Slava Ukraine

Lehenumber 5. mai 2021 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Kirikukogu andis loa piiskopkondade moodustamiseks

Igast kirikust võib saada katedraalkirik. Olev Soansi graafiline kaart „Sacrariorum charta architecturae Estoniae “, 1977. a. Arvo Tarmula. Kirikukogu tegeles oma 27. ja 28. aprilli koosolekul EELK põhikirja muutmisega ja kirikuseadustiku muutmisega.  Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ. Kirikukogusse kuulub 65 liiget ja lisaks neile emerituuris olevad piiskopid hääleõigusega. Põhikirja muutmine kuulub kirikukogu võimkonda. Põhikirja muutmise ...

Olen teiega

Mõned aastad tagasi suvistepühiks kaseoksi koju viimas. Nelipühi vaimsust tahan hoida jalale lambiks Eesti Kirikut tehes. Erakogu. SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu otsusega ja lehe omaniku, EELK kirikuvalitsuse heakskiidul olen 1. maist Eesti Kiriku peatoimetaja. Tahan mulle usaldatud ametit pidada hoole, armastuse ja rõõmuga. Ma ei ole fatalist, sest hindan kõrgelt inimese vaba tahet ning kaasarääkimise võimalust oma sammude seadmisel, aga enda jõudmist kirikulehe ...

Sõnad ja teod

Merille Hommik Mäletan uduselt ja üksikasjades võib-olla pisut ekslikult, kuidas kadunud preester Vello Salo jutustas ühe loengu vaheajal loo tigudest. Ta külastas kolleegi, kelle laual oli teo kuju, ning kolleeg kinnitas, et see tuletab talle meelde, et ta on lisaks vaimulikule ka teoloog. Paberite alt tulnud välja ka teine teo kuju ning kolleeg põhjendas, et see on manitsuseks, et sõnadele peavad järgnema ka teod. Usu ja tegude vahekorrast on teoloogias kirjutatud ...

Kolme koroonalaine vahel

Pealkirja „Kolme katku vahel“ kannab Jaan Krossi 1000-leheküljeline romaan Pühavaimu koguduse pastorist Balthasar Russowist (~1536–1600), kel tuleb oma ametit pidada 16. sajandi teise poole Tallinnas poliitiliselt ja rahvuslikult keerulistes oludes. Kui ajada näpuga järge Russowi eluloolistes andmetes ning süveneda tema kirjutatud „Liivimaa kroonika“ (1578) sündmuste ja olustiku kirjeldustesse, avaneb lugeja silme all tollane Vana-Liivimaa „normaalne elu“ oma ...

Usk ja lootus on kõikvõimsad

Eesti Kirik on igal kolmapäeval oodatud. Lehes on palju lugemist: on usuelu uudiseid ja palju silmaringi laiendamiseks.  Mõnel korral on mul olnud võimalus võtta osa lugejatele korraldatud reisidest. Meedejäävam on 2018. a augustikuu Soome reis, kus peamine sihtkoht oli Valamo klooster. See oli väga huvitav ja tore reis. Soovin sellest jagada ühte minule väga õpetlikku lugu, mida sageli meenutan, kui on mõni raske hetk või vaja mingi probleem lahendada. Jeesuse ...

Rõõmu ja analoogiate aeg

Eesti Kiriku toimetus rõõmustab, et viimased kuud peatoimetaja kohusetäitja olnud Liina Raudvassar on ametisse kinnitatud ja saab täie rõõmuga pühenduda. Uus ajajärk kristliku nädalalehe ajaloos on alanud ja olgu see õnnistatud! Möödunud nädal on olnud kirev: volbriöö, kevadpüha, talgud, õigeusklike ülestõusmispühad ja kevade tasane areng. Märgilise tähendusega on ka kirikukogu poolt loodud seaduslik alus piiskopkondade loomiseks. Alg- ja lõpuklasside lapsed said taas ...

Mida otsustas kirikukogu piiskopkondade teemal?

Peapiiskop Urmas Viilma: Kirikukogu XXX koosseisu 7. istungjärgul loodi põhikirjaline alus piiskopkondade loomiseks. Selleks tuli muuta põhikirja ja kokku saada 2/3 kirikukogu liikmete toetus. Kirikukogusse kuulub 65 liiget. Lisaks osalevad praeguse kirikukogu töös hääleõigusega kaks emeriitpiiskoppi. Põhikirja muutmiseks on vaja vähemalt 44 toetushäält.  Piiskopkondade loomiseks vastava muudatuse sisseviimist kiriku põhikirja toetas 46 kirikukogu saadikut, vastu ...

Kultuuriväärtuste hoidmise nimel

Kultuuriväärtuste alakomisjon tegi ettepaneku lisada suure kontsertoreli hange Narva Aleksandri kiriku taastamisprojekti koosseisu. Arhiiv. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni kultuuriväärtuste alakomisjoni 26. aprillil peetud koosolekul räägiti palju orelite teemal – orelisümpoosionist, orelite kaitse alla võtmisest ning Narva Aleksandri kirikusse plaanitavast kontsertorelist.  Meenutati, et eelmisel korral kohtus alakomisjon möödunud aasta aprillis ja ...

Paragrahviga koroona vastu

26. aprillil toimus Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni õiguslike küsimuste alakomisjoni koosolek. Alakomisjoni poole pöörduti sooviga saada hinnangut koroona leviku tõkestamiseks avalikele jumalateenistustele kehtestatud piirangute õiguspärasuse kohta. Nagu kogu ühiskonnas, nii oli ka kirikuringkondades sel teemal erinevaid arvamusi. Heameel on, et kirikuinimesed väljendasid omi mõtteid ja arvamisi tavapärase väärikuse ja vaoshoitusega. Ilma linnaväljakutel trumme ...

lühiuudised

Oodata on muusikarohket suve Eesti Kultuurkapitali selle aasta esimese vooru toetuste põhjal võib arvata, et meil on oodata muusikat täis suve. Toetatud on varasemast tuttavaid kirikumuusikaüritusi ja ka kirikumuusika liidu korraldatavat koraalikonkurssi. Nii leiab nimekirjast rahvusvahelise Gustav Normani orelifestivali, mis sel suvel toimub viiendat korda, aga ka Juuru orelisuve, Mustjala muusikafestivali, kesknädala orelikontserdid Tallinna toomkirikus, Pärnus toimuva ...

Vaimulikest emad tähistavad emadepäeva jumalateenistusega

Emaks saamisega kaasas käiv muutus võib aidata naisel endas üles leida kõik need iseloomuomadused, mis aitavad pühenduda nii emarollile kui ka kutsetööle vaimulikuna. Nõnda arvavad need EELK vaimulikud, keda Eesti Kirik emadepäeva eel emaks olemise teemal usutles. Kui naine saab emaks, avaneks talle justkui uks uude maailma. Maailma, mis on küll seesama mis enne lapse saamist, ent milles leiduv paneb uue rolliga kohaneja ajuti imestusest õhku ahmima. Kas ongi nii, et ...

Uudiseid praostkondadest

Viru praostkond Lüganuse kivi.Internet. Lüganuse ootab Lüganuse on paik, mida tasub sel suvel kindlasti külastada. Kui mitte varem, siis juuli alguses, kui tähistatakse kihelkonna 780. aastapäeva. Nimelt seisab Lüganuse Ristija Johannese kiriku juures kivi (fotol), mis märgib kihelkonna algusajaks aasta 1241. Suure tähtpäeva puhul saab osa kihelkonnapäevast, vallapäevast ja ka kodukohvikute päevast. Põhjust on veeta Lüganusel päris mitu päeva. Aga miks mitte ...

Tallinna praostkonna vaimulike palvekett Facebookis

Londonis Westminster Abbey kiriku portaali kohal on Dietrich Bonhoeffer jäädvustatud kivikujuna. Westminster Abbey koduleht. Märtsi algusest kuni 2. maini moodustasid Tallinna praostkonna vaimulikud praost Jaan Tammsalu algatusel palveketi, milles palvetasid iga päev kõige eest, mis südamel sel keerulisel ajal, mil kirikud olid suletud ning riigi elanikke kimbutasid suured hädad ja mured. 59 päeva kestnud palveketi palved ilmusid Facebookis ja koguduste ...

Tundeline teekond läbi Eesti 6. osa

Ainulaadse pooliku kirikutorniga Risti kirik. 6. Ainulaadne poolsilinderja torniga Risti kirik, lumivalge, kiriku ees istepink ja korralik kirikut tutvustav stend, ka saksa ja inglise keeles. Stendi allosas kirjas projekti toetanud institutsioonid. Kirikuväraval teade nende kohta, kes on toetanud rahaliselt kiriku lääne- ja tornifassaadi restaureerimist. Risti kiriku kordategemisel on saadud rahalist toetust erinevatest allikatest, aga raha saamiseks on kogudus ...

Avo Üprus pani kokku teeviida alustavale juhile

Avo Üpruse väike raamatuke „Teeviit alustavale juhile“ (2021) ei ole minu meelest niivõrd eneseabiõpik või käsiraamat kui mentori filosoofiline tagasipilk oma algustele ja kulgemisele.  Oma kulu ja kirjadega (kirjastus Inglitiib) raamatu välja andnud autor on seda kirjutades mõelnud siiski alustavale kristlikule juhiks saada soovivale inimesele. „Ma ise loodan, et need mõtted innustavad algatustega välja tulema, usus tegutsema ja õppima (learning by doing),“ ütleb ...