Slava Ukraine

Lehenumber 18. mai 2022 Nr 21 Archives - Eesti Kirik

Laul liidab ja rõõmustab

Viljandi Jaani kirikus said kokku muusikahuvilised, et rõõmustada koraalilaulust. Jaan Männik. Meeldejääva elamuse pakkus laupäeva varavalgest alanud Viljandi Jaani kirikus peetud koraalimaraton. Kiriku lauluraamatu laule võis kuulama minna nii varajane ärkaja kui hiline tõusja. Iidses pühakojas lauldi päikesetõusust järgmise päeva õhtuni. Maratoni lõpetas jumalateenistus. Lauluraamatuga on see hea asi, et laulude sõnum ei lähe kunagi moest ära. Praeguses ...

Andres Tšumakov on Paide õpetaja

Andres Tšumakovi seadis ametisse piiskop Joel Luhamets (keskel), assisteerisid praost Katrin-Helena Melder ja õp Enno Tanilas. Kristo Kivisoo, Järva Teataja. 15. mail toimus Paide Püha Risti kirikus koguduse õpetaja Andres Tšumakovi ametisse seadmise jumalateenistus. Teenistust juhtis piiskop Joel Luhamets ja teda assisteerisid praost Katrin-Helena Melder ja õpetaja Enno Tanilas. Pidulikule teenistusele olid oodatud nii koguduse liikmed kui ka kõik teised ...

Kirikute ootused erakondadele järgmisteks valimisteks

Kristjan Luhamets. 2023. aasta märtsis toimuvate riigikogu valimiste kampaania on tasapisi juba alanud. Reitingu poolest madalseisus olev Keskerakond võidab avalikku tähelepanu peretoetuste eelnõuga, mida selle esitamise hetkel toetasid opositsioonierakonnad, ent mitte koalitsioonipartner Reformierakond. Sellest ajendatuna on arutatud, kas koalitsioon laguneb, kas Eesti saab praeguses olukorras lubada valitsusvahetust, kas Keskerakonnal oleks taktikaliselt kasulikum ...

Eesti Kirik muutuste tuules

Nädala eest kogunes ajalehe Eesti Kirik kolleegium selleks, et vaagida, kuidas minna edasi. Eesti Kirikul on väärikas ajalugu: järgmisel aastal alustame 100. ilmumisaastapäeva tähistamisega. Ajaleht suudab püsida ja teenida oma lugejaid ning kirikut, kui ta käib ajaga kaasas. Viimastel aastatel on suurimad muutused seotud infotehnoloogia arenguga. Kui saja aasta eest ei olnud internetti, siis nüüd on suurem osa meediast suundunud just sinna.  Paberleht ei kao kuhugi ...

Erinevates konfessioonides on sarnaseid süvaväärtusi

Teade EELK õpetaja prof teoloogiadoktor Thomas-Andreas Põderi valimisest Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretäriks väärib erilist tähelepanu. Selle tähtsus Põderi selgitusel tuleneb sellest, et „tegemist on kirikuosadusega, s.t vastastikku üksteist kirikutena tunnustavate erinevate usutunnistuslike traditsioonidega kirikutega – luterlikud, reformeeritud, unioonkirikud, metodistid –, kes oma ühises elus teostavad ...

Piiskop Tiit Salumäe: tunnustagem tublisid inimesi!

Rukkimaarjapäevaks, 15. augustiks ootab konsistoorium taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasud on: aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk; tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused. Taotlused vaatab läbi ...

Lootust on alati

Lavastaja Taago Tubin on Ugalas lavalaudadele toonud Robert Icke’i näidendi „Arst“. Tegu on etendusega, mis käsitleb sügavalt eetilisi teemasid, sh aborti ja surma. Kui Hamlet küsis „Olla või mitte olla?“, siis märtsis Ugala mängukavva jõudnud etendus esitab samuti põhjapanevaid küsimusi: kas jääda ennekõike inimeseks või maailma suundumustega kaasas käia, täita ühiskonna tellimust? Või püüda n-ö lihtsalt ellu jääda? Lugu algab haiglasse sattunud ebaseadusliku abordi ...

Eesti Kiriku suvereis

Ajaleht Eesti Kirik kutsub lugejaid 29.–30. juunini suvereisile. Alustame Tallinnast kell 10 hommikul. Esimesel reisipäeval tutvume Keila kiriku- ja kultuurilooga ja külastame Arvo Pärdi Keskust ning jõuame õhtul Vormsile.  Teisel päeval saame osa Vormsi Püha Olavi koguduse külalislahkusest ning viime end kurssi saare vaatamisväärsustega.  Mandrile tagasi sõidame õhtuse praamiga kl 17,  Tallinna jõuame umbes kell 20. Hind 125 eurot sisaldab ...

Vanglakaplanid käisid Ukrainas koolitamas

Koolitusdessandil Ukrainas: Simmo Saar (vasakult), Tanel Meiel ja Tarmo Linnas. Erakogu. Rasketel aegadel tuleb leida jõudu ning kriisides ilmneb meie tegelik võimekus ja võidutseb inimlikkus.  Eesti vanasõna „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“ on väga paslik kirjeldamaks vanglate kaplanaadi tegevust Ukraina sõjas. Alates aprillist on vanglate kaplanaat ametiabi raames toetanud sotsiaalministeeriumi ning ligi 120 tunni vältel andnud hingeabi Eestisse ...

Lühiuudised

Kogudus mõtleb tulevikule Mets on hinnaline vara, olgu siis majanduse või loodushoiu seisukohast vaadatuna. Kolga-Jaani kogudusel on õpetaja Peeter Partsi (fotol) sõnul 17 hektarit metsa, aga palju sellest on võsastunud või lihtsalt vananenud. Kogudus oli tsaariajal praostkonna suurim metsaomanik ja võimalik, et on seda ka praegu, kuigi osa metsast on maha võetud ja müüdud. Tänu Jumala abile ja metsa müügile on kogudus õpetaja sõnul majanduslikult toime ...

Peterburi Jaani kirik on eestlaste südames

Peterburi Jaani kirik. Eesti Kirik. 2011. aasta veebruaris taaspühitsetud eestlaste Jaani kiriku Peterburis tagastas Peterburi linnavalitsus kogudusele 2012. aasta sügisel. 2015. a andis linnavalitsus koguduse omandisse ka hoonealuse maa.    Venemaal tegutseva Ingeri luterliku kiriku koosseisu kuuluv eestlaste kogudus sõlmis kiriku enda omandisse saades tasuta kasutuslepingu 49 aastaks Eesti Kontserdiga, kes võttis enda kanda kohustuse hoonet üleval pidada ...

Nõukogu vaagis Eesti Kiriku tegevust

SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu liikmeid toimetuses toimunud koosolekult: Andrus Mõttus (vasakult), Ants Tooming, Tiit Salumäe ja Urmas Viilma. Liina Raudvassar. SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu pidas Tartus Eesti Kiriku toimetuses 10. mail koosolekut. Päevakorras oli eelmise aasta sõnalise ja majanduse aruande kinnitamine ning arutelu 2022. aasta eelarve üle. Kuna Eesti Kiriku eelarve on viimasel kolmel aastal olnud negatiivne, leidis peapiiskop Urmas Viilma ...

Kõpu kiriku uued kellad

Ühe uue Kõpu kella makett. Erakogu. Viljandi praostkonna Kõpu kirik saab peagi kaks uut kella, mis valatakse Saksamaal sel nädalal. Kellad seab üles Toomas Mäeväli. Lisaks kelladele, mis võiksid Eestisse jõuda nelipühade paiku, ootab ülespanemist ka veebruaris Belgiast saabunud digitaalne helistamissüsteem. „Kuna torni peab ronima ja kellamehi saada ei ole, siis on kogudusel ammu mõte, et võiks kasutada elektroonikat,“ jagas Kõpu koguduse juhatuse esimees Taivo ...

Leesi kiriku vitraažid pühitsetakse

Aleksandria Katariinale pühitsetud vitraaž. Erakogu. Ida-Harju praostkonna Leesi Katariina kogudus kutsub huvilisi teisel nelipühal jumalateenistusele, kus peapiiskop Urmas Viilma pühitseb kaheksa vitraaži. Põhja-Eesti rannikul Juminda poolsaarel asuv Leesi kirik on alates 2018. aastast saanud kaheksa vitraažakent, mis peagi pühitsetakse. Kunstnikuks on Andrei Lobanov. Esimesed kaks vitraaži tellisid koguduse juhatuse esimehe Karli Lamboti lapsed Karli juunior ja ...

Pandeemia mõju on vara hinnata

Piiskop Joel Luhamets ja praost Jüri Vallsalu Nissi kogudusemaja palvesaalis. Liina Raudvassar. Lääne-Harju sinodit võõrustas 5. mail Nissi Maarja kogudus. Päev algas kirikus jumalateenistusega ja jätkus koosolekuga pastoraadis. Osales piiskop Joel Luhamets. Jutluses tõi piiskop esile vastuolu – ühelt poolt peab ristiinimene olema lakkamatult tänulik Jumalale, et on ligimese teenimiseks saanud uue elupäeva, teisalt ei saa ta sellest lõpuni rõõmu tunda enne, kui ...