Slava Ukraine

Lehenumber 4. mai 2022 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Ülestõusmisaja kirikukogu

Presiidiumilaua taga istub kirikukogu juhataja peapiiskop Urmas Viilma (keskel) ning asejuhatajad assessor praost Marko Tiitus (vasakul) ja ilmikliige Riivo Sinijärv, kõnepuldis on kantsler Andrus Mõttus.Sigrid Põld. 26. aprillil kogunes EELK XXXI kirikukogu oma kevadistungjärgule, mis toimus esmakordselt hübriidkoosolekuna, sest sellest sai osa võtta Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus ja ka Zoomi veebikeskkonnas kodust lahkumata. Istungjärgu eel said kohale tulnud ...

Vabaks toorainediktatuurist!

Kristjan Luhamets. Olen ikka üritanud hoida ennast kursis Saksamaa ühiskondliku eluga. Eks seepärast jäänud mulle silma ka ajakirjanik Priit Pulleritsu pikk intervjuu poliitikavaatleja Raivo Varega 29. aprilli Postimehes. Selles tuli Saksamaa poliitika Ukraina ja Venemaa suunal korduvalt jutuks. Mida rohkem lugesin, seda enam häiris mind ühemõtteline ja mänglev kergus, millega Saksamaa poliitikale kohta kätte näidati. Aga asjad ei ole paraku nii lihtsad.  Saksa ...

Muutustega silmitsi

Maise elu olemus on pidev muutumine, sest isegi kui inimene saavutab enda jaoks milleski stabiilsuse, ei pruugi see üldse kaua püsida, ning nõnda tuleb ikka ja taas seista kõigil silmitsi muutustega. Samas otsib inimese hing muutuste virvarris rahu. Aga kui juba ammu on minetatud oskus leida hingerahu või pole seda oskust kunagi saavutatudki, ongi seis selline, nagu tänapäeva ühiskonnast vastu vaatab. Igaühel on oma „tõde“, mis muutub veel kiiremas tempos, kui sekundiseier ...

Sotsiaalne pimedus 

Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude järgi! 2Kr 11:14–15 Ligimesi, kes isekeskis on end sotsiaalmeedias eksperdiks „läikinud“ ja „šeerinud“, ei pruugi veenda lihtsa teadmisega, mis põhineb faktidel ja argumentidel, eelnevate põlvkondade kogemustel. Keset sotsiaalmeedia kahemõõtmeliseks pakendatud elu ja kangestunud ...

Konverentsiga emadepäeva

Eesti Noorsooteatri väikeses saalis eelmisel nädalal, 25. aprillil toimunud konverents „Ema ja laps“ aitas meeled juba eeloleval pühapäeval tähistatava emadepäeva lainele. Oli väga hea, et SA Väärtustatud Elu traditsiooniline emadepäevakonverents, mis toimus Eesti Kirikute Nõukogu ja sotsiaalministeeriumi toel, oli hübriidvormis. Ja veel parem, et lisaks veebi vahendusel osa võtmise võimalusele on võimalik sündmust ka hiljem järelvaadata. Kuuldud ettekanded ning ...

Meer võõrustas EKNi esindajaid

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart võttis vastu EKNi liikmeskirikute esindajaid eesotsas nõukogu presidendi peapiiskop Urmas Viilmaga. Eesti Kirikute Nõukogu  Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) pidas 28. aprillil Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti kutsel oma korralise töökoosoleku Tallinna linnavalitsuses, teatatakse EKNi pressiteates. Linnapea Kõlvarti sõnul seovad pealinna kirikute nõukoguga mitte üksnes head suhted, vaid ka ühised tegevused, koostöö ja väärtused: ...

Peeteli on kirik keset küla

Koguduse oma kodu otsimise radadele Põhja-Tallinnas viis meid Jaak Juske. Erakogu. Tallinna Peeteli kogudus tähistas 95. sünnipäeva. Peeteli kogudus on Tallinnas asuvatest EELK kogudustest üks pisemaid liikmete arvult, kuid mitte vaimult. Meie ajalugu peegeldab Eesti riigi ja vabaduse ajalugu. Kogudus loodi omal ajal, kuna inimestel oli igatsus teenida üheskoos Jumalat kogudusena oma kodulinnas. Kas ajendiks olid liig suureks ja anonüümseks kasvanud linnakogudused, on ...

Välisuudised

Räsäneni kohtutee jätkub Rahvusvaheliselt on palju tähelepanu pälvinud Soome konservatiivsest kristlasest poliitiku Päivi Räsäneni (fotol) kohtuasi. Tema homoseksuaalsust puudutanud seisukohti peeti vaenu õhutavateks, ent 30. märtsil mõistis Helsingi ringkonnakohus Räsäneni õigeks. Kuuldavasti kavatseb prokurör siiski otsuse järgmise astme kohtusse edasi kaevata. Räsänen ise kinnitas ajalehe Kotimaa teatel, et on valmis oma sõna- ja usuvabadust kaitsma kõigis ...

Veidi lärmakad, aga sõbralikud ja abivalmid

Silja Silver on aastaid olnud koguduse juhatuse esimees ja lööb aktiivselt kogukonnaelus kaasa. 4 x Anneli Tamme. Läänemaal paikneva Nõva magnetiks on imekaunis loodus ja laulvad liivarannad. Aga mitte ainult. Ka sealsed inimesed on abivalmid, soojad ja lahke südamega. Looderanniku pärl Tõenäoliselt on hea lugeja kuulnud Lääne maakonnas Soome lahe ääres looderannikul asuvast Nõvast, mis pärast 2017. aasta haldusreformi kuulub Lääne-Nigula valla koosseisu. Nõvast ...

Eesti teoloog aitab lõimida kirikute osadust Euroopas

Aasta algul asus Thomas-Andreas Põder tööle EKOE teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretärina.Andrus Tennus, Tartu Ülikool. EELK õpetaja prof dr Thomas-Andreas Põder annab ülevaate Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas (EKOE) ja sellest, mida tähendab tema amet teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretärina  selles. Et valik toimus üleeuroopalise avaliku konkursi alusel, oleks huvitav teada, kui tugev oli konkurss. Thomas-Andreas Põder: Valimisprotsess oli ...

Süda põleb kirikuliikmete sees

Tavapäraselt algas sinod jumalateenistusega. Protsessiooni juhib Pauluse koguduse juhatuse esimees Koit Pindmaa.Rita Puidet. Teisel ülestõusmispühal vaatasid Tartu praostkonna sinodilised Pauluse kirikus tagasi möödunud aastale ja kinnitasid käesoleva aasta eelarve. Tõenäoliselt mängib aeg oma rolli, et 18. aprillil kiriku krüptis toimunud sinod jättis eriliselt helge tunde. Murekohad pole kadunud, aga esile tõusis just positiivne. Jutluseski märkis praost Ants ...

Palvetame, et tegevused taastuksid

Ida-Harju praostkonna sinodisaadikud kogunesid Kuusalu koguduse pastoraadis. 2014. aastal põlenud hoone on taastamisjärgus. Kätlin Liimets. Ülestõusmisaja esimesel teisipäeval, 19. aprillil pidas Ida-Harju praostkond sinodit Kuusalus. Kohal oli piiskop Joel Luhamets. Veidi karge, ent päikesepaisteline päev Kuusalus algas sinodijumalateenistusega, kus jutlustas piiskop Joel Luhamets. Et uude koostatavasse laulu- ja palveraamatusse ühise jumalateenistuse korra osas ...

Viru praostkonna pärlite kee

Viru praostkonna sinodijumalateenistus toimus Jõhvi kirikus.Kätlin Liimets. Viru praostkonna koguduste esindajad jagasid 2021. aastal toimunut sinodil, mis peeti 21. aprillil Jõhvis. Pärast jumalateenistust Jõhvi kirikus, kus jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, kogunesid Virumaa koguduste valitud sinodisaadikud Jõhvi pastoraati sinodikoosolekule. Päev oli sisutihe, saadikud aktiivsed, sõnades ind: jagati, küsiti, mõeldi kaasa. Praostkonna nõukogu oli kogudusi ...

Tartu Pauluse kogudus esitles filmi

Kaader esitletud dokumentaalfilmist „Aken igavikku“.Kätlin Liimets. Mullu sügisel Tartu Pauluse kirikus pühitsetud Aapo Puki kahe sakraalmaali saamisloost valmis dokumentaalfilm „Aken igavikku“. Filmi esitleti kiriku krüptis teisel ülestõusmispühal. Maalid „Ülestõusnud Kristus“ ja „Jeesuslaps Maarja süles“ valmisid koos ettevalmistustega enam kui aasta jooksul ehk sügisest 2020 kuni oktoobrini 2021. Et filmi tegemise idee ei tekkinud kohe alguses, siis liitusid ...

Iga koguduseliikme jaoks on ülesanne

Liliann Keskinen jätkab nüüd oma tööd, olles kinnitatud toetajate headest soovidest ja puudutusest. Rita Puidet. Toomkogudus võõrustas jüripäeval koguduste misjonisekretäre, oli misjonikeskuse tugikoguduste päev. Paulus on andnud misjonikäsu minna maailma ja jagada kõigile rahvastele sõnumit üles tõusnud Jeesusest. Võimalused ja vahendid seda teha on aja jooksul muutunud, soov jumalasõna jagada on jäänud. Oma tööst Myanmaris rääkisid videoühenduse kaudu Helene ja ...