Slava Ukraine

Lehenumber 14. aprill 2021 Nr 16 Archives - Eesti Kirik

Elusajand koos Jumalaga

Siin fotol on rahvariideid kandev Hilda Mikk tähistamas 2016. aastal oma 95. sünnipäeva.Erakogu. Pühapäeval, 18. aprillil 100aastaseks saav Hilda Mikk tunnistab, et õppis seitsmeaastasena lugema Eesti Kirikust tähti veerides ja loeb kirikulehe püsitellijana jätkuvalt lehte suure huviga igal kolmapäeval. Kui ma Helme koguduse õpetajalt Arvo Lastingult saadud telefoninumbri valin, ei tea arvata, et sellest kujuneb tunnipikkune jutuajamine. Varustatud vaimuliku ...

MTÜ Vaikuse Lapsed otsib juhatuse liikmeid

Vabatahtlikud valmistavad Eidi Aidla (vasakult teine) juhendamisel mälestuskarpe. Erakogu. Juhatuse liikmena on võimalus juhtida üle-eestilist lapse kaotanud perede leinatoetustegevust. Avaldusi oodatakse 16. aprillini. MTÜ Vaikuse Lapsed juhatusse kuuluvad praegu  Juta Palmeri, Eidi Aidla ja Triinu Tints. Juta Palmeri ja Eidi Aidla soovivad oma koha loovutada uutele tegijatele. „Selles valdkonnas pole suurt edutunnet. Peab olema sisemine motivatsioon ja rõõm ...

Kus kõik teised on?

Merille Hommik. Aasta tagasi kirjutasin kolumni teemal „Kaos“ ehk siis vahetult pärast seda, kui meid tabas paha viirus, tundsin, et elan täielikus kaoses. Lugesin seda ja mõtlesin, et mis siis tänaseks muutunud on. Palju on muutunud, kuid üheks peamiseks häirivaks asjaoluks, mis valitses siis ja valitseb ka nüüd, on teadmatus. Olen püüdnud hoiduda igapäevaselt uudiste lugemisest, sest vaimne väsimus on kohati üüratult suur ja täiesti piisab, kui paar korda nädalas end ...

Ligimesearmastuse käänuline tee

„Armastame loodut: armastame ligimest“ – selline on Eesti Kirikute Nõukogu käesoleva aasta teema. Kas saab olla aja- ja asjakohasemat teemapüstitust? Järjest süvenevat ökoloogilist kriisi näib varjutavat aina pikenev pandeemia. Kui head ka poleks tehnilised ja poliitilised võimalused nende kriisidega toime tulla, sõltub kõik lõpuks inimestest endist. Kas osutume siin nõrkuseks või tugevuseks? Kas oleme hädade põhjustajaks või ravijaks? Mõnes varasemas sõnavõtus olen ...

Mõtteid pandeemiast ja haridusest

Viimasel ajal ei ole olnud ajalehtedes mitte just väga lootustandvad pealkirjad: „Kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku“ ja „Tasub tõsiselt kaaluda, kas järgmisel sügisel võiks korrata kogu õppeaastat“. Kas ristiinimene peab olema sama pessimistlik või on meil lootust? Eesti statistika nakatumise kohta Euroopa kontekstis teeb tõesti murelikuks. Aga mida peame siis tegema? Eks ikka seda, mida ristiinimesed on alati teinud: palvetanud ja kasutanud ...

Kodukirikute õitsemise aeg

Emajõel on liiklus tihenenud, sinililled õitsevad ja 2021. aasta lind kuldnokk toimetab tegusalt. Lisaks tärkavale kevadele saame head meelt tunda, et positiivsete koroonatestide numbrid langevad ja vaktsineerimine, mis tekitab palju kõneainet ja ka vastuseisu, edeneb siiski jõudsalt. Kergendust varjutab möödunud nädalasse jäänud kurb statistiline verstapost – koroonaga surnute arv ületas 1000. Kogu tervikut jälgides kasvab lootus, et peagi avanevad avalikeks ...

Eesti Kiriku peatoimetaja vahetub

Kuvatõmmis kirikuvalitsuse 6. aprilli istungilt. 6. aprillil kirikuvalitsuse istungil toetati SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu poolt peatoimetaja kandidaadiks esitatud Liina Raudvassari määramist sellele ametikohale. Ta on Eesti Kirikuga seotud 1994. aastast.  Praegu täidab seni tegevtoimetajana töötanud Liina Raudvassar peatoimetaja kohusetäitja ametikohta. Liina Raudvassarist saab 1. maist kuues Eesti Kiriku peatoimetaja lehe taasilmumise 30 aasta pikkuse ajaloo ...

Palveketiga jätkatakse

Pühapäeval kirjutas hommikupalvuse emeriitõpetaja Toomas Paul. Endel Apsalon. Et palvetamist ei keela ükski piirang ning just koroonaajal vajatakse seda hingekosutuseks tavalisest enamgi, siis otsustasid Tallinna praostkonna vaimulikud lükkida igal hommikul uue palvehelme aina pikenevasse ketti.  Palveid jagab iga kogudus oma sotsiaalmeediakanalite kaudu ja näiteks Tallinna Jaani kogudus tagab igal hommikul kella üheksaks uue palve huviliseni jõudmise, need ...

Teoloogiliste küsimuste arutamise strateegia

Kirikuvalitsus tegi EELK hariduskomisjonile ülesandeks koostada strateegia, kuidas ja millistel teemadel võiks meie kirikus läbi viia teoloogilist diskussiooni. Kõik sai alguse avaldusest kirikuvalitsusele, millele olid alla kirjutanud vaimulike konverentsi esimees Urmas Nagel,TÜ usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik, Akadeemilise Teoloogia Seltsi sekretär Priit Rohtmets ja usuteaduse instituudi rektori kt Marko Tiitus. Selles soovitati kirikuvalitsusel astuda samme ...

Lühiuudised

Kogudus plaanib taastada leinamaja Mäletame veel augustitormi aastal 2010, mil Väike-Maarja kiriku tornikiiver kukkus kõrvalasuva kabelihoone katusele. Kogudus oli kabelit kasutanud leinamajana (fotol) ja plaanib nüüd hoone taastada. Küüditamise mälestuspäeval korraldati teelesaadetute meenutuseks leinamaja juures mälestusõhtu, aga ühtlasi tõmmati sellega tähelepanu vajadusele hoone taastada. Annetuse saab teha EELK Väike-Maarja koguduse kontole ...

Kirikud olid eriolukorra ajal leidlikud oma töö korraldamisel

Eriolukorra ajal koliti suur osa koguduste töövormidest veebi: seal peeti jumalateenistusi, leeritunde, palveringe ja piiblitunde. Fotol Tartu Kolgata baptistikoguduse info piirangute aja koguduseelu kohta. Kätlin Liimets. Eelmise aasta 12. märtsil kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas.  Avalikke jumalateenistusi ei saanud pidada kuni 10. maini 2020, mille järel võis neid ...

Abi tuli Austraaliast

Aastal 2015 võttis Karl Treffner vastu Tartu Tähe aumärgi, mille ta pälvis 2014. aastal. Tartu Postimees. Viljandis on alanud Pauluse kiriku torni restaureerimine. Töö saab praegu teoks ka tänu Eestist pärit Leena ja Karl Treffneri annetusele. Räägime õpetaja Allan Praatsiga, kuidas tuul võib plekk-katusel kõlavat tantsu lüüa ja Pauluse koguduse vaimulik tunnistab ühtaegu naerdes, et on vahel kirikus tööd tehes ärevusega mõelnud, et nüüd küll torniplekk lendab. Hea, ...

Rakvere kiriku juures pakutakse mahetoitu

Kolm korda nädalas pakutakse Rakvere kogudusemaja õuel soovijatele maitsvat mahetoitu. Erakogu. Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel alates kella 12.30 pakub Rakvere Kolmainu kogudus koostöös osaühinguga Laliya kiriku juures koju kaasa võtmiseks maitsvat mahetoitu.   Koguduse õpetaja Tauno Toompuu selgitab, et mõte tekkis koguduse ammuaegsel heal partneril OÜ Laliyal ja kogudus tuli selle mõttega heal meelel kaasa. „Kui panin koguduse meililisti üleskutse, et vajame ...

Suvekohvik Ingel valmistub hooajaks

Suvekohvik Ingel alustab 14. hooaega.Facebook. 5. maini on võimalik Hooandjas toetada Pilistvere koguduse noorte suvekohviku Ingel renoveerimise projekti. Hooandja projekti tutvustusest võib lugeda, et sel aastal 14. hooaega alustav suvekohvik Ingel pole kasumile orienteeritud ettevõtlus, vaid sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda töökogemust ja tegutsemisrõõmu piirkonna noortele. Koos tegutsedes õpivad noored ettevõtlust ja elavdavad piirkonna ...

Püha Vaimu kiriku fassaad on sügiseni tellingutes

Püha Vaimu kiriku juures algasid esmaspäeval ulatuslikud fassaadi renoveerimise tööd. Erakogu. Alates 12. aprillist on Tallinna Püha Vaimu kiriku fassaad kaetud ehituskile ja tellingutega. Juhatuse esimees Ülle Gunin jagab rõõmu, et seoses koguduse rahataotluse rahuldamisega oli võimalik alustada ulatuslikke ammu planeeritud renoveerimistöid fassaadi juures. Suve lõpuks loodetakse kiriku ...