Slava Ukraine

Lehenumber 26. mai 2021 Nr 22 Archives - Eesti Kirik

Kaplanina Kevadtormil

Auastmelt nooremleitnant Lea Jants oma kodukoguduse Nissi kiriku juures pärast tegusat päeva Kevadtormil. Kui kaitseväe kärpeplaan peaks tema ametikoha sõjaväevaimulikuna koondama, jäävad tänavused suurõppused talle tegevkoosseisus viimasteks. Sanna Ylonen. 10. maist vaimulikuna kaitseväe tegevkoosseisu arvatud Nissi koguduse õpetaja Lea Jants võtab 5. juunini kestvast kaitseväe suurõppusest Kevadtorm aktiivselt osa. Kuigi üldjuhul on esmaspäev vaimulikule vaba päev, ...

Looja, Lunastaja ja Pühitseja püha

Laemaaling Läti Latgale piirkonna Ludza katoliku kirikus. Kätlin Liimets. Eelseisval pühapäeval on kolmainupüha – Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu ehk Looja, Lunastaja ja Pühitseja püha. Kolmainupühaga lõpeb suurte pühade periood ja jätkub nelipühadejärgne aeg, mis kestab kuni kirikuaasta lõpuni – igavikupühapäevani. Neid perioode on mõnikord nimetatud ka Issanda poolaastaks ja kiriku poolaastaks. Kui Issanda poolaastal mõtleb kirik koos kristlastega sellele, mida Jumal ...

Iisraeli ja Palestiina konflikti viis mõõdet

Merille Hommik. Kaheteistkümne päeva jooksul (10.–21. mai) hukkus 248 palestiinlast, neist 66 olid lapsed. Kui „Aktuaalse kaamera“ õhtustes uudistes tõdeti, et „iga neljas oli laps“, siis see meenutas holokausti, kus hukkus 6 miljonit juuti, kellest samuti iga neljas oli laps. Iisraelis oli hukkunuid 12. Gazas hävinesid mitmed haiglad, kümned koolid, umbes sada tuhat inimest jäid eluasemeta. Võrreldes näiteks 2014. aasta Iisraeli-Gaza konfliktiga, oli sel korral ...

Eesti Kirik eile, täna ja homme

Head Eesti Kiriku lugejad, tervitan teid Kristuse Kiriku sünnipäevanädala kolmapäeval, kui austame Canterbury piiskopi ja misjonäri Augustinuse mälestust. Täna toimub sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik nõukogu koosolek praeguses olukorras COVID-19 viiruse tõttu veebikeskkonnas.  18. mail kirjutas SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu esimees Jüri Ehasalu nõukogu liikmetele Tõnis Lukasele, Randar Tasmuthile, Mihkel Kukele ja Tiit Salumäele: „Austatud kauaaegsed kolleegid! ...

Katkemine ei ole murdumine

Kirikulisi hõredavõitu, maailm tõredavõitu, aga kevad siiski toredavõitu – sellise vastuse sain healt kolleegilt, kui tema käekäigu kohta pärisin. Aastaaegade vääramatu kulgemine on tõesti üks vähestest kindlatest asjadest praeguses muutlikus ja katkemistest tulvil maailmas – kevad teeb rõõmu ja annab lootust. Rohelust ja nelipüha vaimu enesesse hingates on tunne, et head asjad suudavad kesta ja et katkenud otsad on võimalik taas kokku siduda. Kirik on kandnud ...

Kaitseväe juhataja kohtus kirikute esindajatega

Peapiiskop Urmas Viilma, jurist Erik Salumäe ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) juhatuse liikmed kohtusid 21. mail Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremiga. Päevakorras oli arutada tekkinud olukorda, kus seoses valitsuse kärpeplaanidega soovib kaitseväe juhataja koondada suurema osa tegevkaplanitest. Millele keskenduti ja milliste tulemusteni jõuti, räägib Eesti Kirikule EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder. Mis oli kohtumise eesmärk? Andres ...

Kas kaplaniteenistusest saab reservteenistus?

Munamäe vaatetornist isamaad vaatav peakaplan Gustav Kutsar on murelik, kas siis, kui koondatakse 80% praegu tegevteenistuses olevatest kaitseväe kaplanitest, õnnestuks Eesti kaitseväes tagada usuvabadus ja kaitseväelaste usualane teenimine. Endel Apsalon. Eesti Kirikule antud selgitustes toonitab kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar, et kaplaniteenistus on vajadusel valmis koondamisteks, aga kindlasti mitte nii suurteks, nagu seda näeb ette kaitseväe ...

Kirikud väljendasid kriitikat

Kirjas peaministrile, kaitseministrile ja siseministrile nimetas Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) vastuvõetamatuks kaitseväe juhataja Martin Heremi otsust likvideerida kaitseväe kaplaniteenistus. Avalduses nimetatakse, et see samm on vastuolus 17. oktoobril 2002 allkirjastatud Vabariigi Valitsuse ja EKNi ühishuvide protokolliga, mille punkti 3.2 kohaselt on peamiseks koostöövaldkonnaks kaplaniteenistus.  „See samm on teravas vastuolus ka usuvabaduse tagamise ...

Välisuudised

Kiriku roll kõneaineks Soomes on vastukaja äratanud Põlissoomlaste partei esimehe Jussi Halla-Aho (fotol) kriitilised väljaütlemised Soome luterliku kiriku aadressil. Ajalehe Kirkko ja Kaupunki poolt korraldatud Helsingi linnapea valimiste debatil väitis poliitik nimelt, et kirik on võtnud endale „üldhumanistliku, üldliberaalse kodanikuühenduse rolli“, samas kui tema olemasolu ainus mõte olevat usuliste küsimustega tegelemine. Halla-Aho sõnu Soome kirikulehele ...

Tallinna Jaani kogudus sai uue juhatuse esimehe

EELKs kestab koguduste juhtorganite ja praostkonna sinodisaadikute valimise periood. Tallinna Jaani kogudus on 1600 annetajaliikmega EELK 169 koguduse seas liikmete arvu poolest teisel positsioonil. 13. mail kogunes 15-liikmeline nõukogu ja valis uue juhatuse.  Kauaaegne koguduse juhatuse liige ja ligi 17 aastat juhatust juhtinud Peeter Grossberg teatas, et oleks õnnelik, kui saaks juhtimise üle anda, aga oleks valmis uut juhatuse esimeest toetama. Nõukogu toetaski ...

Meie usus on tugev kindlus

Elu üks vältimatu osa on muutused. Kätte jõudnud maikuus näeme neid enda ümber palju. Märkame muutusi esmalt looduses, kus rohelus ning õitsemine võtavad aina enam võimust. Paneme tähele, et muutused ilmnevad ka ilmas, mis kord annab suvekuumust, siis talvele kohast külma.  Maikuu üks rahvapärane nimetus on nelipühakuu, mille algupära ilmselt kristlikule lugejaskonnale täpsemalt selgitama ei pea. Püha Vaimu väljavalamine ja kiriku sünnipäev kätkeb eneses ühte ...

Suure vaimumehe mälestust hoitakse aus

Kirikuõpetaja Rudolf Gott-fried Kallase haud asub Tartus Raadi kalmistul. Laupäeval taasõnnistas praost Ants Tooming tema hauamonumendi. Haruldane on, et 19. sajandil said köster Mihkel Kallase kolm poega ülikoolihariduse. Teame neist vanimat, Rudolfit (22.5.1851–22.4.1913) ja noorimat, Oskarit kui meie rahvusliku eneseteadvuse alustugesid. Rudolf Kallase elust kõneles kalmistul ajaloolane ja Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlane Andres Andresen. Ta tõi esile ...

Palvetada, kahetseda ja andestada

Gareth Palliser on tulnud Inglismaalt, et aidata elavdada siinset noortetööd.Rita Puidet. Just seda kõike võis teha ja tuligi teha palveketi ajal Tartu Pastoraadis möödunud nädala neljapäeval-reedel. Kui Pastoraadi meeskond kutsus Tartu kristlike koguduste liikmeid osalema ööpäevaringses palveketis, tundus, et tund aega järjest palvetada on hirmutav väljakutse. Ettevõtmist korraldanud noored, Mattias Haamer ja Inglismaalt pool aastat tagasi Norra misjoniseltsi kaudu ...

Ajakiri, mis räägib Jeesuse tõotusest

Ajakirja kaanefotol on Herkis Roosimaa, kellest pakutakse lugemiseks pikemat artiklit. Äsja ilmunud noorteajakiri Pluss keskendub selles numbris Jumala tõotustele. Oh oleks mul vaid aastaid vähem, tarkust rohkem, siis ma tõotaksin, et … Aga ma vaid luban, et teen oma tööd südamega. Just lubadustest ja tõotustest kirjutatakse äsja ilmunud Plussis. Nii sellest, mida on lubanud Jeesus, kui sellest, mida üks või teine noor. Lugejad saavad teada, et piibliaegses kultuuris ...

Ahti Udamist, kellel jätkub alandlikku meelt

„Enamik kajakaid ei vaevu õppima midagi enamat kui ainult lendamise lihtsamaid põhitõdesid – kuidas rannikult toitu tuua ja tagasi merele lennata“, kirjutab Richard Bach jutustuses ainulaadsest linnust, kelle nimi on Jonathan Livingston Merikajakas.„Paljude kajakate jaoks ei ole tähtis lendamine, vaid söömine. Kuid selle linnu jaoks ei ole tähtis mitte söömine, vaid lend.“LEND on see, mis annab edasi mõtteid sellest, kui tähtis on seada ja otsida elus kõrgemaid eesmärke ...