Lehenumber » Väljaanded » 25. august 2021 Nr 31

Kommentaar artiklile „Piiskopid ja piiskopkonnad kui rahvakiriku identiteet ja tulevik“ 3. osa

3. Isegi kui see tõesti oleks nii, siis kuidas ikkagi? Kas silmas on eelkõige peetud nt mingeid erilisi üksnes iga vaimulikuga regulaarselt ja eraviisiliselt toimuvaid juhtimise ja nõustamise seansse, millest igaüks võtab eraldi aja? Vaimuliku juhtimise koormus, mida artikli järgi ei tekita mitte liikmed, vaid vaimulikud, ei seisne aga mingeis erilistes seanssides, aeganõudvais kontrollimistes, valvamistes ja luuramistes. Äärmiselt eksitav on kujutlus, et võrreldes ...

Palve

Tekst ja foto: Kaia Otstak. Ühtsuse süda, teenimise tants. Usalduses anda, täita seadust, järgneda usus. Ses toetuses koos –  pole üksi. Seistes Sinuga, järgnen Sulle. See on tee ja Vaimu arm.

Taevariigi meelsus

Mk 12:41–44 Jeesusel oli lõppemas pingerikas ja üsna rõõmutu päev Jeruusalemma templis (paar päeva pärast pidulikku sissesõitu linna). Seal oli ta pidanud kemplema kogu tollase usulise eliidiga – ülempreestrite, vanemate, variseride, saduseride ja kirjatundjatega –, kohates uskmatust, salakavalust ja pahatahtlikkust. Istudes väsinuna trepiastmel, mis viis paganate eesõuest naiste eesõuele, kus paiknesid 13 (erinevateks sihtannetusteks mõeldud) vaskset trompetikujulist ...

Eestpalve

Issand, meie Jumal. Kui Sa läkitad meid ligimeste juurde, vajame Sinu armastuse väge rohkem kui midagi muud. Ilma selleta ei suuda me neid aidata. Anna meile halastavat meelt, et me ei läheks ühestki abivajajast mööda. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast.

Meie ligimene

Pühapäeva keskne sõnum puudutab ligimese teenimisega seotut. Vana Testamendi kohaselt oli ligimeseks rahvuskaaslane, sõber või vend, mõnikord ka Iisraeli maal elav võõramaalane. Uue Testamendi mäejutluses annab Jeesus ligimese mõistele laiema tähenduse. Jeesuse õpetuse tähendus laiendab meie arusaamist ligimesest radikaalselt – ligimene võib olla ka sinu senine vaenlane. Ligimeseks olemine ei tunne rahvuslikke ega geograafilisi piire. Kreeka ja Makedoonia kristlastele ...

Sisseastumine EELK Usuteaduse Instituuti – Kõrgharidus

In memoriam Jaan Jaani

          In memoriam EmeriitpeakaplanJaan Jaani(28.05.1951–20.08.2021) Igavikku on kutsutud politsei esimene peakaplan ja meie paljude hea sõber ning kaasteekäija Jaan Jaani. Jaani alustas oma tööelu Tallinna klaverivabrikus poleerijana ning oli selle järel spordilaevade katsetehases jahtlaevade poleerija-lihvija. Ta on meenutanud, et see oli väga nõudlik töö, mis eeldas täpsust, püsivust ja head silma. Selle püsivusega alustas ta teenistust kirikus ning oma ...

Täname

ENE ARRO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Tähistatakse aastapäevi

Torma kirikus on 29. augustil kl 11 peapiiskoplik jumalateenistus. Jumalateenistusega tähistatakse Eesti iseseisvuse taastamise 30. ja Carl Robert Jaksobsoni 180. sünniaastapäeva. Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma, pihikõne peab õpetaja Arho Tuhkru. Kl 13 samas kontsert „Kodused laulud“. Esinevad Nele-Liis Vaiksoo, German Gholami, Olav Ehala, Lembit Saarsalu, Toivo Unt ja Ain Agan. Konfereerib Raul Soodla. Kontsert on tasuta. Oodatud on annetused välisukse ...

Õnnitleme

Kaido Saak, praost 29. augustil – 56 Ordinatsioonitähtpäev 25. augustil – 2 Jane Vain, diakon 26. augustil – 10 Triin Käpp Maarja Sokk (diakoniord 06.04.2006) 29. augustil – 21 Vallo Ehasalu, abipraost (19.05.1999) Jaan Lahe, dr (30.12.1997) Rene Reinsoo, abipraost (27.04.1993) Ants Tooming, praost Andres Tšumakov (31.10.1996) Kirikumuusika Liidu liikmed 25. augustil Iren Värva 30. augustil Vaike Kiik-Salupere „Kes ...