Slava Ukraine

Lehenumber 16. september 2020 Nr 34/35 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Teemant- ja hõbeleeripüha Torma koguduses

Õpetajad Mehis Pupart ja Urmas Oras ning leeri­mäles­tus­päeval osalenud Torma kiriku juures.Koguduse arhiiv. Torma Maarja koguduses toimus 16. augustil tee­mant- ja hõbeleeripüha jumala­teenistus.  Teemantleeri tuli koguduse liige, kelle leeriõnnistamine toimus seitsekümmend aastat tagasi, 9. juulil 1950. a õpetaja Edgar Hargi (koguduse õpe­taja 1946–1954) poolt. Selles leerigrupis oli tol hetkel 45 inimest. Hõbeleeri tulid need, kes said leeriõnnistuse 25 aastat ...

Enn Soosaar sai mälestuspingi

President Toomas Hendrik Ilves esinemas Enn Soosaare mäles­tus­pingi avamisel. Siiri Padar. Tallinna IV kirjandustänava festivali raames avati 5. septembril Kadriorus Enn Soosaare nimeline mälestuspink. Kirjandustänava festivali peetakse igal aastal Tallinnas Koidula tänaval, kus paiknevad A. H. Tammsaare ja E. Vilde muu­seum ning paljude ar­mas­tatud kirjanike koduks olnud kortermaja. Tallinna Kirjanduskeskuse korraldatava ühepäevase fes­ti­vali eesmärk on tõmmata ...

Lääne-Nigulas tähistati kihelkonna ajaloopäeva

Lääne-Nigula koguduse õpetaja Leevi Reinaru mälestushetkel Vabadussõja ausamba juures.3 x Tiina Võsu. Kihelkonna ajaloo­päeval 6. septembril meenutati meie kogudusele ja kogukonnale olulisi kauaaegseid töötegi­jaid ning Vabadussõja ausam­ba avamise 90. aastapäeva. Rong ei peatunud 4. septembril möödus 120 aas­tat Lääne-Nigula koguduse õpe­taja Friedrich Pohlametsa sün­nist. Pikema ettekande pi­das piiskop Tiit Salumäe. Fr. Pohlametsa sünnipaik oli Võru­maal, ...

Maestro Rolf Uusvälja meenutades

Rolf Uusväli 15. september 1930 – 11. juuni 2005. Minu armastus oreli­muu­sika vastu sai al­gu­se va­rajases lap­se­põl­ves. Mul oli õnn kas­vada peres, kus elati kristlikus vaimus. Nii võeti mind juba lapsena kirikusse kaasa.  Meie perekond kuu­lus Rakvere Kolmainu kogu­dus­se. Rakvere k­i­rikus on suurepärane orel, mil­le helid tänini pise­matki hinge lum­maksid. Ei osa­nud väi­kene tüdruk, kes va­na­emaga alati kiriku pa­­rem­poolsel rõdul istus, nii et orel ja ...

Heategevuslik oksjon Vainupea kabeli renoveerimiseks

Repro Hannes Võrno maalist. Seoses näidendi „Jutt ju­ma­la õige“ lavastamisega Vai­nu­­pea kabelis tekkis mul proo­vide käigus idee ka­be­li­le – mis meid nii kenasti hoi­­dis ja kaitses – midagi ta­gasi an­da. Kuna parasjagu käivad ettevalmistused kabeli reno­veeri­mise alustamiseks (hil­ju­ti tegi Juhan Kilumets oma meeskonnaga kabelile ka põhjaliku ülevaatuse), otsus­ta­sin härjal sarvist haarata ja koostöös MTÜga Teater Nuutrum ning Hannes Võrnoga oma pa­nuse ...

Usaldus Jumala vastu on meie kindlus

1Kn 17:1,8–16 Tänaseks pühapäevaks antud kirjakoht Vanas Testamendis räägib prohvet Eelijast ja Sareptas elavast lesknaisest, kes võis kogeda erilist Jumala hoolitsust keset raskeid aegu. Selles loos võime näha inimlikult vastuolusid. Paljud inimesed, kes loevad pühakirja, võivad sealt leida esmapilgul väga mitmeid arusaamatuid ja kohati ebapraktilisi nõuandeid. Piiblis öeldakse, et Jumalale tuleb anda elus esimene koht, kuid kui tegelikku elu vaatame, siis on see sageli ...

Kannatlik meel

Ingel kõneleb Maarjaga. Jaak Kadarik. Siis leidsin end hoidmas Sinu õpetuse õrnust silm nägemisele koitmas tuhastades põlgust Heida armu, minu Tegija korjan ise killud kokku ... mitte ise, Sinu abiga ise olles sean end ohtu ... Pisar igatsusest tahke kustuv vaikus meele halvab Oled teenimatult lahke endiselt ligidal, aina valvad Mina jätan, Sina mitte mina vajun, Sina tõstad janus talutad mu vette täna jälle vastu võtad ...

Eestpalve

Tänu, Issand, et Sinu läheduses saame endalt heita kõik elumured, sest Sina ise kannad meie eest hoolt!

Jumala hoolitsus

Iga inimene vajab turvatunnet ja hoolitsust, meile on loomuomane kanda hoolt enese ja oma lähedaste eest. Praegune ebakindel aeg ja koroona teise laine tulek on toonud muret ja stressi paljudele, eriti vanuritele ja peredele, koolidele ja tööpaikadele. Mõtleme, kuidas leida ja säilitada meelerahu, kust leida abi ja kelle sõnadele toetuda. Piibel õpetab, et inimene ei peaks oma muredesse uppuma, taevane Isa teab meie probleeme ja vajadusi, tema annab lahendused ja ...

Konkurss meediatöö projektijuhi ametikohale

Eesti Kirikute Nõukogu juhatus kuulutab välja konkursi meediatöö projektijuhi ametikohale (osalise tööajaga 0,3; töö asukoht ei ole määratud) alates 1. novembrist. Projektijuhi ülesandeks on korraldada ja toetada Eesti Kirikute Nõukogu suhtlust avalikkusega, selgitada avalikkusele Eesti Kirikute Nõukogu töö eesmärke ja suurendada kristliku sõnumi tuntust ühiskonnas. Meediatöö projektijuht planeerib koostöös Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja avalike suhete konsultandiga ...

Kirikumuusikute konverents

Kirikumuusika Liit kutsub kõiki oma liikmeid sel aastal 23.–24. oktoobrini Pärnusse konverentsile „Nüüd rõõmsasti kõik laulgem!“. Reedel, 23. oktoobril toimub avatud KML üldkoosolek. Sõnavõtud Marko Tiitus, Tuuliki Jürjo jt. Ettekande „Lauluraamatu komisjoni tööst“ peab konverentsil Sigrid Põld, „Lauluraamatu tuumiklaulude toimkonna tööst“ Mart Jaanson. Tutvustatakse lauluraamatu toimkondade tööd: rahvakoraalide toimkond (Merike Saaremets), keeletoimkond (Siret ...

Registreerimine laulupeole

Avatud on registreerimine 2.–4. juulini 2021 toimuvale vaimulikule laulupeole „Rõõm üle maa“.   26.03.2020 toimunud konsistooriumi ning Kirikupäeva ja Laulupeo sihtasutuse esindajate ühisel nõupidamisel otsustati 3.–5. juulini Viljandis toimuma pidanud EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ COVID-19 leviku tõttu edasi lükata ning korraldada see aasta võrra hiljem, 2.–4. juulini 2021.  Palume kõigil kooridel uuesti täita ja hiljemalt 15. ...

26. oktoobril möödub 100 aastat Fanny Siversi sünnist

Hindamatu panuse andjana Eesti esseistikasse, sügavate mõtiskluste esitajana üldinimlikel teemadel läbi usu ja kõiksuse vaimu, olles alati uudishimulik maailmas toimuva suhtes ning suures austuses loo­­du ja Looja vastu, on Fannyl meile ka täna öelda paljut. Planeerime korrastada Metsakalmistul Fanny puhkepaiga ja hauakiviga saaksime kindlustada hauakünka tagaseina ja panna sinna ka Fanny viimase soovi kirja: SIIN OOTAB ÜLESTÕUSMIST FANNY. Toeta Fanny de Siversi ...

Sangaste kirikus tuleb värvimuusika kontsert

19. september kell 20 toimub Sangaste kirikus omanäoline kontsert „Topelt halo“, kus üles astuvad kaks vaimulikku – Tarmo Linnas (EELK) ja Justinus I. Kiviloo (EAÕK). Kontsert on vaba annetusega. 

Lüganuse kogudus

Lüganuse Ristija Johannese kiriku taaspühitsemise jumalateenistus on laupäeval, 19. septembril kl 11. Taaspühitseb ja jutlustab peapiiskop Urmas Viilma, kaasa teenivad emeriitpeapiiskop Andres Põder ja emeriitpiiskop Einar Soone ning teised vaimulikud. Laulab Tallinna Kaarli koguduse noorteansambel.