Slava Ukraine

Lehenumber 4. november 2020 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Elu Jumala seaduse valgusse seadma

Ariel Süvari (vasakult), Katri Aaslav-Tepandi ja Annely Neame.Endel Apsalon. Katri Aaslav-Tepandi sai diakonina viimast korda jutlustada Tallinna piiskoplikus toomkirikus, enne kui ta koos kahe kaaslasega pühitseti preestriks ja riietati preestri ametirõivastesse ning võttis vastu ordinatsioonitunnistuse. Usupuhastuspühal ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK preestriks diakon Katri Aaslav-Tepandi (55), diakon Annely Neame’i (50) ja ...

Mehelikkuse õrnem pool

Ka pimeda sügise võib enda jaoks meeldivaks teha ja leida aega, et perega väljasõidule minna. Erakogu. Pühapäeval tähistame isadepäeva, nii on ka Tartu Maarja koguduse kirikuvanema Indrek Pekko kodus kaetud pidulaud. Kui Maarja koguduse jumalateenistusele minna, tervitab tulijat rõõmsameelne Indrek Pekko. Abikaasa Ketliniga laulatati nad kuus aastat tagasi Nõo kirikus. Ja kui teenistuse ajal Maarja kogudusemajas väikse inimese lalinat või ka nutunootidega pikitud ...

Näitavad meile valgust

Kristjan Luhamets. Novembrikuu algab kõikide pühade (pühakute) päevaga. Igal nädalal on meil püha päev, aga aastaringiski on mõni aeg erilisem üheks, teine teiseks tegevuseks.  Tõsi küll, elektrivalguse ja kõiksugu ekraanide helendus segab meie päevil paljudel ehk hämara aastaaja võimalusi täiel määral nautimast, kuid vähemalt põhimõtteliselt võiks siin hingedekuu hakul küll püüda tavapärasest enam mõelda neile, kes ise ennast uksest-aknast peale ei suru, ent ...

Kirik viiruse teises laines

Jumala armuga oleme võinud alustada novembrikuud, mille algus on toonud meieni tõsised koroonanäitajad. Ilmselt kellelegi ei jää kahtlust, et oleme jõudnud viiruse teise lainesse. Kahjuks me ei tea, kui kaugele oleme selles laines jõudnud, millisteks kujunevad lähinädalate näitajad, millal koroonahaigestumiste kasv taas Jumala armuga pöördub langusesse ning loomulikult küsime ristirahvana, millisteks kujunevad selle aasta jõulud. Kõik need ja veel paljud teisedki küsimused ...

Rahvahääletuse ja -algatuse eetika ja moraal

2021. aasta kevadel toimuv rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on tekitanud segadust seoses küsimustega rahvahääletuse eetikast ja moraalist ning sellest, miks üldse peaks ühiskond vajama rahvahääletust, iseäranis valdkonnas, mis tegeleb era- ja intiimküsimustega.  Alustagem moraalist. Inimsuhetes on ikka nii, et suhte eri osapooltel on erinevad huvid ja arusaamad. Loomakaitsjatel ja jahimeestel, karskusseltsil ja veiniklubil võivad olla eri ...

Tasakaal on oluline

Vähemalt minu elus on olnud aeg, kus eriti pingsalt tuli jälgida, mida teen, kuidas oma aega ja raha kasutan. Hiljutisel kirikumuusikute konverentsil rõhutas teoloogiadoktor Mart Jaanson, et uues koostatavas lauluraamatus valitseks tasakaal luterlike tuumiklaulude ja uute kirikulaulude vahel. Julgen öelda, et kirikuleht on kogu aeg oma majanduslikku võimekust pidanud hindama ja tasakaalus hoidma. Raskuste ilmnemisel on kärbitud tööaega, kuigi töö maht pole vähenenud. ...

Eesti Kiriku uued tellimis­hinnad 2021. aastaks

SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu on seoses lehe väljaand­mise kulude kasvuga kehtestanud 2021. aastaks uued tellimishinnad.  Hinnad hakkavad kehtima alates  1. detsembrist 2020. • Aastatellimus 38 eurot • 6 kuud 23 eurot • 3 kuud 16 eurot Püsimaksekorraldusega tellides 2.90 eurot kuus. Soodustellimus koguduse kaudu: • tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aasta­tellimuse hind 34 eurot • tellides vähemalt 10 lehte koguduse ...

Uus liturgiline värv ja rangemad haridusnõuded

1. novembrist kehtivad mullu sügisesel kirikukogul vastu võetud EELK kirikuseadustiku kaks osa.  26.-27. novembril 2019 toimunud kirikukogu põhiteemaks oli EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmine. Elavat diskussiooni tekitas piiskopkondade loomise teema ja see oli põhjuseks, miks põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise protsess katkestati. Muudetud kujul võeti vastu siiski kirikuseadustiku 2. osa „Sõna ja sakrament: kiriku liturgia“ ja 4. osa „Vaimulik amet“, mis said ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil Hageri koguduse õpetaja praost Jüri Vallsalu vabastati Saku koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. oktoobrist ja määrati samast kuupäevast Saku koguduse õpetajaks Magne Mølster kuni Eestis misjonärina teenimise aja lõpuni. Lea Heinaste (arvatud emerituuri 17. nov 2015) on vabastatud Anna koguduse õpetaja ametikohalt 21. septembrist ja samast kuupäevast määrati koguduse hooldajaõpetajaks praost assessor Katrin-Helena Melder ...

Dolores Hoffmann: ja valguse värvilise panen ma igasse vitraaži

Dolores Hoffmann võtab vastu õnnitlusi Tallinna Jaani koguduse õpetajalt Jaan Tammsalult.3 x Meeli Küttim. Eelmise aasta juunis lõppes Tallinna Jaani kiriku vitraažikavandite konkurss. Konkursi tingimuseks oli, et vitraažid oleksid maksimaalselt valgust läbilaskvad ja et neil kujutataks Jaani kiriku nimepühaku Johannese evangeeliumi neid lugusid, mida teistes evangeeliumides ei ole.   Konkursile tuli esitada kahe akna kavandid, teemadeks Kaana pulm ja Samaaria ...

Uudiseid praostkondadest

Järva praostkond Käru kirik sai 160-aastaseks Otsekui sünnipäevakingiks sai selle suve ja sügise jooksul tehtud tööde tulemusel vahetult enne 160. aastapäeva korda Käru kiriku välisilme (fotol). Ajahamba poolt oluliselt kahjustatud puidust aknaraamid renoveeriti; lagunenud voodrilauad vahetati uute vastu ja osaliselt kahjustatud lauad renoveeriti; kiriku pea­uks koos käärkambri uksega renoveeriti ning kirik värviti.   „Algul oli uus värv ikka päris ...

Inimene on iseenda võimalus …

Konverentsi üks osa oli mõttetöö teemade järgi jaotatud rühmades. Arutlemas Randar Tasmuth (paremalt), Annely Neame, Piret Riim ja Jaan Lahe. Tia Vene. 22. oktoobril koguneti usuteaduse instituudis konverentsile „Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel“.  Konverentsi avas usuteaduse instituudi rektori kt Marko Tiitus videotervitusega. Kõneleja viitas Luuka evangeeliumi 10. peatükile, mille järgi Jeesus läkitas kahekaupa jüngreid ...

Väikerühmad – koguduse kasvulava

Usuteaduse üliõpilane Tia Vene jutustas kahest tähendusrikkast, väga erinevast väikerühmast oma kristlaseteel. Samuel Markus Reinaru. 14. oktoobri õhtuks kutsus EELK Misjonikeskus Pirita kloostrisse minikonverentsile koguduse väikerühmatöö huvilisi.  Et väikerühmadel on võtmeroll lähedaste suhete tekkimisel koguduseliikmete vahel, tuli välja igast sõnavõtust: isik­likest tunnistustest kuni pea­ette­kandeni religiooni­sot­sio­loog Liina Kilemitilt. Juba teist aastat ...

Jumala kirkuse näitelava

Ettekannet peab Tiina-Erika Friedenthal. Toomkoguduse arhiiv. Kuigi toompäevi sel aastal oktoobrikuus ei peetud, toimus siiski traditsiooniline toomkonverents. Kakskümmend aastat on Tallinna toomkogudus oktoobrikuus koos erinevate partneritega pidanud toompäevi, mis on väldanud kogu nädala. Näiteks eelmisel aastal tehti seda koos 700. aastapäeva tähistanud toomkooliga pealkirja all „Kool ja kirik käsikäes“. Peeti ka traditsioonilist konverentsi. Sel aastal oli ...

Palve

Tekst ja pilt: Kristina Viin. Oleksin vaeslaps, kui ehitaks Sust vaenlast. Pimeduses pimestaks mind vihkamise leek. Süda nagu vana ahi sisse kukuks vast. Andestades vabastan end vaenamise vanglast. Andestan, sest Sa ei teadnud, mis Su tegu teeb. Eluvõimaluse annan Sulle, annan endale. Lepituse pärleist lükin armastusekeed.