Slava Ukraine

Lehenumber 20. oktoober 2021 Nr 40 Archives - Eesti Kirik

Hõimupere palvetas

Palveid soome-ugri rahvaste eest loevad emeriitpeapiiskop Andres Põder (paremalt), piiskop Tiit Salumäe, Leevi Reinaru, Ruudi Leinus, Jaan Bärenson ja Mikk Leedjärv. Veiko ilus Hõimupäeva oikumeenilisel palvusel 17. oktoobril Viimsi Püha Jaakobi kirikus palvetati Looja hoolde kõik soome-ugri rahvad: saamid, soomlased, karjalased, ingerlased, eestlased, liivlased, isurid, vepsad, vadjalased, mordvalased, marid, udmurdid, komid, handid, mansid, ungarlased. „Küsi endalt, ...

Ajalehe Eesti Kirik aastatellimus

Ajalehe Eesti Kirik aastatellimus koguduste juhatuste ja nõukogude liikmetele superhinnaga 30 eurot kehtib kuni 31. oktoobrini. Kutsun kõiki kogudusi tellima ajalehte Eesti Kirik kõigile juhtorganite liikmetele!    Urmas Viilma, peapiiskop

Usuteaduskond saab uue juhi

1. novembrist on dr Roland Karo usuteaduskonna uus juht. Tartu ülikooli usuteaduskonda hakkab 1. novembrist juhtima süstemaatilise usuteaduse lektor dr Roland Karo. 11. oktoobril valis usuteaduskonna nõukogu ühehäälselt oma uueks juhiks dr Roland Karo. Et senise juhi professor Urmas Nõmmiku teine kolmeaastane tööperiood ei olnud veel lõppenud, siis olid valimised erakorralised. Dr Nõmmik kommenteeris Eesti Kirikule oma taandumist järgmiselt: „Tegelikult ei loobu ma ...

Ime on sündimas

Merille Hommik Mäletan lapsepõlvesuve ajaloolisel Mulgimaal. Tädimees Paul püüab ragisevast raadiost kätte saada sõnumit Ameerika Häälelt, mida maakohas segati nõrgemalt kui Tallinnas või Tartus. Masendus oli suur, sest 1956. aastal ei tõtanud Ameerika Onu appi Ungarile, kes püüdis Vene tankide vastu mässu tõsta. Mäletan ka üliõpilaspõlve suve Valgemetsas oma mentori, kirjandusdotsendi ja luuletaja Valmar Adamsi suvilas. Ka tema püüdis ragisevast ...

Puhkuse kiituseks

Olles naasnud nädalaselt puhkusereisilt Kreeta saarele, leidsin end ühel toredal õhtusöögil mõnede ametikaaslaste seltsis arutlemas selle üle, kui pikk võiks olla vaimuliku puhkus ja milline oleks kõige viljakam viis selle veetmiseks. Vähemasti kahes asjas olime ühte meelt – puhkust peab teadlikult planeerima ning selle õnnestumiseks on vajalik keskkonnavahetus. Puhkamise puhul pole küsimus aga üksnes töö- ja elukorralduses, vaid ka meie enese-, maailma- ja jumalapildis. ...

EELK misjonipüha läkitus 2021

Paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. (Mt 5:16) Armas Eestimaa kogudus!  24. oktoobril on misjonipüha.Selle tähistamise päevaga seostub märtermisjonäride Evald Oviri ja Karl Segebrocki surmapäev 20. oktoober 1896. Käesoleval aastal möödub nende surmast 125 aastat. Saatsin sel puhul misjonikeskuse poolt tervituse ja selgitasin, et peame nende märtrite mälestuseks misjonipüha. Leipzigi misjoniselts ...

Valijate taltsutamine vabadusega

Kui väga austatud õppjõud Marju Lepajõe taltsutas roomlasi, vähemasti annab selliseks tõlgenduseks võimaluse tema kirjutistest koosneva raamatu pealkiri, siis viimase nädala ühiskondlikke sündmusi jälgides tundub, et poliitikud taltsutasid valijaid. Minu küsimus on: mis hinnaga? Kõigil vähemasti 16aastastel Eesti Vabariigi elanikel oli võimalus osaleda kohalike omavalitsuste valimistel. Oli eelhääletus, e-hääletus ja traditsiooniline kontakthääletus paberkandjal. Kui ...

Häältest jagus ka vaimulikele

Kohalike omavalitsuste valimised on lõppenud ja tulemused avalikkusele teada antud. Valimistel andis oma hääle natuke üle poole valimisealistest, mis on rohkem kui neli aastat tagasi. EELK vaimulikest, kes kandideerisid erinevates valimisringkondades erinevates nimekirjades, osutus Eesti Kiriku andmetel valituks kaheksa, kolm neist praostid.  Valimiskünnise ületasid Võru praostkonna praost Üllar Salumets (Antsla-Urvaste valimisliit), Viljandi praostkonna praost ...

Vanglad avasid uksed

Alates 2019. aastast on vanglate kaplanaat alustanud tegevusi suurema osaduse ja koostöö saavutamiseks kirikute ja usuliste ühendustega.   Viinakuu esimesel päeval avas Viru vangla oma uksed ja võõrustas 18 kohalikku vaimulikku. Esindatud oli neli konfessiooni, oma kaaskonnaga oli kohal ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni. Tartu vanglas oli sarnase päevakorraga sündmus 15. oktoobril ja Tallinna vangla uksed avanevad huvilistele 29. ...

Peapiiskop külastas vanglaid

Peapiiskop õnnistussõnu ütlemas vangala kabelis toimunud teenistusel, millest võtsid osa kinnipeetavad, kes seda soovisid. Tanel Meiel  Võttes vastu vanglate kaplanaadi kutse külastas peapiiskop Urmas Viilma 13. oktoobril Tallinna ja 14. oktoobril Tartu vanglat.  „Sain hea ülevaate vangla tööst ja kinnipeetavate taasühiskonnastamisest. Ringkäigul vanglas tutvusin erinevate üksustega, vaatasin sisse kambritesse, vangla töökodadesse, spordisaalidesse, klassiruumidesse, ...

Lühiuudised

Klassikaraadio külaliseks olid kirikumuusikud Raadiosarja „Dünastia“ oli lõikustänupühal kutsutud Salumäede pere kõnelema kirikust, muusikast ja kirikumuusikast. Saates meenutati vanaema Anne-Mai toredat mälestust lapsepõlvest, kuidas ta kaheksa-aastaselt unistas saada kirikuõpetaja naiseks. Unistus läks ka täide, ta kohtus tulevase abikaasa Ivar-Jaak Salumäga esmakordselt Äksi kiriku trepil. Abikaasadel on muusikust ja heliloojast tütar Ene ning juristist poeg Erik, ...

Piiskopid: EELK seisukohad usu ja moraali küsimustes ei ole muutunud

EELK esimesele piiskopile Jakob Kukele pühendatud mälestusteenistusel Tallinna Kaarli kirikus 6. juunil on kõrvuti piiskop Joel Luhamets (vasakult), peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Tiit Salumäe. Erik Peinar   Kuna avalikkus on viimastel nädalatel arutlenud piiskop Tiit Salumäe osalemise üle ühel ordinatsiooniteenistusel Londonis, palus Eesti Kirik vestlusringi peapiiskop Urmas Viilma ning piiskopid Tiit Salumäe ja Joel Luhametsa, et saada selgust problemaatiliseks ...

Pärnu praostkond saab hakkama

Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa valiti praosti ametis jätkama. arhiiv Pärnu praostkonna sinodikoosolekul valiti praosti ametis jätkama senine praost Tõnu Taremaa. Üle pika aja toimunud sinodikoosolekuks kogunesid 3. septembril Pärnu Eliisabeti kirikusse vastvalitud uued sinodisaadikud ja koguduste vaimulikud. Pika ja tiheda päevakorra olulisemad punktid olid praosti, abipraosti, kirikukogu saadikute ja praostkonna nõukogu valimised. Sinod algas ...

Noore vabariigi esindusorel

Tallinna Toompea Kaarli kiriku Walckeri orel, tänini suurim kirikuorel Eestis, mõjub oma prospekti näokuse ja kõla võimsusega. Erik Peinar. Tallinna Kaarli kirikus asuv Walckeri orel on tänini Eesti suurim, aga omab ka tähtsat kohta Euroopa väärtuslikemate ajalooliste orelite seas. Oleme Kaarli kiriku ehitamise juubeliaastas. Kui kiriku sissepühitsemispäeval, 1870. aasta IV advendil, tervitas kogudust Gustav Normanni valmistatud uus orel, siis 1923. aastal ...

Hoolikalt tehtud töö

Tallinna Toompea Kaarli kiriku oreliviled. Erik Peinar. Et iga orel ise näitab, kui palju ja mis- moodi teda on vaja remontida, tuli ilmsiks ka Tallinna Kaarli oreli kapitaalremondi korral. Selle oreli kapitaalremondist on nüüd juba mitu aastat, kuid saan endiselt pilli hooldama minnes sellest tööst rõõmu tunda. Otsus nii suur töö vastu võtta ei tulnud kergelt, sest aukartus selle unikaalse instrumendi ees oli väga suur. Võisin tunda suurt koguduse toetust ja ...