Slava Ukraine

Lehenumber 31. märts 2021 Nr 13/14 Archives - Eesti Kirik

Jeesuse ristitee aastal 2021

2004. aastal elustas Mel Gibson kinolinal Kristuse kannatused, fotol on ta filmivõtetel ristitee stseenis koos Jeesuse rollis oleva näitleja Jim Caviezeliga.Kuvatõmmis. Patune maailm tõukab välja kõik, mis on püha ja puhas. Ei oleks ristitee kergem olnud tänases Eestis. Vaga elu ärritab neid, kes oma eluviise õigustada püüavad ega taha lasta Jumalal muuta oma südant. Jeesus nutab tühjas kirikus  „Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana ...

Kuidas toime tulla kriisidega?

Naatan Haamer on kirjutanud raamatu kriisidest ja sellest, kuidas nendega toime tulla.Kätlin Liimets. Enam kui aasta kestnud koroonakriisis on suurte kogemustega hingehoidja ja kriisipsühholoog Naatan Haamer saanud valmis raamatu sellest, kuidas kriisidega toime tulla ja üksteist toetada. Naatan Haameri sõnul on raamatu „Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad“ põhisõnum, et kriis on pikk protsess, aga sellest on võimalik välja tulla ja leida oma elus uus kvaliteet ka ...

Sild üle müüri!

Rahvatarkus ütleb: „Keegi meist ei ole hoitud haiglavoodi, kerjakoti ega vanglatrellide eest!“ Millises suunas inimese elu kulgeb, on meile teadmata ning sellesse hoomamatusesse on peidetud nii Jumala soov ja tahe kui ka meie enda hirmud ja palved tema poole. Paljudel puudub teadmine, milline on elu vanglates. Samuti ei räägita kõva häälega, kui keegi lähikonnast on saanud karistada. Need hoiakud on mõistetavad ja inimlikud.  Tunnen, et enne ülestõusmispühi on ...

Piiskoppide läkitus suurel neljapäeval, 1. aprillil 2021

Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!“                                  Lk 22:19 Me pühitseme päeva, mil meie Issand ja Õnnistegija seadis armulaua ja andis käsu seda teha tema mälestuseks. Armulaud on Kiriku suur varandus, mida tuleb hoida ja kalliks pidada. Samas on selles maailmas ka erinevaid ...

Piiskoppide läkitus suurel reedel, 2. aprillil 2021

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.                                                                               Jh 3:16 Armu ja rahu Jumalalt Isalt ja ...

Teisiti saabuvatest pühadest

Uus reaalsus puudutab lähenevatel lihavõttepühadel ka kirikurahvast – jumalateenistusest osasaamiseks tuleb kodukirikusse jõudmise asemel tõhustada oma digivõimekust, sest COVID-19 leviku tõkestamiseks on jumalateenistused füüsilisest ruumist virtuaalkeskkonda kolinud. Eesti Kirikule antud intervjuus selgitab peapiiskop Urmas Viilma, milliste praktiliste küsimustega lähenevatel pühadel arvestama peab.  Kuidas EELK korraldab lähenevate ülestõusmispühade ...

Riigi toetus kogudustele

Rõuge õpetaja Mait Mölder on rahulolev, sest rohkem kui 50 000 euroga, mis laekub muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse poolt kokku, on võimalik korda teha kiriku tornikiiver, mis on pikemat aega olnud avariiohtlikus seisus.Liina Raudvassar. Märkimisväärselt paljud EELK kogudused said muinsuskaitseameti 2021. aasta toetusmeetmetest rahastuse oma pühakoja, kirikumõisa ansamblisse kuuluva kõrvalhoone või selle detaili korrastustöödeks. Muinsuskaitseameti kodulehel ...

Lühiuudised

Istanbuli konventsiooni vastu Eri riikide konservatiivsed poliitikud ja usutegelased jätkavad naistevastase ja perevägivalla vastu võitlemiseks sõlmitud Istanbuli konventsiooni kritiseerimist, sest see lähtub nende jaoks vastuvõetamatutest ideoloogilistest eeldustest. Äsja teatas näiteks Türgi, et tühistab oma liitumise konventsiooniga. Leedu usujuhid aga tegid ühisavalduse konventsiooni plaanitava ratifitseerimise vastu. Ühtlasi taunitakse avalduses ka liberaalse ...

Paastuaja pudemeid

Luiged.Kristina Viin. Külm on. Enne veel kui paks lumi jälle maha tuli, võtsin kätte ja saagisin aias maha vana õunapuu. Kidur oli teine juba mitu aastat, aga nüüd ma nägin alles, kui seest tühi ja katki ta tegelikult oli. Saagisin ta sealsamas pliidipuudeks. Suur osa läheb lihtsalt jaanipäevalõkkesse, otsustasin. Isegi küttepuudeks enam ei kõlba. Vahepeal oli ka aega selga sirutada. Kas lõhnab juba kevade järele? Naaaatukene võib-olla.  Kuulsin neid juba kaugelt ...

Juudas Iskariot – kas äraandja või jumaliku plaani osa?

Giuseppe Montanari „Juuda suudlus“ (detail), 1918. Õli lõuendil, 80x96 cm. Vatikani muuseumi kaasaegse kunsti kogu. foto: Merille Hommik. Suure nädala narratiivis on oluline koht Jeesuse jüngril, kes oma Õpetaja oli valmis ära andma hõbeseeklite eest. Mis motiveeris Juudas Iskarioti selleks sammuks ja milliseks kujunes tema elukäik pärast Jeesuse ristisurma, selles ei ole piibliteadlastel ühist seisukohta.  Eesti Kirikule antud intervjuus tunnistab usuteaduse ...

Suure nädala iga päev kõnetab meid omal viisil, tõstes pühade sõnumi esile

Kirikuaasta suurimad pühad on ülestõusmispühad. Sellele eelnevasse nädalasse jääb suur neljapäev, mis on armulaua seadmise püha. Samal päeval Jeesus pesi oma jüngrite jalad. Suurel reedel Jeesus suri ristil, kandes inimeste patud. Vaiksel laupäeval oli ta hauas ning pühapäeva varahommikul leidsid naised tühja haua: Jeesus oli üles tõusnud. Nende pühade iga päev kõnetab meid omal viisil ning aitab luua silda ristiusu keskse sõnumi ja meie argielu vahele. Järgnevalt vaatame, ...

Kes kannatab, see kaua elab?

Lea Saar. Öeldakse, et Jumal ei pane kellelegi peale suuremat koormat, kui ta kanda suudab. Miks inimesed siiski murduvad? Miks valitakse vabasurm, sirutatakse käsi viinapudeli järele, tarvitatakse suhtes vägivalda või allutakse sellele apaatselt? Kas selliste juhtumite puhul teeb Jumal valearvestuse või ei usalda inimene ise oma võimeid? Olen hingehoidjana nende küsimuste üle juurelnud korduvalt, mõeldes kasvõi enda ema peale, kelle elus oli palju kannatust. 95 ...

Hingehoidja Skylla

Küllike Valk oma lemmikloomast hingehoidjaga, kes on perenaisele õpetanud tingimusteta armastust. Eduard Laur. Armastan kasse nende sõltumatuse ja vabameelsuse pärast. Mul on alati olnud mõni hiirekuningas. Ühel päeval, kui tundus, et elujõud kipub päeva jooksul liiga ruttu otsa saama, kui pärast tööpäeva ei jätkunud jõudu muuks kui tugitoolis klaasistunud pilgul teleri vaatamiseks, sain aru, et tuleb leida see keegi. Keegi, kelle pärast oleks vaja tugitoolist üles ...

Kindlust ammutatakse Jumalale lootes

„Me kõik vajame taolist aluskaarti ja lisaks ka pidepunkti, mis ei kõigu paigast kõige hullemagi katastroofiga,“ kirjutab pastor Mart Metsala praeguse olukorra kohta maailmas kristliku noorteajakirja Pluss uues numbris. Ta kirjutab, et Jumal on meie jaoks küll ankur, ent vajame ka tervikpilti, et teha elus õigeid valikuid. Imedest oma elus kõneleb Liisi Väli, noortejuhiks olemisest aga Lilli Orav. Pluss pakub ikka noortele julgustust: head juhised on kirja pannud ...

Tänapäeva rüütlid

Koroonaepideemia tingimustes peame kõik senisest rohkem aega veetma koduseinte vahel. See võib luua uusi võimalusi raamatute lugemiseks.  Kui otsite mõnda huvitavat žanri või teost, siis julgen soovitada rüütliromaane ja selliseid autoreid nagu Henryk Sienkiewicz ja Walter Scott. Tihti seostatakse rüütlilugusid noorusaja idealismiga ja neid peetakse ebarealistlikeks. Kõnelevad ju need hoopis teisest ajastust ja väärtustest. Tänapäeva maailm on muutunud. Kas ...