Slava Ukraine

Lehenumber 12. mai 2021 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Eesti jaakobitee on avatud

Esimese rännupäeva õhtuks jõudis väsinud, aga rahulolev seltskond Saku kirikusse, kus pakuti sooja sööki ja öömaja. Liina Raudvassar. 7.–8. maini toimunud palverännakuga Tallinna toomkirikust Hageri kirikusse, kokku umbes 50 kilomeetrit, avati MTÜ Eesti Jaakobitee Sõprade Seltsi poolt kaardile kantud Eesti jaakobitee. Kuigi selts on palverännakuid ja temaatilisi kokkutulekuid regulaarselt korraldanud juba kuus aastat, on just tänavu kevadeks jõutud ammuse unistuse, ...

„Kiiksuga“ talgud õigeusu pühakoja päästmiseks

Kirikut tutvustab isa Toomas Erikson. Tiit Kuusemaa. 8. mail korraldati Rannu õigeusu kiriku juures talgud, mille eesmärk oli pakkuda praktilist abi ühe õnnetus seisus oleva pühakoja kordategemiseks. Talgud olid „kiiksuga“, tavatud, sest algatajaks polnud hoone omanik (õigeusklikel on luterlastest suuremgi häda oma kinnisvaraga, mille sovjetid veskikivina kaela riputanud), vaid Rannu kogukond. Hoone päästmiseks oli vaja ju teha õige pisut. Miks siis mitte? Ajastus ...

Amet, pere ja pühendumine

Merille Hommik. Täna on Florence Nightingale’i (1820–1910) 201. sünniaastapäev. 1965. aastast tähistatakse 12. maid rahvusvahelise õdede päevana. Põetamine ja haige hooldamine ei ole meie tähelepanu all seni, kuni oleme terved. Ega tervele ole põetajat tarvis. Kuid epideemiad toovad selle valdkonna meie tähelepanu alla. Oleme uudistest näinud täidetud voodikohtadega haiglapalateid, kiirabiautode järjekorda haigla ukse ees ning kuulnud arstide, õdede ja hooldajate ...

Kuula vastutustundega!

Piiblis on see üsna tavaline väljend: kellel kõrvad on, see kuulgu! Või siis kõrvad teil on, aga te ei kuule. Prohvet Jesaja on öelnud, et „Issand on mulle andnud õpilase/õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule … Ta äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuuleksin õpilase kombel“. Jumala asjade mõistmiseks on ilmselt vajalik õpilase kõrv ja keel. Ka teise inimese seisukohtade mõistmiseks on vaja avada oma kõrv. Kuulamisest saab alguse mõistmine ja üksmeele ...

Eluringis

Lugesin hiljuti ühest internetiajakirjast David Vseviovi mõtisklust maailma vaimsest olukorrast, kus ta ütleb: „Mis aitab tänasel päeval meid ahvatlustele vastu seista? On selleks teadmine või hirm? Ja kui teadmine, kuhu maailma see kuulub – kas uskumuste või teadmiste? Miks ma olen hakanud ülaltoodud seosele mõtlema? Ilmselt seetõttu, et lastes ennast ahvatleda vist paljuski paratamatust soovist võrrelda minevikus olnut tänapäeval asetleidvaga, on tekkinud selline tunne, ...

Emadepäevaks saabus kevade

Kui möödunud nädalal tuli garderoobist taas kindad-mütsid välja otsida, siis pühapäevaks, mil tähistati lisaks Euroopa päevale emadepäeva, tuli kevad tagasi. Heldelt oma elustavat soojust jagav päike mõjus pidupäevalisena, kellest igas seltskonnas austavalt kõneldi. Loodus näis pikkade sammudega stagnatsiooni ületav – hommikustest hiirekõrvadest arenes sama päeva õhtuks rohetav lehis, natuke veel ja paras suvistepühiks tuppa tuua. Kukkus kägu, laksutas ööbik ning aasta ...

Tallinna linn jagab tunnustust

Tallinna linnavalitsus tegi linnavolikogule ettepaneku anda tänavu Tallinna vapimärk Vaino Väljasele ja teenetemärk 27 inimesele. Endine diplomaat ja poliitik Vaino Väljas esitati vapimärgi kandidaadiks märkimisväärsete teenete eest Eesti suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisel 16. novembril 1988. aastal ja tema rolli eest Eesti iseseisvuse taastamise protsessis. Alates 1997. aastast on linn vapimärgi andnud 31 inimesele. Tänavu laekus Tallinna teenetemärgi andmiseks ...

Kristlik alusharidus on Põlvas hinnas

Lapsed leivatainast valmistamas Tartu luterliku Peetri kooli lasteaias, mis on avatava Jakobi kooli lasteaiarühma eeskujuks. Erakogu. Põlva Jakobi kooli juures avatakse 1. augustil 18 lapsega lasteaiarühm. Idee teostub tänu lastevanemate initsiatiivile. „Rühm täitus praktiliselt enne seda, kui jõudsime välja kuulutada ametliku vastuvõtu, olemas on koguni joonealune nimekiri nendest, kes veel tahaksid lasteaiarühma tulla. Plaanisime pikemas perspektiivis, et kunagi ...

Tihe konkurss soodustusega õppekohtadele

Aprilli lõpus toimus usuteaduse instituudis erakorraline vastuvõtt magistriõppe diakoonia ja hingehoiu erialale.  Tänu sotsiaalministeeriumi kaasrahastusele oli usuteaduse instituudis välja kuulutatud kandideerimine kuuele 50-protsendilise õppemaksu soodustusega õppekohale. Huvi soodsatel tingimustel õppimise vastu oli suur ning meile laekus 14 avaldust.  Üliõpilaskandidaatide rohkus annab tunnistust hingehoiu valdkonna elujõulisusest ja viimase aasta ...

Lühiuudised

Teaduskonna juhataja on valitud professoriks Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja teoloogiadoktor Urmas Nõmmik (fotol), kes käesoleva aasta algusest oli valitud Vana Testamendi ja semitistika kaasprofessoriks, on nüüd kinnitatud professoriks. Nõmmiku kandidatuuri professori ametikohale hinnanud rahvusvaheline ekspertkomisjon tõstis esile tema publikatsioone rahvusvahelises erialases ringkonnas ja kogemust Piibli tõlkimisel eesti keelde, aga ka teadlase kaasavat ...

Hüllo-Kristjan Simson: pühakiri kui Jumala ilmutus on kõige alus

Hüllo-Kristjan Simson tunneb end koduselt liturgias. Erakogu. 8. mail tähistas juubelit kõiki Hiiumaa luterlikke kogudusi teeniv õpetaja Hüllo-Kristjan Simson. Nädal enne sündmust aset leidnud vestlus toimus interaktiivselt, saatjaks mõnus mahe huumor, mis on õpetaja Simsonile omane. Olen paljude teiste seas olnud tunnistajaks, et minu Tartu ülikooli usuteaduskonna kursusevenna Kristjani teoloogiline mõtlemine on aastakümnete jooksul suuresti muutunud. Kuidas see on ...

Külavaimulikul tööpuudust pole

Pastor Michael Schümers leiab moodused, kuidas ka keerulisel ajal jumalasõna jagada. Erakogu. EELK Pastoraalseminari lõpetanud ja viimased 22 aastat Saksamaal ametis olnud Michael Schümers tähistas 6. mail juubelit.  Naerusuine Michael on mees, kes palju jõuab. Ta on EELK Saksamaa koguduse õpetaja, Kurhessen-Waldecki evangeelse kiriku ja EELK suhete koordinaator, Melsungeni praostkonna abidekaan ja Spangenbergi koguduse pastor. Kodulinn Spangenberg on saanud ...

Saaremaa Aadama ja Eeva lugu

Loo autor Priit Kivi eksponaate Saaremaa muuseumi vitriini tagasi paigutamas. Piret Hiie-Kivi. Altaritiivad Aadama ja Eeva kujutisega on pärast konserveerimist tagasi Kuressaare linnuses. Saaremaa muuseumil on väga rikkalikud kogud, mille üheks pärliks on vaieldamatult siinsete kirikute kunstiväärtused. Nende hulgast torkavad oma ainukordsusega silma kaks altaritiiba Aadama ja Eeva täisfiguuris kujutisega, mille ilu võib nüüd pärast põhjalikku konserveerimist ...

Emad on kangelased

Eha. Sirli Raitma. Läinud nädala teisipäeval peeti sihtasutuse Väärtustades Elu eestvedamisel virtuaalselt emadepäeva konverentsi. Seekordne konverents kandis pealkirja „Ema, palun aita mind!“ ja esinema oli kutsutud erinevate eluvaldkondade esindajaid. Kõneldi peresünnitusest, emalt eluks kaasa saadud õpetustest, pere toetusest ja vaimse tasakaalu hoidmisest ning muust. Muheda huumorisoonega tõi laulja Ivo Linna välja, et tema emal oli hämmastav kartulikoorimise ...

Hingehoiuteenusega kodukülastusteni

Tänu riigi lisaeelarvest eraldatavale 90 000 eurole asub 15. maist 14 hingehoidjat, kelle seas on nii vaimulikke kui koguduste töötegijatest ilmikuid, tegema kodukülastusi. „Suurem osa ettevalmistustest on tõesti tänaseks juba tehtud. Praeguste kavade järgi saame alustada, kui koroonaolukord loodetult paraneb,“ kinnitab sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander (fotol) ning kiidab MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemiat, kes on sotsiaalministeeriumile partneriks, ning ...