Slava Ukraine

Lehenumber 19. jaanuar 2022 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Õpetaja võõrustas õpilasi

Jõhvi kiriku maketti uurivad Üllar Nõlv (vasakult), Peeter Kaldur, Teet Korsten, Avo Kiir, Avar Pentel, Herki Talen, Patrik Göransson ja Margus Kirja. Liina Raudvassar. Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur otsustas kutsuda külla kõik need, kes tema juhendamisel on Viru praostkonnas vaimulikuna teeninud.  Koosviibimine 15. jaanuari pärastlõunal algas Jõhvi kirikus armulauaga jumalateenistusega. Altarivõre ette kogunesid patu tunnistuseks ja ...

Vaimulike konverents „Hirmust ja armust“

Teisipäev, 25. jaanuar Kl 9 registreerumine ja hommikukohv. Kl 10 jumalateenistus. Kl 11.30 konverentsi avamine. Kl 12 Hirmu ja armu peegeldused EELK-s. Urmas Viilma, EELK peapiiskop. Kl 14 Hirm ja arm Piiblis. Urmas Nõmmik, Tartu Ülikool, professor; Arne Hiob, EELK Usuteaduse Instituut, süstemaatilise teoloogia professor. Kl 16 Hirmud kirikus. Isa Christoph Wrembek, Saksamaa.  Kl 18.15 töötoad. Kl 19 pidulik õhtusöök. Kolmapäev, 26. ...

Milliste ootuste ja mõtetega lähete vaimulike konverentsile?

Tauno Teder, Häädemeeste koguduse õpetaja: Vaimulike konverents on meie põhikirjaline organ, mille ülesanne on arutleda asjade üle, enne kui nad jõuavad piiskoplikku nõukogusse või kirikukogusse. Seega on tegu esialgse, aga tihti otsustava tähtsusega kvoorumiga, seetõttu tuleks võimalusel seal osaleda. Teiseks on see oluline kokkusaamise koht. Vaimulikke tuuakse tavapärasest kontekstist välja, oleme neutraalsel pinnal ja see võimaldab kohtumisi ning mõttevahetusi, mida ...

Lugemisest, süvenemisest ja kriitilisest mõtlemisest

Kristjan Luhamets. Hiljuti saabus minu postkasti reklaam, milles kutsuti liituma ühe temaatilise raamatuklubiga. Kõikidele liitunutele lubati teatud summa eest temaatilisi lühikokkuvõtteid raamatutest, mida keegi teine on lugenud ning refereerinud, teatud summa eest kuus. Kokkuvõtteid on võimalik kuulata taskuhäälingus ning lisaboonusena märgitakse, et salvestusi saab kuulata ka ajal, mil teed midagi muud.  Tundub justkui ideaalne lahendus neile, kellel ei ...

Uues aastas Eesti Kirikuga

Kui levinud komme on soovida head uut aastat kolmekuningapäevani, siis on olemas ka traditsioon, mis seob jõuluperioodi lõpu küünlapäevaga. Viimast aluseks võttes kasutan võimalust soovida kõigile Eesti Kiriku lugejatele väga head uut aastat. Toimetusepere nimel tahan tänada kõikide meile saadetud pühadekaartide ja uusaastatervituste eest.  Kordan ennast, aga rõhutan siiski, et iga lugeja on toimetusele oluline. On väärtuslikud kõik teie tähelepanekud, ka ...

Eks me kõik ole erivajadusega

Kirjutades korintlastele kogudusest kui ihust, toonitab Paulus kõigi liikmete olulisust: „Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au, et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest“ (1Kr 12:24–25). Hoolt kanda nende eest, kes on nõrgemad – see peaks olema koguduse kui Kristuse ihu kõigi liikmete ülesanne ja eesõigus. Eelkõige on see diakoonia kui kristliku hoolekandetöö sisu. Eelseisval vaimulike ...

Repliik

Vastavalt EELK Usuteaduse Instituudi põhikirjale kuulutab rektori valimiseks konkursi välja, samuti valib ja määrab rektori ametisse erakõrgkooli pidaja ehk omaniku esindajana EELK konsistoorium. Lõppenud aasta sügisel rektori valimiseks välja kuulutatud konkurss ebaõnnestus, sest esitatud tähtajaks ei laekunud ühtegi kandideerimisavaldust. Detsembri alguses otsustas konsistoorium kuulutada välja samadel tingimustel uue konkursi ning ootas avaldusi eelmise aasta viimase ...

Aiapäkapikkudest ja rõõmust

Kui 1995. aastal esimest korda noorest Eesti Vabariigist Euroopasse sõitsin, siis Leedu-Poola ja Poola-Saksamaa piiripunktide kõrval üheks eredamaks mälestuseks oli Poolas maantee ääres lõputult vooklev aiapäkapikukujude äri. Vaatasin neid vapustatult, sest ei suutnud ette kujutada aeda, kuhu need sobiksid, aga meelde need jäid. Meie ümber on justkui kriiside keeris. Üks järgneb teisele: pandeemia, energia, julgeolek. Kui lisada siia talvepimedus ja libedus, Tongal ...

UI rektorina ei tee Sander revolutsiooni

Ove Sander asub ametisse UI rektorina. Arhiiv. EELK Usuteaduse Instituuti 14. veebruarist rektorina juhtima asuv dr Ove Sander toonitab Eesti Kirikule, et kõik töötajad peavad kooli arengus saama kaasa rääkida.  Millal ja millele tuginevalt küpses valmisolek kandideerida UI rektoriks? Ove Sander: Minu jaoks algas see detsembri alguses konsistooriumi koosolekul, kui sai selgeks, et ei ole kedagi, kes sooviks kandideerida UI rektori ametikohale. Otsustasime ühiselt, ...

Üks küsimus

Milliseks hindad koostöövõimalust äsja rektoriks saanud dr Ove Sanderiga UI arengu heaks? Dr Priit Rohtmets, usuteaduse instituudi professor ja arendusjuht:  Hea meel on sellest, et EELK Usuteaduse Instituut sai taas rektori. Rektori kohusetäitjana tegi Marko Tiitus küll head tööd ja tõi kooli uut hingamist, ent kooli ees seisvad väljakutsed nõuavad, et ametis oleks korraline rektor. Valimisprotsess, sh instituudi nõukogu esindajate seisukohtade ärakuulamine ...

Hardo Kriisa: ei ole kahte samasugust orelit – iga pill on erinev

Hardo Kriisa, nii klaverit kui orelit õppinud mees, istub tihti ise pilli mängima, samuti meeldib talle väga kuulata orelimuusikat ning tal on suur heliplaadikollektsioon.  Võrumaalt Haanjast pärit Kriisade orelimeistrite dünastia kolmanda põlvkonna esindajana esiisade ametit jätkav Hardo Kriisa on oma meistritöökoja sisse seadnud Rakvere mõisa magasiaita, mida on oluliselt juurdeehituse näol laiendanud. Tegemist on paari sajandi vanuse põllukividest ehitatud hoonega, ...

Ka viisikandlega saab Jumalat kiita

Tüdrukud käivad kandleringis juba viis aastat. Tiit Kuusemaa. Puhja koguduse kandleringil on vanust viis aastat. Laulik kutsub Issandat kiitma pasunahelidega, naabli ja kandlega, trummide ja ringtantsude, keelpillide ja viledega (Ps 150:3–5). Eks seda soovitust kogudustes ka järgitakse. Kes Valga praostkonna suurematel üritustel on käinud, on kuulnud mängimas ka väikseid kandletüdrukuid.  Tänu toetusprogrammile Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ...

Tartu toomkirik on täis saladusi

Kolmekuningapäeval külastasid saladuste kambrit usundiõpetajad. Fotol esiplaanil piparkoogitoomkirik. Kätlin Liimets. Detsembrist on Tartu ülikooli muuseumis avatud toomkiriku saladuste kamber, mis on pühendatud keskaegse kiriku saladustele. Toomemäel asuv toomkirik on Tartu linna vanim hoone, mistõttu on tema loos palju sellist, mida ei mäleta ei kiriku seinad, vanad ürikud ega inimesed. Kes on seal varemete vahel jalutanud, on ilmselt püüdnud ette kujutada, milline ...

Kogudus ja kogukond teevad ilusat koostööd

Tänu Jüri kogudusele ja mittetulundusühingule Vaida Palvemaja on saanud uue hingamise koguduse 85 aasta vanune palvemaja (fotol). Aktiivsed vaidalased asutasid 2020. aasta lõpus mittetulundusühingu eesmärgiga mitmekesistada külaelu ja taastada tühjalt seisev palvemaja. Juba sama aasta viimasel advendipühapäeval avati hoone külalistele ja sestpeale pole maja enam tühjaks jäänud. Sellest on saanud maja tervele kogukonnale, ta on toonud inimesi kokku nii vabariigi ...

Ülo Korjus oli ja on Narvas kohal

Ülo Korjus.  Arhiiv. 1. jaanuaril sai 90aastaseks Narva Aleksandri koguduse kauaaegne juhatuse liige ja juhatuse esimees Ülo Korjus.  Ta oli koguduse juhatuse liige ca 58 aastat järjest (1958–2016), mis võib olla Eesti rekord. 58 aastat on 44% Narva Aleksandri koguduse 132 aasta pikkusest ajaloost.  Ülo Korjus on läbi elu olnud seotud Narva Aleksandri kiriku ja kogudusega. Ta oli koguduse juhatuse liikmena juures ka keerulistel aegadel. Ka siis, kui kogudus ...