Slava Ukraine

Lehenumber 22. september 2021 Nr 36 Archives - Eesti Kirik

Petseri kogudus on saja-aastane

Viie aasta pärast saja-aastaseks saavasse Petseri Peetri kirikusse tuli pühapäeval rohkelt kirikulisi. Gusläna Kartüshova. Pühapäeval, 19. septembril tähistati Petseris nelja tähtpäeva: 124 aasta möödumist evangeelse luterliku sõnakuulutuse algusest, Petseri Peetri koguduse 100. ja kirikuhoone 95. ning surnuaia 111. aastapäeva. „Õnneks oli ilm väga ilus. Hommikul Eesti poole pealt sõitma asudes oli veel tuuline ja vilu, aga Petseri tervitas juba päikselise kuldse ...

Hingehoiutelefon

Kaplanid said kokku

Huviga kuulatakse ettekandeid, millest saadi vajalikku informatsiooni igapäevatöö tegemiseks. Arhiiv. 15.-16. septembrini toimus Toosikannu puhkekeskuses teadaolevalt esimene jõustruktuuride kaplanaatide ühine teabepäev, millest võtsid osa kaitseväe, Kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti ning vanglate kaplanaatide esindajad. Eesti Kirikule toimunust ülevaadet andes rõhutas justiitsministeeriumi peakaplan Tanel Meiel, et tegemist oli väga olulise sündmusega, mille ...

Vankumatust usust vabadusse

Kristjan Luhamets. Alates 2007. aastast on 22. septembril tähistatud vastupanuvõitluse päeva, mil mõtleme neile, kes kahe okupatsiooni vahelisel ajal interreegnumit ära kasutades püüdsid taastada riigi iseseisvust. Päevad pärast Saksa okupatsioonivägede lahkumist ja Nõukogude Liidu pealetungi olid täis kirjeldamatut teadmatust, ärevust ja hirmu. Paljud olid sunnitud kodud maha jätma ja teadmatusele vastu astuma. Enamik minejatest oli minimaalse varustuse ja teemoonaga, ...

Vastupanu vastupanijaile

Olen kuulnud välismaalasi imestamas, miks mõnes Eestimaa kirikus on altari kõrval rahvuslipp. Kristlus olevat ju universaalne, mõne meelest lausa kosmopoliitne. Jumala riigis ei olevat „juuti ega kreeklast“, nagu ka orja ega vaba, meest ega naist, vaid kõik on üks Jeesuses Kristuses (Gl 3:28). Unustatakse, et apostel Paulus kõneleb siin ristitute eesõigusest olla lepitatud Jumalaga, mispuhul rahvus, sugu või sotsiaalne seisund tõepoolest mingit rolli ei mängi. Muus osas on ...

„Kaplanite käramine“ vol. 1

Kultusfilmis „Malev“ on muistsete eestlastest sõjapealikute kogunemist nimetatud käramiseks. Vaataja ette toodi huumoriga vürtsitatud kogunemine, kus otsiti vastust küsimusele, kuidas hakata vastu vaenlasele.  Kui kaks aastat tagasi said kokku kaitseväe, Kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti ning vanglate peakaplanid, siis oli soov sama: tuleks saada kokku, kuid vastust ei ole vaja otsida ühises tegevuses vaenuväe vastu, vaid kuidas saavutada senisest suurem ...

Pühendusega pillide kuningale

15. septembril toimus Tallinna Jaani kirikus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja muinsuskaitseameti järjestikku juba neljas ühissümpoosion, mille peakorraldaja oli sel korral muinsuskaitseamet.  Varasematel aastatel on käsitletud kirikukellasid, -vitraaže ja -tekstiile, seekordne sündmus kandis pealkirja „Eesti rikkalik orelipärand“. Sümpoosionile eelnes Jaani kiriku igakolmapäevane hardushetk, kus piiskop Tiit Salumäe muusikakäsitlusest jäi kõlama Martin Lutheri ...

Valgust läbi paragrahvide näitab Kristus

Kirikukogu XXX koosseis lõpetas oma viieaastase tööperioodi. Kätlin Liimets. Kirikukogu erakorraline kahepäevane 9. veebikoosolek 13.-14. septembril lõpetas kirikukogu XXX koosseisu töö. Kaks kirikukogu üheksanda erakorralise koosoleku päeva olid sisukad ja töö suudeti efektiivselt toimides lõpetada ajaliselt varem, kui oli planeeritud. Päevad algasid ja lõppesid palvustega. Anname lehelugejatele põgusa ja valikulise ülevaate kirikukogu tööst. Muudetud põhikiri ja ...

Lühiuudised

Orelil on märkimisväärne iga Tartu Peetri kiriku orel on linnas vanim, nüüdseks on tal aastaid 130. Kui kirik pühitseti septembris 1884, siis oreli valmimiseni läks veel pisut aega. Müllverstedti oreli valmimisajaks sai 1891, pillide kuningas pühitseti 4. augustil. Tegelikult aga sai kirikki lõplikult valmis veel kümmekonna aasta pärast, aastal 1903. Sügisel 1944 said kannatada nii kirik kui ka orel, parandustöid on tehtud mitmel korral.  20 aastat tagasi ...

Urmas Reinsalu: julgustaksin kristlasi kaasa rääkima riigi elu kujundamisel

Urmas Reinsalu valimiste eel erakonna Isamaa kontoris on just värske Eesti Kirikuga tutvunud ning väljendab oma hinnangut. Liina Raudvassar. Vestlus Isamaa erakonna Tallinna linnapeakandidaadi Urmas Reinsaluga leiab aset päeval, mil tänavuste kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud aega 30 päeva. Sarnaselt teiste parteidega on tajuda ka Isamaa kontoris, et kõik jõud on koondatud ning erakonna liikmed ja pooldajad motiveeritud.  Riigist tervikuna kõneldes on ...

Et mured oleksid ülesehitavad

Möödunud kolmapäeval, 15. septembril oli Tartu praostkonna sinod. Jumalateenistusele koguneti Kodavere kirikusse, koosolekule aga Alatskivi lossi. Rõõm kohtumisest oli suur, sest viimane sinod peeti praostkonnas kaks ja pool aastat tagasi. Jumalateenistuse protsessioon oli muljetavaldav: peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Joel Luhamets, talaaris praost ja teised vaimulikud.  Maal ja linnas Ülevaates sõnas praost Ants Tooming, et piirkonnas on 20 kogudust, neid ...

Eesti aukonsuli ametisse seadmisel Leipzigis

Mark Aretz (paremal) ja Ants Tooming aukonsulaadi ees Leipzigis August Bebel Strasse 58. Erakogu. 10. septembril vannutati ametisse Eesti Vabariigi aukonsul Leipzigis Mark Aretz. Mul oli au meie kiriku esindajana osa võtta Eesti aukonsuli Saksamaal Saksimaa, Saksi-Anhalti ja Tüüringi liidumaades Mark Aretzi pidulikust ametisse seadmisest. Mark Aretz valiti aukonsuliks ja asus ametit pidama juba ülemöödunud aasta lõpul, kuid koroonapiirangute tõttu lükati ametivande ...

Paavsti visiit on paljudel elavalt meeles

Tallinnas Peeter-Pauli katedraalis ei unustanud paavst Franciscus tervitada ka kõige pisemaid kirikulisi. Arhiiv. Paavst Franciscuse visiidist Eestisse möödub tänavu 25. septembril juba kolm aastat. Paavsti jaoks oli Tallinn kõige põhjapoolsem pealinn, mida ta on külastanud. Teda puudutas meie väikese riigi tuntus Maarjamaana. Presidendi roosiaias rääkis Püha Isa Eestist: „Maarja on naine, kes peab asjad meeles ja hoiab kõike elavat oma südames (vt Lk 2:19), ja ta on ...

Inimesed tahavad Piiblit saada

Nii ütleb 11. septembril Sangastes piiblipäeva korraldanud Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson. Ta sõnab, et juba mitmendat aastat Valga praostkonnas toimuvad piiblipäevad on hea näide sellest, kuidas kogudused ja kohapealsed vaimulikud soovivad tutvustada kohalikele elanikele pühakirjaga seotud temaatikat. Ja mis saaks temal selle vastu olla! Ta meenutab, et varasemalt on piiblipäeva peetud Harglas ja Rõngus. „Inimesed tahavad Piiblit saada ja sellest ...

Tundelistele teekondadele mõeldes 4.osa

Ilmjärve kirik 2015. aastal. Erakogu. 4. Preester nõudis kriminaalvastutust 1860. aastal pandi sealsamas Ilmjärvel (tollal veel kunagine puukirik, kivikirik valmis 1873) minu tollal 20aastase vanavanaema, luterlase Mari Krooni ette venekeelne tekst, millele ta oma käega kolm risti alla maalis selle kinnituseks, et abielludes õigeuskliku Peeter Mustaga ta tõotab järgida Vene riigi seadusi, st ristida sellest abielust sündivad mõlemast soost lapsed õigeusku ja ...