Slava Ukraine

Lehenumber 27. jaanuar 2021 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

Pakkunud armastust nagu kevadrohelust talvetuisus

Katrin-Helena Melder on oma kodukandile truuks jäänud ja teenib koguduseõpetajana Järva-Jaani kirikus. Erakogu. Õpetaja praost assessor Katrin-Helena Melder saab 30. jaanuaril 50.  Katrin-Helena Melder on inimene, keda nähes haihtub väsimus või halb tuju, sest tema rõõmsameelsus ja kindel usk on lihtsalt nakkavad. Tema kodu Järva-Jaani pastoraadis on külalistele avatud ja lahke perenaine kostitab teid kindlasti millegi erilisega, et anda teada – teid on ...

Tartu rahu tähendusest

2. veebruar Tartu rahulepingu aastapäevana on Eestile sama oluline päev kui 24. veebruar Eesti Vabariigi aastapäevana. Mõlemad tähistavad Eesti riikliku iseseisvuse järjepidevust. President Lennart Meri ütles aastal 1995: „Tartu rahu 1920 on Eesti sünnitunnistus. Tartu rahuga sai Eesti rahvusvahelise tunnustuse iseseisva riigina. Sellepärast on küsimus nii tähtis, ja nii tundlik, eestlastele.“  Mulle on väga oluline, et Tartu rahulepinguga leidis tunnustust ...

Apokalüptilisest keelest ehk Kuidas me kirikus üksteisega räägime

Merille Hommik. Alati, kui keegi süüdistab kedagi demoniseerimises, tuleb mulle meelde seik mu elust. Ühele EELK allasutuses toimunud üritusele paluti mind kõnelema. Oodates publiku hulgas sõnajärge, tuli pinginaabriga jutuks, kes olen. Kui pinginaaber sai teada mu nime, siis ütles ta mulle: „Saatan.“ Ilmselt ei meeldinud talle mõni minu kunagine teoloogiline kirjutis meedias.  Minu ehmatus oli suur ja ettekandeks oli ennast natuke raske koguda. Aga see pole ...

Oodates kokkusaamist, jäädes kokku

Inimesed ootavad kõike õpetust mööda. Olgu see ilmalikus elus või kirikulabürindis. Nii nagu „klassikud on rääkinud“, kirjatundjad selgitanud, kuid Jumal on loov ja jagab aina uut oma põhjatutest varudest. See ongi see, et Jumala sõna on elav ja teeb oma töö. Võib-olla aitab meiesuguseid piibliuurijaid kirjanik Ezra Pound, kes mõeldes selle üle, mis teeb klassikast klassika kirjanduses ja kunstis, ütleb: „Klassika pole klassika mitte sellepärast, et ta järgiks teatavaid ...

Perekonna mõiste tulipunktis

Abielu ja perekonda puudutavad küsimused on just kirikute initsiatiivil omandanud mitmes Ida-Euroopa riigis suure poliitilise tähtsuse. See kehtib ka Läti kohta, kus viimastel kuudel on kirglikult vaieldud perekonna mõiste fikseerimise üle põhiseaduses. Asi sai alguse Läti põhiseaduskohtu poolt mullu 12. novembril tehtud otsusest, mille kohaselt on õigus vanemapuhkusele ka lapsevanema samasoolisel partneril. Seda põhjendati lapse heaolu tagamise vajadusega ning ...

Muudatused ajalehe Eesti Kirik juhtimisel

16. oktoobril 2020 pidas Sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik nõukogu koosolekut. Sihtasutuse põhikirja järgi on ühendatud peatoimetaja ja juhatuse esimehe amet. Neid ameteid täitnud Sirje Semm oli juba varasemalt andnud nõukogule teada oma soovist jääda pensionile 1. veebruarist 2021.  Nõukogu tegi otsuse ja edastas selle lehe omanikule, EELK kirikuvalitsusele. Konsistoorium on kahel istungil arutanud Eesti Kiriku edasist juhtimist.  Küsime sihtasutuse nõukogu ...

EELK uus e-aruandlus­keskkond

EELK suuremad kogudused aastatel 2016–2019 asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Allikas: Pauluse Kiri nr 102; detsember 2020. 25. jaanuaril avanes uus EELK veebipõhine aruandluskeskkond. Esialgu saavad seal 2020. aasta tegevusaruannet esitada vaid koguduseõpetajad. Nädala eest toimus pea neljatunnine järelvaadatav veebiseminar, millel kirikuvalitsus tutvustas Zoomi keskkonnas uut aruandluskeskkonda ning koguduse uuenenud aruandeküsimustikke – koguduse tegevusaruannet, ...

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil

Konsistoorium otsustas tühistada kõik koguduse nõukogu valimata jätmise load. Seega on kõigil kogudustel kohustus viia läbi nõukogu valimised. Kui koguduse nõukogu valimised ei õnnestu, peab koguduse õpetaja esitama konsistooriumile põhjendatud taotluse nõukogu valimata jätmiseks. Taotlusele on vaja lisada praosti hinnang. Tartu praostkonna praostile Ants Toomingale antakse õppepuhkust 12. aprillist kuni 24. juulini 2021. Nimetatud ajal täidab Tartu Peetri koguduse ...

Noored räägivad jumalateenistusest kui kogemusest

Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud uurimusest „Elust, usust ja usuelust“ selgub, et kolmandik Eesti elanikest külastab jumalateenistust korra-paar aastas. Tegu on suure hulga inimestega, kes satuvad kirikusse harva, enamasti pühade ajal. Kiriku jaoks on see parim võimalus teha misjonitööd ja kõnetada inimest. Teisalt võib kirikus käik tuua ka negatiivse kogemuse ja inimese suisa eemale peletada. Tänases mõttevahetuses küsisin kolmelt Tartu ülikooli usuteaduskonna ...

Sõnatu kurjus

Lea Saar. Ühiskonnas kütab kirgi Euroopa Liidu Nõukogu nõue vihakõne kriminaliseerimiseks. Kes kasvõi kordki saanud ligimeselt korralikult sõimata, see teab, kui valusad on vihased sõnad hingele ja sõnavabadusega ei ole enamasti siin tegemist. Kuid peaaegu üldse ei räägita meil sõnatust kurjusest – tähendusrikkast vaikimisest, tõrjumisest ja ignoreerimisest. Mõlemad liigituvad vaimse vägivalla alla, aga kui sõnadesse vormitud kurjusega on võimalik midagi ette võtta, ...

Harkujärve kirikus alustati valgest ja rohelisest

Jalakapuust valmistatud massiivse altari peal on tuliuued rohelised kirikutekstiilid Kristuse monogrammiga. Arhiiv. Kõikide EELK liturgiliste värvidega kirikutekstiilide komplektis on Harkujärve kogudusel hetkel olemas valged ja rohelised altari- ja kants­li­katted. 17. jaanuari jumalateenistusel õnnistati nii uued kirikutekstiilid kui ka altari peale paigaldatav suure Piibli alus. Altari- ja kantslikatted annetas perekond Tõeleid lipuvabrikust ja pühakirja alus ...

Vitraažid toovad alati rõõmu

Torniluukide värvilised klaassilmad on pühakojas väike detail, ent torni külastajale jääb tekkivast valgusmängust kindlasti kena mälestus. Koguduse arhiiv. Pärnu-Jakobi kirikul on vitraažidega torniluugid. Pärnu-Jakobi koguduse jaoks oli aasta lõpp rõõmus, sest koguduse hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi pühitses esimesel jõulupühal kiriku esimesed vitraažid. Need on meie kirikus harjumuspärastest vitraažidest erinevad, ja mitte ainult vitraažid, vaid ka torniluugid. Nüüd ...

Infopäev tõstis fookusesse koostöö

Reedel toimunud muinsuskaitseameti infopäeval kõneldi esmaspäeval avatud taotlusvoorust „Kultuuripärandi valdkonna arendamine“.  Päevakavas oli viis ettekannet, mida peaks saama peatselt muinsuskaitseameti kodulehelt järele vaadata. Märksõnadena võib internetikeskkonna Zoom vahendusel kõneldust esile tõsta teadlikkuse tõstmise ja koostöö. Kõneks olid digiprojektid, restaureerimiskoolitused, valdkonna arendustegevused. Hea näitena maakonnaülesest koostööst rääkis ...

Jeesus sündis juudina

Vaga Siimeon Jeesuslapsega (Simeon in the Temple). Rembrandt, 1669. Küünlapäevatähistatakse 40 päeva pärast jõulupühi 2. veebruaril. Sel päeval meenutatakse kirikus, kuidas 40-päevasena viidi Jeesus templisse ja kuidas seal õnnistas teda vaga Siimeon.  Luuka evangeeliumis öeldakse, et seda tehti selleks, et „tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega““ (Lk 2:24). Seega olid juudi tavad olulisel määral mõjutamas Jeesuse elu. ...

25 aastat lauldes Jumalale

Naiskoor Kargell Kärla kirikus oma 25 aasta juubelil, keskel juht Ülle Vallaste. Vasakul klaverisaatja Katre Roolaht ja Pille-Rite Rei, kes saatis laule saksofonil. Paremal koguduse õpetaja Rene Reinsoo. Annika Vestel. Kärla kirik Saaremaal kannab Maarja Magdaleena nime ja sai eelmisel aastal nimepäeval, 22. juulil 177aastaseks. Sama pikalt on koguduses muusikaga jutluste kõrval Jumalat kiidetud.  Hulganisti on ilusaid Maarjalaule lauldud, ja põhjusega. Oli ju Maarja ...