Slava Ukraine

Lehenumber 24. märts 2021 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Te saate olla koos meiega

Praost Tammsalu ütleb, et võrreldes eelmise kevadega soovitakse enam pakkuda võimalusi armulaua vastuvõtmiseks. Foto on tehtud enne 11. märtsi.Margit Arndt-Kalju. Juba pikemat aega laekub enim positiivseid kroonviiruse testitulemusi Harjumaale, eriti Tallinna. Pealinn on pandeemia teise laine harjal. Kuidas läheb selles olukorras Tallinna kogudustel, küsisin Tallinna praostkonna praostilt Jaan Tammsalult. Milline on inimeste meeleseisund? „Üldistamine on ääretult ...

Paastumaarjapäeval algas paljudele küüditee

Kui avalikud jumalateenistused oleks lubatud, oleks Tallinna Püha Vaimu kirik paastumaarjapäeval kaunistatud sinise liturgilise värviga, mis on Maarja ja Eesti lipu värv. Fotol 1995. aastal Anneli Oru valmistatud Püha Vaimu kiriku altaripõll.Marju Raabe. Homne paastumaarjapäev on eestlaste kollektiivses mälus seotud märtsiküüditamisega, mille käigus viidi 1949. aastal kodudest üle 20 000 süüta inimese. Kui 19 ešeloni 72 aastat tagasi märtsis liikuma hakkasid, ei ...

Risti peale vaatamine võiks meid aidata

Merille Hommik On kannatusaeg. Kelle kannatusaeg? Aeg-ajalt tundub, nagu unustaks ristirahvas selle, kelle kannatustest see kannatusaeg kõneleb. Tõsi, Kristus kannatab igas kannatajas. Ka nii võib mõelda ja olla kaastundlik iga kannataja vastu, märgata, lohutada, julgustada, hoolida.  On kannatusaeg. Kas keegi on öelnud, et see on meie kannatusaeg? Ma olen ikka aru saanud, et 40-päevane paastuaeg pluss sinna lisanduvad pühapäevad on aeg, mil ristirahvas peaks ...

Raske aja helgem pool

Meil on tore ütlemine, et igal asjal on vähemalt kaks poolt. Omapärasel kombel maksab see tähelepanek ka praeguse aja kohta. Ühelt poolt ja täiesti arusaadavalt on tegu meie kõigi jaoks raske ajaga, eriti neile, kellel koroonahaiguse kulg on tõsine. Ent ühel või teisel moel oleme kõik sellest traagikast puudutatud. Teisalt aga oleme hakanud ühiskonnas senisest märksa suuremat tähelepanu pöörama vaimse tervise valdkonnale ning seda väga konkreetsete riiklike algatuste ja ...

Kui rahvast ei suudeta veenda

Katoliku kiriku sõna maksab ühiskondlikes ja poliitilistes küsimustes üha vähem. Eriti ilmekalt annavad sellest tunnistust mitmes sügavate katoliiklike juurtega riigis juba tehtud või kavatsetavad seadusemuudatused, mis käivad risti vastu kiriku selgelt väljendatud seisukohtadele. Nii kiideti äsja Hispaania parlamendis heaks eutanaasia legaliseerimine. Teisisõnu võidakse seal peagi lubada parandamatu ja piinarikka haiguse käes oleva patsiendi elu lõpetamine, kui too ...

Kuidas tõlkida usku südame keelde?

Kuidas tõlkida alanud astronoomilist kevadet ja igavest kevadet – meie lõppematut usku Valgusesse – südame keelde? Kuidas tõlkida Jumala südametukseid ühiskonnale mõistetavasse keelde? Üle maa, linnade ja igaviku. Mis oleks see, mis viiks sotsiaalsest isolatsioonist sidususeni? Nõnda, et kibedus jääks kõrvale, mure liidaks ja südame avarus avaks üksindust, hirmu ja tardumust. Kui kosutav oli hiljuti näha II kooliastme õpikus „Inimene ja ühiskond“ fotot Tallinna Jaani ...

Piiskoplik nõukogu pakkus osadust

Piiskopliku nõukogu koosolek toimus 16. märtsil internetis Zoomi vahendusel. Esmalt jagati kogemusi koroonaajast. Peapiiskop Urmas Viilma tõdes oma hinnangus, et aastaga on kirik saavutanud stabiilsuse. Ta tõi positiivsena esile kirikuelu elavnemise meedias. Praostid jagasid oma kogemusi ja oli väga huvitav kuulda, millises seisus on kirikuelu Eestis. Tundub, et suhtlemist on rohkem vaja, kasvõi Zoomi vahendusel internetis.  Oluline oli küsimus uuest lauluraamatust ...

Diakoonia baseerub ligimesearmastusel

Kogudusele mõeldud konteinerid näevad kenad välja ega võta liigselt ruumi. Erakogu. Sotsiaalministeeriumi andmetel on meie eakate suhteline vaesus Euroopa kõrgeim, Eesti riigi kulutused vanaduspensionitele aga ühed väiksemad Euroopas. Partnerina riigiasutustele on appi tulnud Eesti Diakoonia, et aidata ehitada inimsõbralikku ühiskonda või vähemasti kogukonda.  EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA, patenteeritud nimega Eesti Diakoonia, kasutab praegu oma töös ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Märtsikuu istungil kustutati Alo Martinson (fotol) EELK vaimulike nimekirjast alates 5. veebruarist tema enda avalduse alusel. Pikendati Juhan Rummi ametiaega kuni 5. aprillini 2022. Anti Karja, Pöide, Ruhnu, Saaremaa Jaani, Tahkuranna ja Tamsalu kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks. Antud otsus kehtib kuni valimisperioodi lõpuni. Kirikuvalitsus otsustas pikendada koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja ...

Kas Eesti poliitikas on kohta kristlikel väärtustel?

Toompea lossikompleksi sisehoovis paiknev riigikogu hoone avati 1922. aasta sügisel. Sellest ajast peale on Eesti Vabariigi seadused ja kõige tähtsamad otsused vastu võetud selles hoones asuvas istungisaalis. Arhiiv. Väärtushinnangud ja maailmapilt teevad inimesest inimese. Erakonnad liidavad teatud väärtusi kandvaid inimesi ja valimiste eel tutvustavad parteid oma väärtusi selleks, et inimene saaks teha oma valiku. Riigikogus moodustavad erakonnad fraktsioonid, mis on ...

Jumal annab lahenduse

60aastaseks saanud õp Gustav Peeter Piir 2019. aastal vitraažide sümpoosionil. Endel Apsalon. Kevade esimesel päeval sündinud vaimulik, Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir sai 60aastaseks. „Vananemine toob kaasa välise inimese kulumise, ent seesmiselt tähendab see küpsemist. Kogemuste seas on nii positiivset kui ka negatiivset ja kõigega saab toime,“ ütleb sünnipäevalaps, mõtiskledes aastate lisandumise üle. Nõnda nagu eelmisel aastal ...

Pastoraadi piiblikool jätkab veebis

Septembris alustanud Pastoraadi piiblikooliga saab ka praegu liituda. Siimon Haamer. Septembris alanud Tartu Pastoraadi piiblikool kolis märtsis virtuaalreaalsusesse. Soovijad saavad veebi vahendusel liituda ka praegu. Koroona tingimustes on Pastoraadi elu vaikseks jäänud, kuid jätkuvalt töötab piiblikool, mis on veebi kolinud. Oli ka vaheetapp detsembrist, mil kasutati Tartu Pauluse kiriku ruume, et täita inimeste hajutatuse nõuet. Piiblikooli organiseerijate hulka ...

Ehitustööd Mustamäe kiriku juures jätkuvad

Fuajee on ilus ja moodne nagu kogu kirik. Jaana Maria Unga. Poolteist aastat on Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus küll jumalateenistusi peetud, ent kirik pole kaugeltki valmis. Siseruumides jätkuvad ehitustööd. Ootan põnevusega selle moodsa pühakoja valmimist, kunas see aga juhtuda võiks, ei oska öelda ka kogudust teeniv õpetaja Tiina Klement. Ehitustööd on kestnud nüüdseks neli aastat ja välisilme rõõmustab kindlasti igat hoonest möödujat. Õpetaja Klement ütleb, et ...

Koduleht peaks valmima sel aastal

Paide kiriku renoveeritud orel. Kuido Saarpuu. Kirikumuusika liit on ostnud ja registreerinud domeeni eestiorelid.ee ning tegeleb aktiivselt orelite andmebaasi loomisega. Liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo ütleb, et orelite andmebaasi loomine on kallis ettevõtmine ja kestab mitu aastat.  Sel aastal plaanitakse kokku saada andmed seitsme maakonna – Harju-, Tartu-, Põlva-, Viljandi-, Võru-, Rapla- ja Valgamaa – orelitest. Järgmisel aastal jätkatakse tööd ...

Mitte ainult ägedast ajakirjandusest

Tänan Sirje Semmi tutvustamast telesaate sisu. Mina seda vaadanud ei ole, kuid nägin mitu päeva Postimehe esileheküljel selle reklaami „Esse norib tüli rumalusega“, ja see pani mind küsima, kuidas sel Essel seal saates ometi õnnestub selle rumalusega niimoodi tüli norida. Kuidas ta seisab seal rumaluse vastas? Kuidas tal õnnestub rumalusest eristuda? Kas pole nii, et ka tema ise on osake sellest rumalusest? Rumalus on suur, sina, inimene, oled väike. Oma rikkast ...