Lehenumber » Väljaanded » 26. mai 2021 Nr 22

Kristlik veebimeediamaastik muutub mitmekesisemaks

Selline on väljaande Facebooki lehekülje kaanepilt. Kristlikule veebimeediamaastikule on sisenenud katoliiklikku ilmavaadet kandev veebiajakiri Kolleegium. Tegemist on ilmikkristlaste väljaandega. Sel aastal on ilmunud ajakirja kaks numbrit – jaanuaris ja aprillis. Esimene number tõmbas tähelepanu teemavalikuga „Raha ja rikkus“, teise aines oli „Kodukoht“. Ajakiri hakkab ilmuma neli korda aastas ja selle väljaandja on SA Kolleegium, mis lisaks veebiajakirjale soovib ...

Palve

Kätlin Liimets. Elu on hääbumise kunstTõde tõuseb, vale vaobAeg igavikku kaobKadumine on uuestisündSeeme sureb, vili tärkabUinunu kord jälle ärkabKolm isikut on üks ja ainusOn Sõnas kogu õpetusKõik on kokku armastus Jaanus Kangur 

Piisab vaid ususeemne kastmisest

Mt 28:16-20 Lõpetasin üht kursust filosoofias abiturientidega. Küsisin viimases tunnis õpilastelt, mis neile kursustest meelde jäi ja mille üle nad on jäänud mõtlema. Arutasime siis neil teemadel. Korraga avaldas üks noormees arvamust ning tõdes, et erinevad perioodid niinimetatud filosoofia ajaloos vahelduvad, aga üldised hoiakud on ikkagi ühelaadsed. Palusin tal selgitada ja nii ta umbes ütles: „Kui keskajal oli „õige“ mõtlemine seotud sellega, mida kirik õigeks pidas, ...

Eestpalve

Püha kolmainu Jumal. Sina oled kinkinud meile usu, nii et saame tunnistada Sind, Isa, Poeg ja Püha Vaim, ainsa tõelise Jumalana. Hoia meid selles usus ja kaitse kõige eest, mis takistab Sinu tööd meie juures. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes Sinu ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. 

Varjatud Jumal

Kolmainupüha koondab endas kokku kirikuaasta kolme suure püha tähenduse. Jõuludel läkitab Jumal-Isa oma Poja maailma inimkonna lunastajaks, suurel reedel ja ülestõusmispühadel Jumala Poeg kannatab, sureb ja tõuseb surnuist üles, nelipühadel langeb Jumala Püha Vaim jüngrite peale lõhestatud tulekeeltena, täites neid endaga ja pannes neid rääkima uusi keeli.  Jumala imeline eneseilmutus avaneb nõnda kirikuaasta suurtes pühades, kasvades üle meie arusaamise piiri ...

Kirikute öö

Tartu Maarja kirikus kl 18 palvus, kl 18.20 linnapea Urmas Klaasi sõnavõtt. Algab tornikivide müük. Kl 19 esineb akordioniduo. Pärast kontserti võimalik uudistada kirikut. Tartu Peetri kirik on avatud kl 9–22, võimalus käia tornis. Kl 18 kirikut tutvustav ringkäik, kl 21 õhtupalvus.  Elva kirik on avatud kl 18–22, kohal on õpetaja Vallo Ehasalu. Uudistada saab piiblinäitust ja osaleda piiblitunnis. Nõo Püha Laurentsiuse kirik on avatud kl 18–21, kohal on ...

“Eesti kiriku” lugejareis Eestis 1.-2. juuli 2021

1. päev N 1. juuli8.00 väljasõit Tartust „Vanemuise“ alumisest parklast9.00 Põltsamaa lossi ekskursioon koos õueala ringkäigu, muuseumi ja kiriku külastusega. Põltsamaa ordulinnus rajati 13. sajandil. Selle konvendihoone oli 16. sajandil residentsiks hertsog Magnusele – Liivimaa ainsale kuningale. Ajaloo vältel on linnust korduvalt purustatud, taastatud ja täiustatud. Põltsamaa Niguliste kiriku kirjeldust võiks aga alustada järgmiselt: „Kirik koosneb väravaehitisest ja ...

Vaim puhub seal, kus Ta tahab

Laenan kevadsuvise Meie Misjoni tutvustuseks pealkirja Lääne praostkonna praostilt Kaido Saagilt, kes tutvustab uues ajakirjanumbris oma tegemisi, sh vanavarakogujana. Mis aga ajakirja lehitsedes oluline tundub, on see, et Vaim tõesti puhub ega jäta paljusid ükskõikseks. Ja just see on oluline. Nii jagab oma tundeid ja kahe aasta pikkust kogemust misjonipraktikast Inglismaalt Hanna Maria Salong,  Norras praktikal olev Johannes Ots ja teised. Meile Soomest ...

Täname

ENE ARRO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Peeter Paenurm, kaplan 26. mail – 54 Valdek-Raivo Johanson, emeeritus 28. mail – 72 Jaan Jaani, emeeritus 28. mail – 70 Tauno Kibur, abipraost 29. mail – 52 Rando Lillepa, diakon emeeritus 29. mail – 40 Randar Tasmuth, dr, emeeritus 31. mail – 66 Jaan Lahe, dr 31. mail – 50 Ordinatsioonitähtpäev 26. mail – 58 Priit Rebane, emeeritus 27. mail – 3 Valdek Hang, diakon 29. mail – 42 Mårten Andersson 31. mail – ...