koguda pärnapuu õitelt mett, mis meilegi väga maitseb. Minu idee on, et inimesed võiksid selle puu juures käia leppimas. Kui joome pärnaõitest tehtud ...

Õppida olema Jumala sõnaga muusikalises osaduses

Teadlane ja laulja Eerik Jõks õpetab pühakirja laulma. Urmas Roos. Pühalaulu Kool tähistab 10. tegevusaastat. Laulja, muusikateadlane ja helilooja Eerik Jõks ütleb, et tema asutatud koolis on kirikulaulu ideaaltulemuseni veel mitu valgusaastat minna, aga Pühalaulu Kooli jumalateenistustel Tallinna Kaarli kirikus on juba täna erakordne ja harva- esinev vaimne atmosfäär. Üksteisega loomulikult tõmbuvad pühakirja tekstid moodustavad orgaanilise terviku, mida toetab ...

Meenutati pühendunud töötegijaid

Õnnistussõnad luges peale piiskop Tiit Salumäe.  Lia Salumäe. Mihkli kogudus tähistas pidulikult kolmainupüha ja avas armastatud Jumala majapidajatele Gustav ja Juta Maarannale kiriku juurde mälestuspingi. Gustav Maaranna ja tema abikaasa Juta nimi on tuttav igale kirikuinimesele. Jõulude ajal saab 77 aastat ajast, mil vaimulik Mihklis teenistusi hakkas pidama. Vaid Issand teab, kas Gustav Maarannast (19.2.1912–29.01.2003) oleks saanud hoopis muusik, kui mitte ...

Palve

Volto Santo di Lucca (Lucca Püha Nägu, fragment), u 8.–9. sajand, puuskulptuur, kõrgus 2,45 m. Lucca San Martino katedraal. Tekst ja foto: Merille Hommik.  nukrasilmne Jeesus Sa inimest näed ajast aega hüüad ekslejat kes kuuleb Su arm ja Vaim vaid lubab kuulda Sinu häält kartuseta armastuses inimlapsele Sa luba õnnistust ja Vaimu väge oh Jeesus naerata!

Jumal ligimeses. Ligimene Jumalas.

Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid ...