Slava Ukraine

Lehenumber 17. märts 2021 Nr 11 Archives - Eesti Kirik

Armulauast koroonaajal

19. sajandi hõbetatud karikas ja pateen, mis moodustavad osa koduse armulaua komplektist. Karikas kuulus algselt Narva soome-rootsi kogudusele, viidi 1944 Rootsi ja anti 2003. aastal Tallinna Rootsi-Mihkli kogudusele.Muinsuskaitseamet. Luterlikul jumalateenistusel on kaks keset: Jumala sõna ja armulaud. Pandeemia ja kehtiv erikord ei ole seda põhimõtet muutnud, küll aga raskendanud sakramentide jagamist. Vaadates Eesti luterliku kiriku arenguid, torkab silma, et ...

Sõnum tuleb selgelt sõnastada

Nii ütleb eile 70. sünnipäeva tähistanud õpetaja Aare Kimmel. Rannamõisa ja Randvere kogudust teeniv õpetaja Aare Kimmel (fotol) on rääkinud, et kasvas teenijaametisse Karl Reinaru (1915–2003) kõrval. Ja tunnistab: „Paljuski just tänu Karl Reinarule olen see, kes ma olen. Ta oli innukas, selge, julge ja veendunud usus ja Kristuse evangeeliumi kuulutamises, selles ehk ongi ta mõju mulle kõige suurem.“ Andke andeks, et ma Aare Kimmeli sõnad talle endale üle kannan: ta ...

Tähelepanekuid koroonaaja paradoksidest

Merille Hommik. On levinud ütlemine, et igas halvas on midagi head. Rohkem kui aasta on maailm elanud rütmis ja kujul, mida me veel mõned aastad tagasi ei osanud ette ennustada. On tulnud väga palju elu ümber korraldada ja olla valmis, et olukord võib veelgi keerulisemaks muutuda.  Aasta, mis on ühiskonna toimenõtkuse proovile pannud, on olnud ühtlasi proovikiviks isiklikus plaanis kodanikuna, pereliikmena, kolleegina, ligimesena. Pandeemiaaeg on pannud meid ...

Mida oleks Jeesus teinud?

Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi (Lk 4:16). Need read Luuka evangeeliumist annavad tunnistust Jeesuse heast tavast käia hingamispäeval sünagoogis. Mäletan Iisraeli reisist laupäevahommikusi Jeruusalemma vaikseid tänavaid, kus ortodokssed juudid ruttasid sünagoogi. Seda oli hea näha. Meil suunduvad inimesed pühapäevahommikutel tavaliselt peamiselt kauplustesse, ehkki meie esivanemad võtsid sel ajal ...

Armastus ja õigus

Läksin mullu ühelt jõeäärselt niidult pääsusilmi otsima. Olin neid sealt kunagi kindla peale leidnud. Kuid pihk jäi tühjaks, perv oli täis pajurisu ja kõrreliste kulu. Niitu polnud enam kaua aega niidetud.  Maailm on pidevas muutumises, muutub nii hea kui ka halb. Lihtne on harjuda heaga, märkamata pingutusi, mis selle saavutamiseks on tehtud. Teisalt tuleb heaolu alati millegi arvelt ja tagajärgedega. Toiduainete küllus on võimalik tänu masinatele ja agrokeemiale. ...

Emakeel! Ainult sinul oma meel

Talv hakkab tasapisi valitsemist kevadele üle andma. Varsti rõkkab mets ja heliseb park lindude sirtsumisest, säutsumisest, tsiutsumisest, siuksumisest, säuksumisest, sädistamisest, siristamisest, vidistamisest, lõõritamisest … Vanaema helde, lahke, õpetas lindude sõnumit „tõlkima“. Mäletate: Midli-madli, kudli-kadli, kudusin kangast, tegin riiet, õmblesin pojale püksid. Poeg läks metsa kännu otsa, tõmbas lõhki: sirts-sirr? Need on pääsukese, meie rahvuslinnu laulu „sõnad“. ...

Äge ajakirjandus?!

Kanal2 on tulnud turule uue iganädalase meelelahutusliku jutusaatega „Esse“, mille produtsent on Tuuli Roosma ja stsenarist ehk teksti kirjutaja Mihkel Raud. Saate tootjad on öelnud, et see põhineb faktidel ja saatejuht Eeva Esse on lisanud, et tema roll on info selekteerida ja leida arvamusliidrid, kelle sõnum on oluline. Saatejuht on lubanud, et jutusaates on väga tõsised teemad, „aga läheneme nendele läbi huumori“.  Saatesari on seadnud eesmärgiks lahata igal ...

Võistlusmomendist oli olulisem mõttevahetus

Sarnaselt teiste finalistidega viibis ka esimesele kohale tulnud Tartu koolitüdruk Liisa Oks teoloogiliste väitluste ajal oma kodus ning suhtles lõppvoorus žüriiliikmete ja võistluskaaslastega üle veebi. Kuvatõmmis. 12.–13. märtsini üle veebi toimunud usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus pandi proovile koolinoorte usualased teadmised, aga ka oskus väidelda religiooni ja eetikaga seotud küsimustes. Kaks päeva olid tiheda tegevuskavaga, aga keegi selle läbimiseks kodust ...

Lühiuudised

Dokumentaalfilm ja ristitee Kunstnik Aapo Pukk. Kätlin Liimets. Kunstnik Aapo Puki Tartu Pauluse kogudusele maalitavate õlimaalide „Ülestõusnud Kristus“ ja „Jeesuslaps Maarjaga“ valmimisprotsessist tehakse dokumentaalfilm. Tartu Pauluse koguduse ajalehe Pauluse Kiri teatel sai dokumentaalfilmi režissööriks noor dokumentalist Hõbe Ilus. Ehkki filmi rahastamisskeem pole veel selge, on võtted alanud, sest maalide sünd on protsess ja seda pole võimalik hiljem järele ...

Usuliste tunnete väljendamiseks on parim emakeel

Koos elus ja töös: pastoritalaaris Merike ja Michael saksa traditsioonilisel lõikuspeo tähistamisel. 2 x erakogu. 20 aastat tagasi – 11. märtsil 2001. aastal – Bonnis EELK õpetajaks ordineeritud ja sellest ajast Saksamaal elavaid eestlasi vaimulikuna teeniv Merike Schümers-Paas võrdleb oma elu kujundlikult spagaadiga eesti ja saksa elu vahel – see on tema sõnul nii valulik kui ka rikastav. Kui hästi mäletad oma ordinatsioonipäeva 20 aastat tagasi?  Üllatavalt ...

Sõpruskoguduste töö jätkub kriisist hoolimata

Eesti Vabariigi aastapäeval peeti Tartu Pauluse koguduse Soome Siilinjärvi sõpruskoguduses eestikeelne palvus. Siilinjärvi koguduse õpetaja Olli Kortelainen (fotol) ütleb Eesti Kirikule, et idee eestikeelse palvuse pidamiseks Eesti Vabariigi aastapäeval tuli nende koguduse rahvusvahelise töö pastorilt Reetta Kallannelt, kes vastutab ka Tartu Pauluse kogudusega tehtava koostöö eest. Siilinjärvi koguduses on igal kolmapäeval kell 12 palvus, mida edastatakse koroonaajal ...

Patsientide ja nende lähedaste tänu motiveerib

Jelena Leibur juhib Tallinna Diakooniahaiglat selle esimesest päevast alates. Erakogu. Nii ütleb tänavu presidendilt Punase Risti III klassi ordeni pälvinud Tallinna diakooniahaigla juhataja Jelena Leibur.  Aasta oli 1999, kui pealinnas avati haigla raskelt haigete, dementsete või elu lõpukünnisele jõudnud inimeste abistamiseks. Haigla juhatajaks sai sisearst Jelena Leibur (fotol), kes on sestpeale panustanud Eesti hospiitsteenuse arendamisse, mille eest talle ka ...

Uus kaplani ja hingehoidja kutsetaotluse voor

Eesti Kaplanite Kutseühing on taas korraldamas kaplani ja hingehoidja kutsetaotluse vooru. Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. märts. Kutsetunnistus kinnitab, et inimene on pädev oma valdkonnas tegutsema ja kutsete jagamist koordineerib SA Kutsekoda. Kaplani ja hingehoidja kutse jagamise õiguse on Kutsekojalt saanud 2014. aastal loodud MTÜ Eesti Kaplanite Kutseühing (EKKÜ). Pärast taotlejate dokumentide hindamist ja suulist hindamisvooru tehakse hindamiskomisjoni ...

Nädalane lunastustee viis armulauaosadusse

Nädalapikkune leerilaager päädib armulauaosaduses.Kuvatõmmis. 30. märtsini ERRi veebikanalis Jupiter järelvaadatav mängufilm „Eeden“ viib vaataja nädalaks Soome leerilaagrisse. „Vanaema saab infarkti,“ on leeriealise Aliisa ema põhiline vastuargument tütrele, kes vanematele teatab, et ei ole innustunud mõttest võtta osa nädalapikkusest leerilaagrist. Et teatud eas tuleb leeris käia ja läbi elu kirikuasjad korras hoida, see on kristlikku kultuuriruumi kuuluvas Soomes ...

Koorilauluga rikastatud aastad

Laudate Dominumi koor ja dirigent Anne-Mai Salumäe koori 10. sünnipäeval 2000. aastal. Erakogu. Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse koor Laudate Dominum sündis 30 aastat tagasi.  Esimene lauluharjutus toimus toomkiriku kantseleis 9. novembril 1990. Koor tuli esialgu kokku noortekoorina. Esimeses proovis oli 12 lauljat – üliõpilased, mitmed neist laulnud varem mu Viljandi Pauluse koguduse noortekooris. Nad olid tulnud Tallinna kõrgkoolidesse õppima ning kutsusid ka oma ...