Slava Ukraine

Lehenumber 28. oktoober 2020 Nr 42 Archives - Eesti Kirik

Teenides alandliku meelega

Avajumalateenistusel Pärnu Eliisabeti kirikus teeninud vaimulikud koos autasustatutega: piiskop Joel Luhamets (vasakult), Aivi Otsnik, Imbi Laas, Agnes Laasimer, praost assessor Marko Tiitus ja praost Tõnu Taremaa. Rita Puidet. Kirikumuusikud kogunesid läinud reedel ja laupäeval konverentsile Pärnusse. Nagu paaril viimasel konverent­sil, oli selgi aastal peateemaks uue lauluraamatu koostamine. Töist kokkusaamist saatis aga sedakorda eriline pidulikkus. ...

Piibli tõlkimine tõstab enesehinnangut

Oktoobri viimasel pühapäeval tähistatakse misjonipüha.  Sel päeval on eestpalves ka Eestist lähetatud misjonärid, kes teevad oma tööd suure armastusega mitmel pool maailmas. Sel aastal koguti misjonipühal annetusi pühakirja tõlki­mi­seks ersa keelde, mida kõneleb umbes pool miljonit inimest. Kahtlemata on pühakirja kergem lugeda ja sellest aru saada ema­keeles. Tõlketööle aitab kaasa Põltsamaal sündinud Liliann Keskinen (fo­tol). Ta on õp­pinud Tartu üli­koolis ...

Jüngriks saamise ja olemise otsingul

Kristjan Luhamets. Jeesuse jüngriks olemine on ristiinimese jaoks aegumatu tähtsusega. Jeesus kutsus õpila­sed oma kuulutuse kaas­töö­listeks ja aitas neil saada enda töö jätkajateks, seetõttu on meil vaja õpilaseks olemine ka enda jaoks korduvalt läbi mõelda. Jeesuse jüngrikoolitus viib mõtted jüngri karakteri kujundusele. Mis leidis jüngri­tega aset Jeesuse järgimise käi­gus? Mida me saame õppida?  Kutse saamine; valmisolek vastata kutsele ja isiklik ...

Karjasekiri usupuhastuspühal ehk reformatsiooni aastapäeval, 31. oktoobril 2020

Viimase aja arvamusavaldustega ühiskonnas aktuaalsetel teemadel on kaasnenud emotsionaalset tulisust, teravaid väljaütlemisi, kahjuks ka inetusi ja verbaalseid isiklikke rünnakuid konkreetsete isikute või inimrühmade aadressil. Seni, kuni argumenteeritud arvamusteravikud on suunatud konkreetsetele vaidlusküsimustele, on suudetud säilitada üksteise suhtes väärikas ja lugupidav toon. Kui sõnateravust on kasutatud oponendi ründamiseks, tema arvamuse tühistamiseks, vähema venna ...

Kui paljud meist on Jeesust väärt?

Nüüdisaegne Eesti näib halastamatu sõjatanner, kus oma õiguste ja teiste õiguste eest võitlevad inimesed on karvupidi koos ning tulistavad üksteise pihta sellise hooga, et kõrvaltvaatajad saavad pigem samuti pihta, kui võivad südamerahus pargipingil sukka kududa. Kuid kas meil on kunagi varem ühiskonna vaimne õhustik olnud parem kui praegu? Ei ole. Termomeeter on alati laes. „Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, ...

Usupuhastuspüha lainel

Silmas pidades lähenevat usupuhastuspüha valiti Tartu Jaani kirikus pühapäevase jumalateenistuse lõpetuseks laul „Üks kindel linn ja varjupaik“, mida luterlik kogudus üle ilma tunneb kiriku hümnina. Õpetaja Ivar-Jaak Salumäe kirjutas kunagi Eesti Kirikus, et meie praeguses kiriku laulu- ja palveraamatus on Martin Lutheri nimega seotud laule 18, kuna eelmises oli neid 29. Usuisa üleilmselt tuntud laulu teksti on eestikeelseks tõlkinud Ferdinand Hörschelmann, aga teada ...

Eesti Kiriku uued tellimis­hinnad 2021. aastaks

SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu on seoses lehe väljaand­mise kulude kasvuga kehtestanud 2021. aastaks uued tellimishinnad.  Hinnad hakkavad kehtima alates 1. detsembrist 2020. • Aastatellimus 38 eurot • 6 kuud 23 eurot • 3 kuud 16 eurot Püsimaksekorraldusega tellides 2.90 eurot kuus. Soodustellimus koguduse kaudu: • tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aasta­tellimuse hind 34 eurot • tellides vähemalt 10 lehte koguduse kohta, on ...

Ühe korra ja 200 sõna

Marek Roots ja tema äsja ilmunud mõtisklusteraamat „Pimedus möödub“.Kristjan Luhamets. 25. oktoobril esitles Tartu Pauluse koguduse vaimu­lik Marek Roots mõtiskluste­raa­matut „Pimedus möödub“.  Käepärases formaadis raama­tu­ke tundub esmapilgul läbi­loe­tav mõne tunniga, ent nagu Pau­luse õpetaja Kristjan Lu­ha­mets esitlust sisse juhata­des „hoiatas“, võib selle näili­selt õblukese raamatu lugemi­ne võtta terve aasta – kui lugeda igal pühapäeval üks mõtisk­lus. ...

Valgekaaneline raamat sai violetse järje

Tartu Jaani kirikus oma teost „Kus Sa oled taevas. Avatud uskliku apokriivad“ esitledes tunnistas Toomas Jürgenstein (fotol), et juba järgmise raamatu materjal on koos. Kui aasta ta­gasi ilmunud raa­mat „Kes Sa oled taevas. Ava­tud uskliku aabits“ sai pooljuhuslikult val­ge kujun­du­se, siis tänavuse raama­tu violetne kujundus kinnistas ideed, et järgmine raamat võiks saada rohelised kaaned. „Aga litur­gilisi värve on luterlikus traditsioonis viis ja see viis ...

Lühiuudised

Epideemia ägeneb Sügise saabudes Euroopas taas ägenenud COVID-19 epideemia ei ole jätnud mõ­jutamata ka kirikuelu. Nii olid möödunud nädala sei­suga haiged tervelt neliteist Poo­la katoliku kiriku piis­koppi. Meedias on juhitud tä­he­­le­panu, et viirus võis muu­­hul­gas levida 5. ja 6. ok­toob­­ril toimunud piiskop­pi­de kogu istungil Łódźi pea­piis­kopkonnas, kus ole­vat eira­tud vajalikke ette­vaa­­tus­abi­nõu­sid. Teisalt pi­di osa hai­geid piiskoppe saa­ma ...

Kose kiriku pasunakoor teeb head misjonitööd

Kose kirikus koos koguduse õpetaja Kerstin Kasega. Tiit Palgi. Väheste seas Eestis saab Kose kogudus Ida-Harju praostkonnas rõõmu tunda päris oma pasunakoori üle, kes tegevuse 20. aastapäeva tähistamiseks esines 4. oktoobri jumalateenistusel Kose Püha Nikolause kirikus ning pärast kiriklikku osa võttis pastoraadi saalis vastu õnnitlusi ja sõi koos külalistega pidutorti. Juba tunnike enne teenistuse algust võis kirikust mööduja kuulda võimast puhkpillimuusikat – ...

Jumala armul on lõhnu ja hääli

Aire Parts. Jumala armul on õunalõhn, tundsin äkki hilissuvel ühel sumedal õhtul koduaias seisma jäädes. Kõik oli na­gu ikka: väärikad puud tee ääres, salvei- ja melissi­puhmad aiamaa veeres, tikri­põõsad ja maasikad veidi eemal, aed-liivatee ja rabarber õuna­puude vilus. Maha­pude­nenud ubinad. Tuu­levaikus ja päike kõige selle üle. Ja korraga sobitus see kõik samaaegselt lihtsasse ja lõputult avarasse mõttesse: Jumala armul on õunalõhn. Milline hoomamatu rikkus, ...

Soe vastuvõtt soojas kirikus

Piiskop Luhamets pühitseb Rõuge Maarja koguduse uue küttesüsteemi. Kätlin Liimets. Pühapäeva pärastlõunal 290-aastases­se Rõuge Maarja kirikusse sisenedes võis tunda õhus soojust. Unistus köeta­vast kirikust on teoks saanud. „Rõuge kirikus ei oota teid mitte üksnes soo­ja südamega kirikuõpetaja, vaid ka soo­jad pingid,“ kõlas kutsuvalt lubadus Rõu­ge koguduse juhatuse liikmelt Indrek Hun­dilt. Nõnda see ka oli. Kes varem sügisel Rõu­ge kirikus on viibinud, märkasid ...

President Pätsi mälestati Metsakalmistul

Konstantin Pätsi haud Tallinna Metsakalmistul. Urmas Saard. Eesti esimese valitsusjuhi ja presidendi Konstantin Pätsi (1874–1956) ümber­matmisest kodumaa mul­da möödus 30 aastat. Selle tähistamiseks koguneti 21. oktoobri pärastlõunal Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi eestvedamisel presidendi kalmule Tallinna Metsakalmistul. Hingepalve lausus preester Justinus Kiviloo Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikust, haual laulis õigeusklike koor. Auvalves ...

Kirikuõpetaja sai aasta huvialaõpetajaks

Üllar Salumets ja tema jalgpalliringi lapsed. Erakogu. Riiklike hariduspreemiate seas esmakordselt väljajaga­tava aasta huvialaõpetaja preemia pälvis Võrumaal Lusti lasteaia jalgpalliringi treener Üllar Salumets. Maakondliku tunnustuste päl­vi­mi­ne teeb Salumetsale ilmsel­­gelt rõõmu. Samas ütleb ta, et see moo­dustab siiski vaid umbes 5% te­ma tegevusest ning põhitöö on olla Urvaste koguduse õpetaja ja Võru praost­konna praost. „Kui minu jalgpalliringi lapsed ...