Slava Ukraine

Lehenumber 24. juuni 2020 Nr 27 Archives - Eesti Kirik

Usuteaduse instituut jagas diplomeid ja tunnustust

Kaunis suveilm ja rõõmsad inimesed – päevakangelasi õnnitleti ja hetke jäädvustati kiriku kõrval Piiskopi aias.Tiiu Pikkur. Laupäeval, 20. juunil peeti Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK Usuteaduse Instituudi akadeemilise aasta lõpujumalateenistust, lõpetanutele anti üle diplomid ja kauaaegsetele tublidele töötajatele jagati tunnustusmedaleid. Jumalateenistusel jutlustas ja armulaua pühitses peapiiskop Urmas Viilma. Kaasa teenisid piiskop Einar Soone, rektori kt ...

Teenides Jumalat ja inimesi vennaarmuga

Rõõmsameelne Titta Hämäläinen saabub Hagerisse. Stefan Carl Seppel. Üle kümne aasta EELKs teeninud misjonärid Titta Hämäläinen, Pia ja Tero Ruotsala lahkuvad misjonitöölt Eestis. Meile on antud armu järgi erinevaid armuande, kirjutas Paulus kirjas roomlastele 12. peatükis. Neid armuande on ohtralt jagatud ka meie sõpradele üle lahe, mida siis sõbrad on meiega jaganud. Tänutäheks mõtles EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus välja plaani, kuidas oma kauaaegset spetsialisti ...

Surnuaiapühade ilu ja valu

Kristjan Luhamets. Kunagi kuulsin pisut lapsikut lugu sellest, kuidas nõukogude ajal ilmus ühes rajoonilehes teade, et peagi peetakse kohalikus kultuurimajas ettekanne teemal „Tõeline armastus“. Saal täitus sel õhtul rahvaga. Ettekandja astus rahva ette ja kõneles tunni Lenini armastusest laste ja kogu nõukogude rahva vastu. On surnuaiapühade aeg. Arvan, et tean, milleks inimesed kiriklikele surnuaiapühadele tulevad. Vastuse leiab vist ka kiriku laulu- ja palveraamatu ...

Teevalmistaja

Oleme jõudnud suve südamesse. Sellel aastal on oodata ilma vihmata jaaniõhtut ja kaua igatsetud suvesoojust. Seda on mõnus nautida, kuid seda enam viib see meist kaugemale juba ammu unustatud Ristija Johannese karmi ja karuse sõnumi, mis peaks teed valmistama Jeesuses Kristuses kingitud Jumala armu ja halastuse vastuvõtmiseks. Kindlasti tuleb jaanipäevast rõõmu tunda. Kui Jumala sulased meid terava kriitikaga meeleparandusele kutsuvad, siis on see suur arm. Ilmselt on ...

Haridus usuteaduse instituudist elu muutva katalüsaatorina

Eestis on kõrgharidus ja teoloogia olnud alates 17. sajandist omavahel tihedas kokkupuutes. Ka tänast konteksti võib nimetada protestantlikuks kultuuriruumiks, kus vestluspartneri arutlev ärakuulamine on üks hariduse omandamise eeldusi. Õppetöö instituudis toimubki õppijate ja õpetajate omavahelises koostöös. Kuidas mõista haridust? Kui haridus on teadmiste, oskuste, veendumuste ja isikuomaduste kogum, mille eesmärk on aidata maailmas õigesti elada, siis võib ...

Teistsugusest kevadest suvesse

Puhkuse-eelne viimane Eesti Kirik on valmis ja lugeja laual või ekraanil. On olnud teistsugune kevad, täiesti teistsugune. Praeguseks aga on astronoomiline suvi saabunud ja käes valgete ööde aeg. Tagasi vaadates võime lehetegijate poolt öelda, et ka siis, kui midagi ei toimu, kui sündmused otsa saavad, on jätkuvalt palju, millest kirjutada. Saab süveneda iseenda ja teiste tunde- ja mõttemaastikesse, ajalukku, pühakirja, palvesse ja kirjandusse. Teemasid jagub. ...

Kõik pääsevad kogukonnakeskusesse

Harkujärve kiriku juures lõi töödel kaasa vallavanem Erik Sandla. Koguduse arhiiv. Sellise nimega projekti rahastas teisigi kogudusi toetanud kohaliku omaalgatuse programm (KOP).  Harkujärve kiriku juures viidi lõpule invateele kivisillutise ladumine ja haljastustööd, talguvormis korrastati ümbrus, veeti mulda ja kruusa. Puuetega laste hoiu ette valmisid täiendavad parkimiskohad ja ligipääs. Talgupäevadel osales kolmkümmend inimest, sealhulgas koguduse aktiiv ja ...

Kirikute nõukogu tänujumalateenistus Keilas

Dr Popov kinnitas EKNi tänukirja vastu võttes, et võitluses koroonaviirusega ollakse Eestis õigel teel. Tiiu Pikkur. Eesti Kirikute Nõukogu pidas 16. juunil Keila Miikaeli kirikus tänujumalateenistuse, kus avaldati austust neile, kes on andnud olulise panuse koroonaepideemia tõrjumisel, ja mälestati COVID-19 tõttu surnuid.  Kõne pidas EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder, kes märkis, et käesolev aasta on toonud koroonaepideemia näol kaasa üleilmse kogemuse ...

Lõpetamised

Erik Peinar. Pildil on 2011. aastal taasavatud Tallinna Toomkooli esimese lennu 22 lõpetajat koos lähemate õpetajate, direktor Egle Viilma, kooli kaplani Arho Tuhkru ja toomkooli nõukogu esimehe Urmas Viilmaga põhikooli lõpuaktusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus 17. juunil. Viimane lõpuaktus Tallinna Toomkoolis enne seekordset toimus üle 80 aasta tagasi.  Päev varem istutasid lõpetajad Toomparki Snelli tiigi lähistele sümboolse õunapuu. Sellega pandi koos ...

Lühiuudised

Avati mälestusmärk küüditatutele Leinapäeval õnnistasid Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola ja abiõpetaja Jaak Pärnamägi Põlva raudteejaamas skulptor Jaak Soansi mälestusmärgi küüditatute mälestuseks. Alusel paiknevatelt rööbastelt kõrgemale tõstetud kolm vagunit tähendavad skulptori sõnul seda, et keegi ei teadnud, kuhu rong küüditatutega suundub. Memento Põlvamaa ühenduse juhatuse esimehe Roman Parmase andmeil küüditati aastatel 1941–1952 tollaselt Võrumaalt ...

Imbi Laas: minu missioon on olla õpetaja

Aastate eest kaalus Imbi Laas matemaatikaõpetajaks õppimist, ent otsustas siiski muusika kasuks. Hingelt on ta aga jätkuvalt õpetaja. Fotograafidena töötasid tema koduses söögitoas tütar Helina ja kuueaastane tütretütar Regina. Üle kümne aasta Tallinna praostkonna muusikasekretäri ametis olnud Imbi Laas andis praostkonna sinodil ameti üle. Ta on olnud aastaid Nõmme koguduses organist ja koorijuht ning Vanalinna hariduskolleegiumis muusikaõpetaja. Täpsemalt on ...

Jaanipäev – Ristija Johannese sünnipäev

Johannes Eelkäija (Ristija). Ikonostaasi eestpalve (deesise) rea ikoon. 16. sajand. Põhja-Venemaa. Ikoon perekond Kormašovi kogust. Eestlaste jaoks on aasta olulisemad pühad jõulud, uusaasta ja jaanipäev. Kõigil neil pühadel on olemas ka kiriklik tähendus.  Jõulud ja jaanipäev on seotud kahe olulise Piibli isiku sünniga. Jõuludel sündis Jeesus ja jaanipäeval Ristija Johannes. Kummagi isiku täpset sünniaega ei saa Piiblist välja lugeda ja seepärast on kirik asetanud ...

EELK Perekeskus avab Jõhvis keskuse

Jõhvi perekeskuse juhataja, Viru praostkonna vikaar Merike Kütt ja Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur.Erakogu. Sihtasutusel EELK Perekeskus on sündinud uus nõustamiskeskus Jõhvis, millega laieneb kiriku perenõustamisteenus nii Lääne- kui ka Ida-Virumaale. Avamispalvus toimub Jõhvi Mihkli kirikus 26. juunil kell 14. Teenivad piirkonna piiskop Tiit Salumäe, sihtasutuse nõukogu esimees piiskop Joel Luhamets ja Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur. Avamisel ...

Põlvamaal hävis ristimets

Ristimärk puutüves. Vikipeedia Maausuliste ja teiste rahvapärandi kaitsjate seas on tekitanud pahameelt Põlva lähedal Tännassilma külas kasvanud Viglasoo ristimetsaga toimunu. Ristimetsadeks nimetatakse metsatukkasid, kus kasvavatele puudele on matusekommete osana riste lõigatud. Folklorist Marju Kõivupuu on kirjutanud, et sellel Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis levinud taval oli varasemalt maagiline otstarve; näiteks usuti, et nii välditakse surnute hingede ...

Kullamaa kogudusel on uus õpetaja

Õpetaja Kari Tynkkynen Kullamaal. Koguduse arhiiv Koguduse nõukogu valis 10. juunil ühehäälselt koguduseõpetajaks Kari Antero Tynkkyneni, kirikuvalitsus peab veel otsuse kinnitama. Püha Johannese nimelisel kogudusel Kullamaal on olnud erakordne kevad.  Pärast seda, kui kogudust teeninud õpetaja Lembit Tammsalu Audru kogudust teenima läks, on koguduse õpetaja koht aga 1. veebruarist vakantne olnud. Jumalateenistusi on pidanud abipraosti kt Küllike Valk. Vabale ...