Lehenumber » Väljaanded » 12. mai 2021 Nr 20

Käsmu kabelid aegade hämarusest

Käsmu vana kabel võib olla märgitud ka 1701. a kaardile. Ajalugu on huvitav ning vahel ka rõõmsalt üllatav. Käsmu kadunud kabelite lugu pakub põnevaid teateid möödanikust.  Kui kaugele vanima kabeli ajalugu ulatub, seda me täpselt ei tea. Midagi on välja uuritud, aga uurimisainest on ning tuleb juurde. Möödunud suvel saime Käsmu kabelite ajaloo kohta veidi rohkem teada. Legend ja lehelugu  Käsmu kabelite loo algust me ei tea. Seda saab väita, kui vaadata ...

Tundeline teekond läbi Eesti 7. osa

7. Harju-Madise Kõrgel mereäärsel astangul paikneb Harju-Madise kirik. Internet Kõrgel mereäärsel kaldapealsel paikneva Harju-Madise Matteuse kiriku uksed on kutsuvalt valla. Kõrge kirikutorn täidab tuletorni funktsiooni. Ainsana Eestis. Külalised saavad istuda kirikut ümbritseval kiviaial ja vaadata merele. Legendaarne on koguduse õpetaja Juta Siirak (1929–2016). 1982. a sai temast Harju-Madise koguduse õpetaja. Juta Siirak on oma elu kirja pannud ...

Hingelind

Kätlin Liimets. Kui vabalt lendab hingelind, ei küsi me, mis hinge hind. Mis hinge eest on lunaks anda, mis ohvriks altarile kanda? Ent kui kord raugeb linnu ind, kaob jalge alt meil kindel pind. Kes võib siis hingel ohvri tuua? Eks see, kes suudab hinge luua.

Usuga valatakse meisse armastus

Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie ...

Eestpalve

Taevasse ülendatud Jeesus Kristus, kes Sa istud Isa paremal käel. Me palume Sind: läkita meile Püha Vaimu. Kingi oma kirikule ustavaid sulaseid ja õnnista oma sõna külvitööd. Kaitse oma riiki maa peal. Sulle olgu ülistus igavesti.

Püha Vaimu ootus

Ülestõusmisaja 7. pühapäev asetub kirikuaastas taevaminemispüha ja nelipüha vahelisele ajale. Seetõttu kannab pühapäev nimetust Püha Vaimu ootus. Päeva ladinakeelne nimi on võetud Ps 27:7: Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!   Enne taevaminemist lubas Jeesus läkitada omadele Püha Vaimu, mis täitus nelipühapäeval. Kristuse tõotatud Püha Vaim loob kontakti taevasse läinud Issanda ja koguduse vahele ning peletab hirmu. Püha Vaimu ...

EELK UI 75: missioon eile, täna, homme

Käesoleval aastal vaatab usuteaduse instituut tagasi 75 aasta pikkusele tööle, vaeb tänast olukorda ning arutleb eesmärkide ja tegevuste üle tulevaseks ajaks. Selleks kutsutakse olema instituudiga veebikonverentsil 14. mail. Kl 10 Avamine, palve, peapiiskopi tervitus Kl 10.30 Sõjaeelse Eesti Vabariigi aegse usuteaduskonna edasikestmine 1946. aastal rajatud Usuteaduse Instituudis – Priit Rohtmets Kl 11 Missioon ENSV päevil – Andres Põder Kl 11.45 Usuteaduslik ...

Uue Testamendi teoloogia eesmärgi ja eelduste vaatluse juurest Pauluse pärandi mõistmiseni

Uue Testamendi teoloogia üle arutlemine eeldab ja hõlmab Uue Testamendi tekstide nägemist nii Vana Testamendi taustal kui ka antiigi kontekstis. See eeldab meilt rohkem kui esmapilgul paistab. Missugune maailm avaneb meile juba üksnes nende eelduste alusel? Koolituse eesmärk on harjutada analüütilist vaateviisi Uue Testamendi teoloogia aine ja Pauluse hermeneutika kohta. Missuguseid pädevusi omandame ühisel arutlusel? Koolituse läbimisel on omandatud läbimõeldud ...

Rahvaülikool usuteaduse instituudis

Usuteaduse instituut alustab rahvaülikooli formaadis e-kursuste sarja, mille raames on teoloogiast, kirikuloost ning kiriku ja ühiskonna suhetest huvitatutel võimalik oma teadmisi täiendada ning üksteisega mõtteid vahetada. Koolitustele registreeruda ja nende eest tasuda saab kodulehe vahendusel, vt www.eelkui.ee. Lisainfo kerstin.kask@eelk.ee. Mis on surm ja mis saab inimesest surres? See küsimus on vaevanud inimest läbi aegade. Arvestatavalt suur osa inimesi usub elu ...

Misjonikeskuse konverents väikerühmadest

Misjonikeskus kutsub minikonverentsile „Väikerühmad koguduses“. Konverents toimub veebinarina Zoomis 12. mail kell 18–21. Väikerühm on koos kasvamise koht. See võib olla piibliring, palvering, naiste- või meestering, aruteluring jne, mille juhiks ja kokkukutsujaks ei pea olema vaimulik, vaid võib olla ka koguduse ilmikliige. Käiakse koos, et kasvada lähemale Jumalale, lähtudes Jeesuse lubadusest „kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel”. (Mt ...

Täname

JUHAN RUMM Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Kaido Petermann, reservis 12. mail – 56 Heinar Roosimägi, diakon reservis 13. mail – 45 Kristjan Luhamets, abipraost 13. mail – 41 Ants Kivilo 15. mail – 68 Algur Kaerma 16. mail – 59 Eenok Haamer, titulaarpraost 17. mail – 86 Kirikumuusika Liidu liikmed 12. mail Ülle Reinsoo 14. mail Ara Bander 14. mail Tiia Tenno 18. mail Ene Salumäe Ordinatsioonitähtpäev 12. mail – 2 Urmas Saupõld, diakon 13. mail – 3 Ülle ...