Slava Ukraine

Lehenumber 26. jaanuar 2022 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

Raamat rikastab maailma

Põlva pastoraadis kohtuvad korra kuus raamatusõbrad, et loetu üle arutleda. Parajasti on kõneaineks Uku Masingu „Keelest ja meelest“.  Toomas Nigola 220 aastat tagasi asutati Eestis esimene raamatukogu, Tartu ülikooli raamatukogu. Käesoleva aasta on kultuuriministeerium kuulutanud raamatukogude aastaks. Lugemine on suurepärane võimalus sisustada oma aega ja turgutada vaimu. Mäletan, et hakkasin juba esimestes klassides iseseisvalt piirkonna raamatukogus käima. Toona ...

Martin Luther Bund’i abi

Nagu eelmistel aastatel, nii on ka sellel aastal tänu Martin Luther Bund’i abile võimalik igal kogudusel saada üks tasuta ajalehe Eesti Kirik tellimus. Võimalik on vormistada kas üks tellimus terveks aastaks või kaks tellimust pooleks aastaks. Sellel aastal on tähelepanu all koroonaviiruse tõttu ühel või teisel viisil kannatanud inimesed.

Vaimulike konverents Nelijärvel

Eile algas ja täna jätkub Nelijärvel EELK vaimulike konverents teemal „Hirmust ja armust“. Eesti Kiriku trükki minemise ajaks oli esimene konverentsipäev, mis kirikukalendri järgi oli apostel Pauluse pöördumispäev, poole peale jõudnud. Keskpäevaks oli osavõtjaid 94, mitmed registreerunud, sealhulgas peapiiskop Urmas Viilma, pidid kas lähikontaktsetena või koroonasse haigestunult koju jääma. Neil oli võimalus osaleda veebi vahendusel. Peapiiskop Urmas ...

Reeglid ja elu

Kristjan Luhamets. Ühiskonnaõpetuse tundides riigikorda käsitledes olen öelnud, et nendes ühiskondades, kus peetakse lugu ausast spordist, on rahva enamuse tahte väljaselgitamine valimiste või ka rahvahääletuse teel olnud püsiv ja kõrvalekalded harvad või mõnisada aastat tagasi. Mõtlen Inglismaad, aga ka Šveitsi. Seejuures Suurbritannias pole põhiseadust, on mõned vanad seadused, mis piiravad monarhi ja valitsuse tegevust. Valitsusel olid maailmasõdade ajal üsna vabad ...

Vanglate kaplanaadi tegus aasta

Üle kolmekümne aasta on vanglamüüride vahel käinud vaimulikud ning pakkunud usulist teenindamist kinnipeetavatele. Selle kohati tuima mõiste „usuline teenindamine“ alla mahub märkimisväärselt rohkem, kui esmapilgul paistab. Vaimuliku olemus ja kiriklik/kristlik kultuur kannab endas juba algkristlikust ajajärgust kohustust aidata vaest, hädalist ja eksinut. Vaimulik vanglas ei ole ainult kirikuõpetaja rolli täitja, usuliste talituste (jumalateenistus, palvus, piht) kõrval ...

Piibliteadused ja tänapäev. Kuidas tõlkida evangeeliumi?

Vaimulike konverentsil on ühe töötoa teemaks esitatud piibliteaduste ja tänapäeva omavahelise suhte küsimused. Need on meie kõigi küsimused ja peatungi nendel. Ametis olevatel vaimulikel seisab Jumala sõna kuulutamine kutsetöö keskmes ja keeruline aeg meile armu ei anna. Kuid samas on kõik ristiinimesed samuti sõnasulased ja kutsutud olema soolaks oma kogukonnas. Eriti need, kes end Eesti Kiriku lugemisega rikastavad. Igalt põlvkonnalt, ka väikeses rahvusriigis, saab ...

Tulemused veel selguvad

22. jaanuar oli viimane päev, mil Eesti elanikud said täita rahvaloenduse e-ankeeti. Teame, et seda tegi 43% elanikest. Kõige usinamad oldi Tartu linnas ja Harjumaal. Tuletagem meelde, et vastamine ei olnud kohustuslik. Kohustuslik on küsitlusel osalemine 61 000 juhuvalimisse sattunud inimesele. Aga kõiki, kellel on Eestis püsielukoht, kutsuti omal soovil ankeeti täitma. Ankeet hõlmas küsimusi, mille kohta registritest vastuseid pole. Muu hulgas sai nimetada oma ...

Aeg aru anda

Aasta tagasi avanes uus EELK veebipõhine aruandekeskkond.  Esialgu said seal 2020. aasta tegevusaruande esitada vaid vaimulikud, tänavu on keskkonda oluliselt täiendatud ning see on avatud täitmiseks kõigile EELK aruandekohustuslastele. 1. veebruar on aruande esitamise tähtaeg vaimulikele ja allasutuste juhtidele. Uurisime praostidelt, kuidas nende piirkonnas aruannete esitamisega läheb ja mida nad arvavad uuest, veebipõhisest aruandekeskkonnast. Tauno Toompuu, ...

Elektrihind paneb mõtlema ja lahendusi otsima

Novembris sai Urvaste kogudus katlamaja, millele õpetaja Üllar Salumets andis oma õnnistuse. Koguduse arhiiv. Aasta algas kogudustele nörritavalt, sest kuigi maakirikuid ei köeta, halvab kõrge elektrihind koguduste tööd. Pastoraadid tahavad kütmist ja kahe- või kolmekordne hinnatõus pole kellelegi kerge kanda. Kui koguduse elektri eelarve on aastas 2400 eurot ja saabunud elektriarve on ootamatult 593 eurot, saaks kogudus elektrit tarbida vaid ühe kvartali. Nii on või ...

Välisuudised

Paavst kahtluse all Saksamaal eelmisel nädalal avaldatud raporti kohaselt ei pööranud emeriitpaavst Benedictus XVI (Joseph Ratzinger) 1977–82 Müncheni peapiiskopina teenides piisavat tähelepanu seal ettetulnud pedofiiliajuhtumitele. Muu hulgas seatakse kahtluse alla paavsti väited, et ta polnud tollal nendest teadlik. Kardinali üleskutse Katoliku kiriku Vilniuse emeriitpeapiiskop kardinal Audrys Juozas Bačkis (pildil, 84) kutsus intervjuus uudisteagentuurile ...

Andres Tauli Eestile elatud elu: Kanadas ja Eestis

Isa Jaak ja poeg Andres, mõlemad EÜSi liikmed. 2005. aastal tähistati Londonis Jaak Tauli 100. sünnipäeva. Arhiiv. Andres Tauli 102aastane isa Jaak Taul oli Londonis lahkunud igavikku 53 päeva enne seda, kui tema poeg Toronto Vana-Andrese kirikus 10. juunil 2007 E.E.L.K peapiiskopiks pühitseti.  Pidulikust jumalateenistusest võttis osa ka peapiiskop Andres Põder, kes koos teiste vaimulikega viis läbi pühitsemistalituse. Kulus vaid kolm aastat, kui kahe peapiiskopi, ...

Kõrvalolemise õnnistus

Andrus Lukas. Ernest Hemingway on öelnud: „Kui inimesed räägivad, kuulake täielikult – enamik inimesi ei kuula kunagi.“ Hingehoidlikust perspektiivist kõneldes on empaatilisel kuulamisel keskne roll. Ilmestan seda mõtet mõne järgneva loo ja isikliku kogemusega. Seadsin ennast istuma kliiniku III korruse palatis ühe vanahärra kõrvale, kes soovis hingehoidjaga vestelda. Pärast 45 minutit intensiivset kuulamist sain teada nii mõndagi tema elust, ...

Tallinna toomkogudus sai misjonäri

Liisa Rossi on lisaks misjonikeskuse koolituste koordineerimisele ka Tallinna toomkoguduse misjonär. Kätlin Liimets. Soome Luterliku Evangeeliumi Ühenduse (SLEY) 2017. aastal Eestisse lähetatud misjonär Liisa Rossi panustab nüüd Tallinna piiskopliku toomkoguduse arengusse. „Meil on väga hea meel, et meie töötajaskonda on lisandunud teoloogia magistrikraadiga misjonär Liisa Rossi. Praegu on tal sisseelamise periood ja parim viis selleks on võtta piiblitunnid enda peale ...

Abiks neile, kes pühapäeval jutlustavad

Juba kolmandat aastat on kirikuõpetaja Enn Auksmann (fotol) valmistamas ette vaimulikele suunatud abimaterjale pühapäevase jutluse koostamiseks. Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, kes on ettevõtmise taga, selgitab, et koostöö Enn Auksmanniga sel teemal algas 2019. aastal, kui ametivennad arutasid, millist abimaterjali EELK vaimulikud igapäevatööks vajaksid. „Paistis, et Ennul on olemas vajalikud eeldused niisuguse mastaapse töö tegemiseks, samuti ...

Kuidas lugeda Piiblit, olemata teoloog

➡️ Kuula salvestust Eesti Kiriku podcasti lehelt ➡️ Vaata ka Eesti Kiriku salvestust Jaan Lahe loengust: https://youtu.be/n3qPYK7ZcSU Piiblist sügavuti arusaamiseks ei tohiks peljata vaeva nägemist, rõhutas Jaan Lahe Tartu Ülikooli-Jaani koguduse temaatilisel vestlusõhtul. Piibli sisu teatakse suuresti üksikute piiblilugude kaudu. Paraku on mitmed ümberjutustused eksitavad. „Nii nagu teiste vanade tekstide kohta, on ka Piibli kohta liikvel müstifikatsioone,“ ...