Slava Ukraine

Lehenumber 3. november 2021 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Kiriku teenistusse asus kolm uut kirikuõpetajat

Ülo Liivamägi (esimene rida, paremalt), Jane Vain ja Volli Nugis pühitseti luterliku kiriku sünnipäeval preestriametisse.   Ordinatsiooniteenistusel teenisid Arho Tuhkru (teine rida, paremalt), Katrin-Helena Melder, piiskop Joel Luhamets, Jüri Vallsalu ja Joel Siim. Ingrid Mäsak Otsekui sünnipäevakingituseks oma kirikule ordineeriti usupuhastuspühal, 31. oktoobril Tallinna piiskoplikus toomkirikus preestriks Jane Vain ja Ülo Liivamägi ning Volli Nugis. Ordineeris ...

Ajalehe Eesti Kirik soodustellimused koguduse kaudu:

-tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 34 eurot -tellides vähemalt 10 lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 32 eurot Kehtib kuni 31. detsembrini 2021 

Peakaplan arvati reservi

Kuigi 1. novembrist on kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar arvatud reservi, ei tähenda see sisuliselt erru minekut.  Kuidas möödus viimane päev kaitseväe peakaplanina? Gustav Kutsar: Viimane päev ei mahtunud ühe päeva sisse. Ametlikult oli viimane tööpäev 31. oktoobril. Et see oli usupuhastuspüha, siis sain enda sisse vaadata, kuidas usk mind need 19 aastat ja 10 päeva selles ametis on kandnud. Mitteametlikult oli viimane tööpäev neljapäeval, mil ...

KOV valimiste mälumäng

Merille Hommik. Kohalike volikogude valimiste üldtulemused ning ka see, kuidas läks valimistel vaimulikel, on üldpildis teada. Seetõttu käsitlen valimiste tulemusi ja kandideerimisi valimistel „mälumänguliselt“ mõõtmetes, mis päevauudiste kajastuses võivad muidu märkamatuks jääda. 1. Valimistel kandideeris kokku 10 025 kandidaati, konkurss volikogu kohale oli väikseim Muhus (2,1) ning suurim Tallinnas (15). 1717st volikogu kohast läks vaid üks ...

Kõik on viirusega võrdselt haavatavad

Kuidas lahendada koroonamõistatus, mis meie ette on asetatud? Eesti ühiskond on katki – vastakuti on nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed, maskikandjad ja maskist keeldujad. Kõigil neil on omajagu tõeseid argumente, sekka vürtsiks libauudiseid. Olen ise vaktsineerimise pooldaja. Usun, et minu kergete külmetusnähtudega kulgev koroonahaigus on vaktsineerimise tulemus. Kuid on ka näiteid vaktsineeritutest, kes on haigestunud väga raskelt.  Ristiinimestena ...

Minu õigus!?

Praegu on päevakorral küsimus, kas mul on õigus ennast vaktsineerida või mitte. Meie maal ei ole kohustuslikku vaktsineerimist, seetõttu on küsimus kummaline. Inimene võib enda tervist teades ettevaatlikkusest olla vastu vaktsineerimisele, kuid meeles tuleb pidada ka nende hirme, kes kardavad nakatuda. Siin ei ole midagi uut. Piiranguid on rakendatud epideemiate ajal ka varem ning näiteks õpetajad ja kokad on pidanud esitama tervisetõendeid. Tuberkuloosi nakatunud ...

Inimestega suhtlemise pealt kokku ei hoia

Vähemalt viis viimast aastat kui mitte rohkem oleme kuulnud Shakespeare’i ütlust, et aeg on liigestest lahti. Tundub, et mida edasi, seda enam laperdama läheb. Tegelikult on palju positiivset, vaja vaid märgata ja selle levikule kaasa aidata. Kui masendus peale tuleb, soovitan rääkida näiteks Ridala ja Martna koguduse õpetaja Küllike Valguga. Aga kindlasti tunneb igaüks mõnd koguduseliiget, head sõpra või vaimulikku, kes oskab teise inimesse süstida positiivset energiat, ...

Üks küsimus

Alates 1. novembrist on kaitseväekaplanid reservi arvatud. Eesti Kirik küsis kolmelt meie kiriku kaitseväekaplani ametit pidanud vaimulikult, kuidas edasi. Mikk Leedjärv, oli mereväebaasi kaplan: On endiselt lootus, et saame mingil moel jätkata, kuigi millisel moel, pole teada. Segadustel on siiski kalduvus laheneda. Lootust on. Olen väljendanud oma valmisolekut jätkata. Mina tööpuuduse üle kurta ei saa. Olen Viimsi koguduse õpetaja. Jaan Nuga, oli küberväejuhatuse ...

Noored Plussmeedia tegijad said tunnustuse

Tunnustuse võttis lõikustänupühal Tallinna toomkirikus vastu Katarina Kaleininkas.                Noored õpivad kiiresti, neil on julgust katsetada ja eksida. Ja teha järeldusi oma vigadest, ütleb ajakirja Pluss peatoimetaja Joel Reinaru. Ajakiri Pluss on ilmunud kümme aastat. Laste- ja Noorsootöö Ühendus valis ajakirja toimkonna 2020. aasta noortetöö tegijaks. Toimkond sai tunnustuse selle eest, et ka piirangute ajal suutsid noored välja anda noortele mõeldud ...

Lühiuudised

Käinas mälestati kiriku hävingut Hiiumaa suurim kirik Käinas on juba 80 aastat varemetes. 14. oktoobril 1941 kirik põles. Hiiu Leht kirjutas toimunust, nagu ka sellest, et sealne kogudus korraldas aastapäeval Käina kiriku varemete vahel mälestusõhtu. Punaste prožektoritega valgustati kooriruumi lagi ja torn, et imiteerida 80 aasta eest toimunud põlengut. Palvuse pidanud diakon Triin Simson on tänulik, et vaatamata kiriku hävimisele on säilinud kogudus, ja ...

Usuteaduskonna uus juhataja Roland Karo: teoloogia on diskussioon, mis ei lõpe iial

Roland Karo. Maris Treufeldt. Tartu ülikooli usuteaduskonna nõukogu valis 11. oktoobril uueks juhatajaks süstemaatilise usuteaduse lektori Roland Karo, kes alustab juhitööga 1. novembril. Karo oli nõus Eesti Kirikule antud intervjuus kirjeldama muutuste tausta ja selgitama oma teoloogilisi põhimõtteid.  Mis tingis usuteaduskonna juhataja vahetuse? Senine usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik lubas teise ametiaja alguses, et annab teatepulga edasi ...

12 aastakäiku õppematerjale

LNÜ elutööpreemia pälvis Tiina Luhamets.  Aastaid erinevate koguduste pühapäevakoolitööd teinud ja seda ka juhtinud Tiina Luhamets pälvis Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) elutööpreemia 2020. „Tiina Luhamets on pühapäevakoolitööd teinud 1980ndatest ja aastakümnete jooksul koostanud pühapäevakooli õppematerjalid erinevatele vanuserühmadele: koolieelikutest kuni põhikooli lõpuni välja. See ongi eluaeg tehtud töö – siit ka elutöö tiitel konkreetse töö eest,“ tõi ...

Religiooniuuringute doktoritöö tutvustab õpetajate valikuid

Silja Härm hoiab käes oma doktoriväitekirja, mis käsitleb gümnaasiumiõpetajate valikuid usundiõpetuse õpetamisel.Liina Raudvassar. Silja Härm kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö, mis annab ülevaate Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsetest valikutest usundiõpetuse õpetamisel. Väitekiri, mille juhendaja on dr Olga Schihalejev, kaitsti 25. oktoobril ning sellest võttis oponendina osa Ida-Soome ülikooli prof Martin Ubani. Silja ...

Peamine on inimestega suhelda

Nii ütleb aasta 2020 lastetöö tegijaks valitud Ave Mølster (fotol). Laste- ja Noorsootööühenduse tunnustus tuli meeldiva üllatusena, ütleb kümme aastat Saku koguduses pühapäevakooliõpetaja tööd teinud ja beebidele mõeldud lauluringi vedanud Ave Mølster. Beebilauluringiga alustas ta aga juba Mustamäe koguduses ja oma kogemusele tuginedes kinnitab, et äärmiselt oluline on selles töös suhelda lastevanematega. Siis jõuavad ka lapsed kiriku juurde.  Ave ja ...

Poola saab naispastorid

Hetk hääletuselt naiste pastoriks ordineerimise üle. Oma hääle annab diakon Halina Radacz. Luteranie.pl. Poola luteri kirik hakkab peagi pastoriks ordineerima ka naisi. Vastava otsuse tegi Poola Evangeelse Augsburgi Usutunnistuse Kiriku sinod 16. oktoobril. Poolt hääletas 45 saadikut, vastu oli 13 ja erapooletuks jäi üks. Otsus jõustub järgmise aasta esimesest jaanuarist. Poola luteri kiriku pea piiskop Jerzy Samiec avaldas Luterliku Maailmaliidu veebilehe ...