Slava Ukraine

Lehenumber 19. mai 2021 Nr 21 Archives - Eesti Kirik

Missioon eile, täna, homme

Ettekandeks on kõnepuldis UI professor Priit Rohtmets, istub konverentsi juhatajaid dekaan dr Randar Tasmuth. Marek Alveus. Seda, et 3. mail möödus EELK Usuteaduse Instituudi asutamisest 75 aastat, räägiti 14. mail toimunud konverentsil, mis keskendus nii kooli ajaloolisele kujunemiskäigule kui ka andis ülevaate tänase päeva olukorrast ja tulevikuväljavaadetest. Konverentsi „EELK UI 75: missioon eile, täna, homme“ avas instituudi rektori kohusetäitja mag Marko Tiitus, ...

Nelipüha, kas meie võimalus?

Nelipühal ehk suvistepühal kaunistatakse kodud ja kirikud kaskedega. Fotol mullusel nelipühal Audru kirik. Kätlin Liimets. Minult küsiti, kas suvisted on nelipüha. Vastasin: „Ei, nelipüha on suvisted.“ Kuidas muidu saab ära seletada, miks see püha ei ole alati ühel ja samal päeval. Sama lugu on taevaminemispüha ehk suure ristipäevaga. Need päevad on ju tulnud eesti rahva teadvusse kirikuaastaga. Imestamisväärt, et eesti rahvas on kristliku aastajaotuse sulatanud ...

Harjumused ja koroonapandeemia

Merille Hommik. Sellest nädalast on kõigil üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolide õpilastel jälle luba koolimajas õppimas käia. Restoranid võivad välialadel süüa pakkuda. Kirikutes on teist pühapäeva järjest taas tohtinud pidada avalikke jumalateenistusi. Tõsi küll, seda ikka veel märkimisväärsete piirangutega, aga siiski. Kas piirangute leevenedes on siis varsti kõik taas nagu enne pandeemiat? Vast siiski mitte päris kõik. Tuntud ütlemine, et head kriisi ei tohiks lasta ...

Nelipüha õnnistus

Nelipüha kui kirikuaasta ühe suurema püha tähendus on kahjuks jäänud tänapäeval isegi enamikule koguduse liikmetele üpris kaugeks ja võõraks. Põhjusi selleks võib olla mitmeid. Nelipüha sündmuse kirjelduses ei näe me midagi samaväärset jõuluidülliga või suure reede tragöödiaga, vaid hoopis Jeruusalemma elanike ja pealinna kogunenud palverändurite hämmeldust ja nõutust, kui Jeesuse jüngrid hakkasid järsku rääkima keeltes, mida nad ise ei vallanud, kuid mida selle kuuljad ...

Eesti vanim kaplaniteenistus võib langeda valitsuse kärpekava ohvriks

Sain möödunud nädala reedel telefonikõne, mis sisaldas ootamatut sõnumit, et valitsuse kärpekava rakendamiseks koondatakse Eesti vanimas kaplanaadis, Eesti Kaitseväe kaplanaadis peaaegu kõik tegevkaplanid, et nad saaksid jätkata oma tegevust reservis.  Kui kaitseminister Kalle Laanet kaitseväe juhataja Martin Heremi praeguse ettepanekuga nõustub ning seda ei muudeta, jääb sügiseks kaitseväe kaplaniteenistusse alles kaks tegevkaplani ametikohta, üks Kaitseliidu ...

Armastusel on kummalised teed

„Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta …“ Nii kirjutab Paulus kirjas korintlastele. Kui me iga päev suudaksime jagada armastust, millest Ülemlaulust lugeda võib, siis poleks vist misjonitööd vajagi – kogu me elu oleks tunnistus Jumala suurusest. Tegelikult on imeline, kuidas üksainus telefonikõne saab olla selleks tunnistuseks ja teha pesa meie mõtteisse. ...

Teeliste kirikud avavad uksed

Ühes saabunud kauni kevadega avab enam kui 450 Eestimaa pühakoda oma uksed teelistele. Kättesaadavad on trükis „Teeliste kirikud 2021“ ja uuendatud infoga koduleht. Ajal, mil reisimine jätkuvalt pandeemia tõttu piiratud, tasub märgata juba aastaid Eesti Kirikute Nõukogu eestvedamisel toiminud projekti, mis on koondanud info suveperioodil (suuresti 1. maist 30. septembrini) avatud olevate sakraalhoonete kohta. „Teeliste kirikute“ eesmärk on tutvustada nii kohalikele kui ...

Misjonitöö põhineb usaldusel ja ühisel vastutusel

Tugikoguduste päeva sisulise poole eest hoolitsesid ennekõike Leevi Reinaru (vasakult) ja Sirli Kaera, aga ka Liisa Rossi. Rita Puidet. 8. mail kogunesid tugikoguduste ja misjonikeskuse esindajad Rakverre tugikoguduste päevale, et rõõmsas osaduses kuulata misjonitööst ja misjonäride elust.   Laupäevane päevasõna Jh 15:10 „Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse“ sobib iseloomustama ...

Muinsuskaitse on põnev

Muinsuskaitse aastaraamat 2020 annab ülevaate restaureeritavatest ehitistest. Aastaraamatud on alati oodatud väljaanne, andes ülevaate restaureeritavatest ehitistest, olgu tegu siis vanade majade, üldkasutatavate hoonete, mõisate või kirikutega. Aga mitte ainult: lugeda saab huvitavatest leidudest, päevakajalistest uudistest ja paljust muust. Usun, et ehituspärandist hoolimine mõjutab ka meie otsuseid kodus remonti tehes. Hiljuti ilmunud ülevaates on tähelepanu ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu otsused EELK põhikirja § 19 ja peakaplan Gustav Kutsari esildise alusel määratakse Lea Jants teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 10. maist. Käina kogudus saab loa müüa endale kuuluvat maad Selja külas Hiiu vallas. Harkujärve kogudusele antakse luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks keskpinge maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks, omamiseks ja majandamiseks kinnistuosale aadressil Kiriku tee 2, ...

Lühiuudised

Tartu ülikooli usuteaduskonna asejuhatajana asub tööle Roland Karo  Usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik nimetas 11. mail ametisse uue asejuhatajana süstemaatilise usuteaduse lektori Roland Karo, kes enda sõnul soovib oma töös tähelepanu pöörata kolmele aspektile. Esiteks soovib ta hoida usuteaduskonnale omaseid häid kollegiaalseid suhteid. Teiseks soovib ta näha õppejõudu üliõpilase mentorina. „Väikeses instituudis ei peaks õppejõud olema tudengeile ülalt alla ...

Piiskopkondade teema tekitab pärast kirikukogu otsust elevust

Et kirik on püsivust hindav institutsioon, siis on ka EELK jaoks oluliste dokumentide muutmine tehtud vägagi keeruliseks: põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt kaks kolmandikku kirikukogu liikmetest.  27.–28. aprillini toimunud EELK XXX kirikukogu muutis põhikirja, andes loa piiskopkondade moodustamiseks. Ettepanek leidis toetuse Muudetud põhikirjas mainitakse esimest korda mõistet piiskopkond: „Piiskop on peapiiskopi ...

Leerilaager Saaremaal

Õhtupalvus mere ääres. Koos leerilastega on Tiina Ool (paremal) ja Tõnu Veldre. Erakogu. Kuressaare koguduses algas leerilaager. Piiblitunnid pakuvad uusi teadmisi, mitmekülgne kava aga aitab koos kasvada. Saarte praostkonna leerilaagrisse registreeris end küll ainult viis noort Kuressaarest, aga nii välditakse ka koroonaohtu. Ja algselt plaanitud kogudusemajas ööbimise asemel lähevad leerilapsed oma koju. Kuigi leerilaagris teadmisi kristlusest omandades A-st ja B-st ...

Palamusel juubeli eel

Lühtritöid teinud ja tellinud mehed, vasakult Mart Verevmägi, Helmut Välja, Arne Tegelmann ja Viljar Talimaa. Jarko Jaadla. 2034. aastal möödub Palamuse esmamainimisest 800 aastat. Töid, mis kirikus enne suurt tähtpäeva ära tuleb teha, jagub.  Kohalikke eestvedajaid võib juba praegu panustamas näha. Palamuse koguduse juhatuse esimees Arne Tegelmann ütleb, et palju töid jääb teha koguduse uuele nõukogule ja juhatusele, mille valimised, kuhu kõik täiskogu liikmed ...

Teoloogiliseks mõtlemisaineks

Probleem sai alguse tahtmisest teha endale selgeks, kuidas mõtlesid inimesed hilise antiikaja ja Itaalia kõrgrenessansi vahel, seega ligikaudu vahemikus VI sajandist kuni XV sajandini. Seda on kokku tuhatkond aastat.  Küsida tänases Tartus nii pika aja kohta juhatusi mõnelt ajalooliselt teoloogilt või üldajaloolaselt tundus lootusetuna mistahes aspektist, pealegi kui sedasama aega võib liigendada ka teistmoodi, näiteks nii, nagu see on võimalik loodusteaduses ...