Slava Ukraine

Lehenumber 22. juuni 2021 Nr 26 Archives - Eesti Kirik

Tapa kogudus on sajandivanune

Tapa kogudus sai 100aastaseks. Pidulikul jumalateenistusel pühitsesid armulauda (altaris vasakult) pastor loci Valdo Reimann ja piiskop Tiit Salumäe. Kätlin Liimets. Tapa kogudus tähistas 100aastaseks saamist piduliku jumalateenistusega, millel teenis ka piiskop Tiit Salumäe. Üle kolmekümnekraadisest leitsakust jahedust pakkuvate kirikumüüride vahele siseneda oli üks osa Tapa luterlaste suurest rõõmust möödunud pühapäeval. Põhiallikaks ent kahtlemata tõsiasi, et ...

Hingehoiukeskus avas uksed

Siimon Haamer jagas avakõnes, et hingehoiukeskuse avamisega moodustub Pastoraadis ainulaadne terviklik keskkond abivajajatele hingehoidliku toe pakkumiseks.Kätlin Liimets. Hingehoiukeskus avas 17. juuni keskpäeval Tartu Pastoraadis ametlikult oma uksed, et pakkuda abivajajatele hingeabi. Keskuse õnnistas Eenok Haamer. Keskuse õnnistanud Tartu teoloogia akadeemia asutaja ja kunagine juht õpetaja Eenok Haamer palus hingehoidjate tööle jätkuvat õnnistust ja julgustas ...

Võidupüha vaimus

Merille Hommik. See, et üks väikene rahvas saab enam kui 50 aastat vabalt ja rõõmsalt pidada võidupüha, on ime. Loomulikult võib targutada ja tagantjärele leida mitmeid soodsaid tingimusi, mis aitasid kord kaasa Vabadussõja võidule käändumisele.  Mäletan üht hetke Tallinna Jaani kirikus toimunud „Loodud sõna õhtult“, mille külaliseks oli ajaloolane Lauri Vahtre. Ühel hetkel jõudis ta oma jutuga Vabadussõja juurde ja ütles umbes nii: et aeg-ajalt juhtub nii, et ...

Militarism, patriotism, patsifism?

Võidupüha annab põhjust tänutundega meenutada Vabadussõja kangelasi, aga ka mõtiskleda sõja ja rahu teemadel nii pühakirja kui kaasaja maailma vaatenurgast. Kust algab ja lõpeb õiglane sõda? Milline on riigi, kodaniku ja üksiksõduri vastutus? Mida tähendab käsk „ära tapa“? Kas vägivallatu vastupanu on võimalik? Kuidas võita kuri ära heaga? Pühakirjast leiame neile küsimustele ambivalentseid vastuseid – kõik sõltub viimselt konkreetsest olukorrast ja inimesest. Lunastus, ...

On hõimurahvaste aeg

Järjekordne hõimurahvaste suurkogunemine, VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress, on tänaseks ajalugu, aga meeleolu, mille kokkusaamine hõimukaaslastega Tartus endaga kaasa tõi, on jätkuvalt meeli ülendav. See oli nagu ühe suure laiali pillutatud pere liikmete kokkusaamine, see oli suur pidu. On eestlasena väga hea tõdeda, et Eesti riik kõige kõrgemal tasemel hõimuliikumist tunnustab. Kui just Eesti ja Soome on hõimuliikumise eestkõnelejad, siis eriti Eesti auks on olla ...

Sinodihooaeg algas tänavu tavapärasest hiljem

EELK 12 praostkonnast on sinodikoosoleku sel kevadel ära pidanud viis: Lääne-Harju, Lääne, Saarte, Viru ja Tallinna praostkond. Ülejäänud kogunevad suvel või sügisel.  Kui erakordne selline ajaliselt nihkes olemine sinodikoosolekute pidamisega on? Peapiiskop Urmas Viilma: Kuna kevadised sinodid on aruandesinodid, millel vaadatakse tagasi eelmisele aastale, on need kõikjal tavaliselt peetud hiljemalt maikuu lõpuks ehk enne poole aasta möödumist aruandeaasta ...

Üksmeeles sünnib ilusaid asju

Kiriku põhjalöövis paljastus seal kunagi olnud akna koht. Koguduse arhiiv. Kui ilm soosib, lõpetatakse juulis Tallinna Püha Vaimu kiriku fassaaditööd ja võetakse tellingud kiriku ümbert ära. Tööd oreli juures aga jätkuvad. Tallinna üks vanemaid (toomkirik on sada aastat vanem), aga kõige väiksem keskaegne kirik teeb läbi uuenduskuuri. Kogudus taotles toetust fassaadi remondiks juba viis aastat tagasi ja nüüd täitubki koguduse unistus. Vanematelt piltidelt on hästi ...

Piiskoplik nõukogu arutas jumalateenistusega seonduvat

15. juunil kogunenud piiskoplik nõukogu otsustas jumalateenistuskorra ühtlustamise poolt.  Praegu kehtivad meie kirikus paralleelselt kaks liturgilist korda: agenda (1951) ja kirikukäsiraamat (2008). Juba 2018. aasta kevadel tegi piiskoplik nõukogu põhimõttelise otsuse algatada EELK ühtse jumalateenistuskorra koostamine. Assessor Marko Tiitus tutvustas nüüd piiskoplikule nõukogule konkreetseid ettepanekuid ja võimalusi, mis on päevakorda kerkinud seoses uue ...

Lühiuudised

Õp Anne Burghardt valiti 77 miljonit luterlast ühendavat maailmaliitu juhtima EELK vaimuliku valis üleilmse luterliku osaduskonna juhiks Luterliku Maailmaliidu (LML) 50-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad esindajad maailma seitsmest piirkonnast. Üle veebi toimunud lõpphääletusel valiti kahe kandidaadi vahel, teiseks kandidaadiks oli Zimbabwe Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik dr Kenneth Mtata. Õp Burghardt (fotol) esitati LML peasekretäri kandidaadiks oma kodukiriku ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu otsused Otsustati anda peapiiskop Urmas Viilmale puhkust 1. juulist kuni 15. augustini ning määrata tema asendajateks piiskop Joel Luhamets ajavahemikul 1.–15.7 ja piiskop Tiit Salumäe 15.7–15.8. Õp Luukkala taotluse ja praost Toominga nõusoleku alusel anti Kursi kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks, antud luba kehtib valimisperioodi lõpuni. Helme kogudusele anti luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tõrva vallavalitsuse ...

Jaan Tootsen: kõige tähtsam on püüd olla hea inimene

Jaan Tootsen. Peeter Laurits. Võib täie veendumusega öelda, et Jaan Tootsen ja „Ööülikool“ on Eesti kultuuri lahutamatud osad. Hakkasin „Ööülikooli“ loenguid kuulama keskkoolis ja 2007. aastal Hiiumaal loengute lindistamisele sattununa sain tuttavaks Jaan Tootseniga.  Rääkisime toona ka saadetest, mida ta ise kuulas või vaatas, ja minu üllatuseks ütles ta, et üks tore saade on „Ajalik ja ajatu“. Ütles seda rahulikult ja täie veendumusega ning selles oli mingi ...

Missio-rännaku peaproov

Mäevalla palvemajas pidas 1944. a oma koosoleku Otto Tiefi valitsus. Erakogu. Ridala kogudus korraldas 5. juunil rännaku Eesti ajaloo sõlmsündmuste radadel.  Üritus oli omamoodi peaprooviks retkele, mis loodetakse läbi viia augustis Missio Läänemaa raames. Väike rändurite grupp alustas päeva Ridala Püha Maarja-Magdaleena kirikus, kus õpetaja Küllike Valk luges päevapsalmi ja ühiselt lauldi palveränduri laul. Ja siis asuti teele, giidiks koguduse liige Mati ...

Sakraalkunst juhib vaimse tervise teemadeni

Liikudes ühe altariretaabli osa juurest teise juurde jutustatakse kuuldemängulises võtmes traagilist sündmusteahelat. Kätlin Liimets. Oktoobri lõpuni on võimalik Niguliste muuseumis osa saada Belgia sakraalkunsti näitusest „Meeletu Dymphna järele“. Näituse külastajale pakutakse audiogiidi, uudistaja personaalset näitusejuhti. Sellest võimalusest ei soovita loobuda, sest see teeb 6. sajandil elanud Iiri printsessist märterpühaku Dymphna loo elavaks ja puudutavaks. ...

Ilumäel tänatakse Lahemaa rahvuspargi eest

Erakogu. Lahemaa rahvuspargi 50. aastapäeva tähistamine toimus 20. juunil rahvalaulumissaga Ilumäe kirikus (fotol).  Pühad paigad, omapärane loodus ja kultuur on ammu siinkandis olnud ja oodanud Lahemaa rahvuspargi tulekut ja viiskümmend aastat tagasi moodustatigi toonases Nõukogude Liidus esimene rahvuspark just Eestis Virumaal, lahtede ja ürglooduse rüpes. Nii jäi ka 1843. aastal valminud Ilumäe kirik (kabel) Lahemaa rahvuspargi haldusalasse. Rahvuspargi ...

Muutes maailma rikkamaks paigaks

Õpetaja Juha Tapani Väliaho uurib Jaani kirikus kongressi avapalvuse järel väljapanekut hõimuliikumise perioodilistest väljaannetest.Anu Väliaho. Möödunud nädalal peeti Tartus VIII soome-ugri maailmakongress. Tartlasena oli uhke tunne võõrustada hõimurahvaid, kes Eesti Rahva Muuseumi kogunesid arutlema koostöö, keele säilitamise, kliimamuutuse mõju ja kultuuri innovatsiooni üle. Tahaks hõisata, et kogunenute seas oli liivlasi ja vepslasi, udmurte ja soomlasi ning ...