Slava Ukraine

Lehenumber 9. juuni 2021 Nr 24 Archives - Eesti Kirik

Piiskopliku missaga meenutati väärikat aastapäeva

Tallinna Kaarli kiriku altari ees on piiskopid ja nende abikaasad: emeriitpeapiiskop Andres Põder (paremalt) ja Marje Põder, piiskop Tiit Salumäe ja Lia Salumäe, peapiiskop Urmas Viilma ja Egle Viilma, piiskop Joel Luhamets ja Tiina Luhamets ning emeriitpiiskop Einar Soone.Regina Hansen. 5. juunil möödus 100 aastat EELK esimese piiskopi Jakob Kuke (1870–1933) piiskopiks pühitsemisest Tallinna Kaarli kirikus. Selle erilise päeva meenutuseks pühapäeval, 6. juunil ...

Tihe kirikukogu tööpäev tõi rea uusi seadusi

Peapiiskop Urmas Viilma näitas avapalvuse ajal kirikukogulastele piiskop Jakob Kuke ametiristi.Kätlin Liimets. Esmaspäeval, 7. juunil toimus veebi vahendusel XXX kirikukogu erakorraline 8. istungjärk. Kirikukogu avapalvusel palus peapiiskop Urmas Viilma õnnistust kirikukogu tööle ja meenutas mõtiskluses piiskop Jakob Kuke ametisse seadmise sajandat aastapäeva, näidates kirikukogu liikmetele tema ametiristi, mis naasis kodumaale 2010. aastal, mil E.E.L.K. ja EELK ...

Aeg on käes!

Merille Hommik. Möödunud nädal viis mind seoses tööülesannetega Gotlandile. Kohtumisel maavanema ja kohaliku vallavolikogu esimehega olid mõistagi esimese päevakorrapunktina esil Gotlandi ja Eesti suhted. Kohaliku volikogu esimees meenutas, kuidas 30 aastat tagasi toimusid Stockholmi esmaspäevamiitingute eeskujul Visby toomkirikus palvused, kus palvetati naaberriikide iseseisvuse eest. Hiljem, riikide taasiseseisvudes loodi suhted nii oikumeenilisel tasandil kui ka ...

Jumala Vaimust

Oleme nelipühade järgses ajas. Paljud ristiusu kesksetest sümbolitest, mille abil kirjeldame oma suhet Jumala, vaimse maailma ja igavikuga, viitavad oma olemuselt millelegi püsivale ja ajas ning ruumis rohkem või vähem muutumatule. Näiteks pühakoda – suur osa kirikuhooneid on aastasadu vanad, nendesse sisenedes võime kogeda mitte ainult ajastute hõngu, vaid ka seda kindlat toetuspunkti, mida usk Jumalasse ja selles pühakojas palutud palved on aegade muutudes inimestele ...

Austatud kaitseminister!

Olles jälginud viimasel ajal uudistes kajastatud teemat seoses kaitseväe kaplaniteenistuse reorganiseerimisega, soovime väljendada tõsist muret kõikide Eestis tegutsevate kaplanite ja hingehoidjate nimel.   Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem on tõdenud, et ta hindab kaplaniteenistuse tegevust ja panust kõrgelt, kuid rahaliste vahendite puuduse tõttu on sunnitud optimeerima kaitseväe struktuure. Kaitseväe juhataja on toonud argumendiks ka vähese nõudluse ...

Koguduste uued juhtorganid on alustanud

Mai lõpuga sai kogudustes läbi valimisperiood. Eesti Kirik küsis kahelt praostilt, kes teenivad luteri kiriku kahes suuremas praostkonnas, missuguste tulemustega valimised lõppesid. Viru praostkonnas on 19 kogudust, mõnes neist täiskogu liikmeid alla paarikümne. Praost Tauno Toompuu (fotol) ütleb, et valimised kulgesid rahulikult ja olid väikestes kogudustes pigem formaalsed. Nii tuleb konsistooriumist taotleda luba, et Viru-Nigula ja Tamsalu koguduses võiks täiskogu ...

Aastast viiruse varjus

Lääne-Harju vaimulikud liiguvad protsessioonis Hageri kirikusse sinodipäeva avajumalateenistusele, viimasena peapiiskop Urmas Viilma. Anu Väliaho. EELK sinodihooaja avas Lääne-Harju praostkond 2. juunil, alustades päeva jumalateenistusega Hageri kirikus ja jätkates koosolekuga vennastekoguduse palvemajas. Osales peapiiskop Urmas Viilma. Rohkem kui 200 aasta vanuses palvemajas, mis hiljuti on läbinud põhjaliku renoveerimise, ütles kogunejatele tere tulemast praost Jüri ...

Lühiuudised

Lõputööde kaitsmine Tartus 31. mail ja 1. juunil kaitsti Tartu ülikooli usuteaduskonnas 16 lõputööd: kolm bakalaureusetööd ja 13 magistritööd.  „Keskmine tase oli väga kõrge, seetõttu sai antud hinnet A enam kui tavaliselt. Koroonakriisi tõttu toimub kaitsmine ka augustis ja sealt tuleb umbes 10 lõpetajat juurde. Selle koha pealt võib olla rahul,“ jagas süstemaatilise teoloogia lektor dr Roland Karo (fotol), lisades, et lõputööde teemad olid väga mitmekesised ...

Aime Animägi: kiidan Jeesust hommikust õhtuni, muud ma ei teegi

Aime üks lemmikpaiku on suure toa soemüür, lõunaeestipäraselt leso, kus ta armastab istudes sokki kududa. Siin peab ta ka oma jutuajamisi Taevaisaga. 2x Liina Raudvassar. „Palusin Taevaisa, et mina teen, mis mina suudan, aga sina tee palun ülejäänu, sest mina rohkemaks suuteline ei ole. Palusin vaid, et saaksime lõpuni koos olla,“ meenutab Aime Animägi (77) oma palveid. Ta on Jumalale tänulik, sest võis 16. oktoobril igavikuteele kutsutud Peetri kõrval olla viimase ...

Teenimine Avinurmes jäi lühikeseks

Õpetaja Kaerma pidas 30. mail Avinurmes lahkumisjumalateenistuse ja jätkab Saarte praostkonna vikaarõpetajana. Erakogu. Õpetaja Algur Kaerma pidas 30. mail Avinurme kirikus lahkumisjumalateenistuse. Lahkumise põhjuseks on mitmete asjaolude kokkulangemine. Ajalehest Vooremaa võis leida lahkumisteenistuse kuulutuse. See tekitas küsimuse, miks mullu novembris uues koguduses tööd alustanud vaimulik ära läheb. Äsja Avinurme koguduse juhatuse esimehe ameti maha pannud, ent ...

Vägi peitub sõna ja muusika ühtsuses

Lipulaulule pühendatud mälestuskivi ootab avamist. Rita Puidet. Lipupäeval õnnistas Nõo koguduse õpetaja praost Mart Jaanson kiriku juures mälestuskivi Eesti lipu laulule. Samas esitles ta Martin Lipu luulekogu „Hilised õied“. On uskumatult imetlusväärne väikekohtade mõju ja tähtsus meie kultuuriloole. Vaid viis ruutkilomeetrit pindalalt ja möödunud aasta seisuga 1645 inimesega Nõo asula on mõjutanud tugevalt meie iseolemist.  Ka reedel olnud lipupäeval ...

Muutused Akadeemilise Teoloogia Seltsi elus

Anne Burghardt on seltsi uus esimees. Arhiiv. Akadeemilisel Teoloogia Seltsil on uus juhatus. Akadeemilise Teoloogia Seltsi üldkoosolek toimus 11. mail veebikeskkonnas Zoom. Tegu on vanima eesti usuteadlasi koondava erialaorganisatsiooniga. Praeguse seltsi eelkäija Akadeemiline Usuteadlaste Selts loodi aastal 1921 ja selle liikmeskonna moodustasid Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõud, üliõpilased ja vilistlased. Seltsi põhikirja järgi on eesmärk edendada ...

Helsingi eestlased said leeriõpet veebis

Leeripüha Helsingi Kallio koguduse Alppila kirikus 30. mail. Dagmar Õunap. Helsingi Kallio koguduse Alppila kirikus konfirmeeriti kaheksa leerilast.  Alates märtsikuust töötas täiskasvanute leerikool Helsingis elavatele eestlastele. Kuna Soome kirikus on koroonapiirangud karmimad kui Eestis, siis toimus kogu leeriõpe sel korral veebis. Kui üldiselt on veebi teel toimuvatel kursustel oma tugevad puudused, mis seonduvad nõrga isikliku kontaktiga, siis sellisel, veebis ...

Mida teha unejuttudega?

Mari Karilaidi raamatu „Nii ongi, mu kullake“ (2021) on kujundanud ja illustreerinud Kadri Roos. Kui lapsed on juba suured? Või muinasjuttudega? Meenub intervjuu Hando Runneliga Uku Masingu korteris 26.10.2001 ja teemakski Uku Masing. Ukse peal, hüvastijätmise järel küsinud Uku Masing: „Kas muinasjutte ka loete?“ Ma ütlesin, et loen küll, siis ütleb: „Lugege ikka muinasjutte. Manitses. /.../  Olen avastanud ka oma kogemusega nüüd selle muinasjuttude arhetüüpse ...

Roman Toi – 105 2. osa

Mõned mõtted kirjavahetuse kohale kummardudes Jaak Salumäe esimese Toronto reisi ajal juulis 1989 toonase Toronto Peetri koguduse õpetaja Andres Tauli külalisena. Pildil koos Roman ja Vaiki Toiga Peetri koguduse pastoraadi ees, kus Andres Taul elas. Punane auto on Andres Tauli auto, sinine Roman Toi oma. Külaskäigu ajal sõidutasid Jaak Salumäed Andres Taul, Roman Toi, Gustav Piir ja Andres Tork. Erakogu. 2. Värvikad mõtisklused Nagu öeldud, läks tegelik ...