Slava Ukraine

Lehenumber 17. juuni 2020 Nr 25/26 Archives - Eesti Kirik

Kaplanid harjutasid ametialast võimekust

Kuidas edasi, selle üle on elavas arutelus (paremalt) kapten Ago Lilleorg, vanemveebel Sven Tobre, nooremleitnant Jaan Nuga, kapten Jana Laaneser, kapten Peeter Paenurm, kapten Tõnis Kark, major Raivo Nikiforov ja taustal kolonelleitnanat Gustav Kutsar. Liina Raudvassar. Mida teeb kaplan sõjalise operatsiooni käigus laekunud surmateatega, seda arutati ja mängiti teoreetiliselt läbi erinevad võimalikud tegevuskäigud 10. juunil Tartus kaitseväe akadeemias toimunud ...

Mustjalas peeti sinodit

Sinodijärgsel päeval oli peapiiskop Urmas Viilma külas praost Anti Toplaane teenitavatel kogudustel. Kuressaare Pereraadios lindistati ka vestlussaade. Urmas Viilma pildikogu. Saarte praostkonna sinodisaadikud pidasid korralise koosoleku Eesti lipu päeval Mustjalas. Sinod algas jumalateenistusega Mustjala Anna kirikus ja jätkus koosolekuga renoveeritud kultuurimajas. Sinodist võtsid osa peapiiskop Urmas Viilma, kes pidas ettekande piiskoppide ja piiskopkondade osast ...

Anname Jumalale parima

Kristjan Luhamets. Ma ei mäleta, et juuni keskpaik oleks paljudes valdkondades olnud nii pingeline nagu tänavu. Maailm ei ole toibunud viirusest tingitud segadustest, jumalateenistustel tuleb järgida ohutust, rassiprobleemid on uuest maailmast ka Euroopasse kandunud, kliimaküsimused pole kuhugi kadunud jne. Nendel teemadel on omajagu põrkunud ka usulised vaated, kusjuures ma ei kahtle, et erinevatel seisukohtadel olevad kristlased esindavad oma vaateid siiralt ja püüavad ...

Kristusesse ankurdatud akadeemilisus

Olen viimastel nädalatel palju mõelnud teelõigule oma elus, mis algas 1995. aasta veebruaris toonase pastoraalseminari juhataja Paul-Gerhard Hoerschelmanni abilisena ja saab lõpuni käidud sel laupäeval Tallinna toomkirkus, mil me koos emeriitpiiskop Einar Soonega lõpetame oma teenimise EELK Usuteaduse Instituudis. Piiskop Einar 8 aastat pastoraalseminari juhatajana – ka minul oli võimalus seda ametit pidada 14 aastat – ning mina rektorina, olles juhtinud instituuti 8 ...

Kas hing ja ihu on kvalitatiivselt identsed?

Teoloogiahuvilisena sattusin lugema usuteaduse doktori professor Elmar Salumaa koostatud „Süstemaatilise teoloogia käsiraamatut“ (2008). Märksõna „Hing ja ihu“ all on kirjas: „Hing ja ihu on piibellikus käsitluses lahutamatult seotud teineteisega ega moodusta mingit kahte omaette olevat substantsi. Mõistet hing kasutatakse seetõttu tihti pars pro toto mõttes ja tähendab lihtsalt inimest, nagu see hiljemgi usulises keelepruugis on püsinud. Kui UT ihu ja hinge kõrval ...

Leinapäeva küsimused

Kuigi juuniküüditamisest on nüüd möödas juba 79 aastat, pöörab avalikkus jätkuvalt suurt tähelepanu selle traagilise sündmuse meenutamisele. Nagu igal aastal, nii toimusid ka seekord üle Eesti arvukad mälestustseremooniad, teema võeti jutuks pühapäevastel jumalateenistustel ning sotsiaalmeedias jagati päevakohaseid mõtteid ja sugulaste mälestusi. Kuid vähe pöörame tähelepanu sarnastele inimsusevastastele kuritegudele, mis tänagi kaugetes maades aset leiavad. Kui ...

JäPe tuleb taas

Alanud on registreerumine tänavusele kristlikule noortefestivalile „Järgmine peatus“ ehk JäPe, mis toimub 21.–23. augustini Pilistveres. Festivalile on oodatud noored alates 13. eluaastast, 13–17-aastased vajavad seejuures vanemate kirjalikku nõusolekut. Osavõtu eest tuleb maksta juunis 30, juulis 35 ja augustis 40 eurot. Registreerida saab festivali kodulehel jape.ee. Samast võib leida ka üksikasjalikke juhtnööre osa võtta soovijatele. Tõsi, programmi kohta on ...

Rõõmu ja õnnistusega edasi

protsessioon väljub piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikust sinodijumalateenistuselt.Kätlin Liimets. 12. juunil toimus Puhjas Valga praostkonna sinod. Kirikuvalitsust esindasid peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Üksteist Valga praostkonna vaimulikku ja ülemkarjane liikusid protsessioonis piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikusse, et pidada sinodijumalateenistust. Liturgiavaese aja järel mõjus muusikarikas ja suurepäraselt ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Muudeti EELK ja Eesti Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni kahe alakomisjoni EELK-poolset koosseisu ja nimetati komisjonide uuteks liikmeteks kultuuriväärtuste komisjonis Tiit Salumäe (kaasesimees), Ülle Keel, Andrus Mõttus, Gustav Peeter Piir ja Marju Raabe ning sotsiaalkomisjonis Avo Üprus (kaasesimees), Katri Aaslav-Tepandi, Marelle Erlenheim, Tanel Meiel ja Remet Rander. EELK elutööpreemia määrati emeriitpiiskop Einar Soonele ...

Meelis-Lauri Erikson: tuleb lihtsalt olemas olla

Juubelit pidanud õpetaja Meelis-Lauri Erikson näitab 1944. aastal tehtud fotot, millel on tema 12aastane polgu pojast isa Albert.Kätlin Liimets. Eile tähistati Kadrina koguduse õpetaja ja Viru praostkonna abipraosti Meelis-Lauri Eriksoni juubelit. Kadrina kirikus toimus muusikaline tänupalvus koos juubilari vaimulike mõtiskluste raamatu „Peopesa“ esitlusega. Tartu poolt Kadrinasse sõites paistab juba kaugelt hall kirikutorn, mis mai lõpu õitemeres kenasti ja väärikalt ...

Küpses eas Issanda viinamäele

Pühapäeval diakoniks ordineeritud Igor Gräzin ütleb, et ordinatsiooni võib võrrelda sündimisega. Veiko Vihuri. Möödunud pühapäeval ordineeriti Muhu kirikus Saarte praostkonna vikaardiakoniks Muhu koguduse liige Igor Gräzin (67). Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, assisteerisid piiskop Joel Luhamets ja Saarte praostkonna praost Anti Toplaan. Muhu saare südames Liiva külas asuvas 13. sajandil ehitatud Muhu Katariina kirikus oli 14. juuni pärastlõunal elevust. Algas ...

Jumala sõrmega viidatud elulood

Mida arvata üheteistkümne inimese omakäeliselt kirja pandud või linti jutustatud eluloost? Eriti kui tegemist on hingekarjase või tema abikaasaga. Inimesed, kelle sünniaastad hõlmavad eelmise sajandi esimest kolmandikku, kelle elud sattusid kurjade aegade meelevalda, kuid kes siiski uskusid, et Jumala kaitsev tiib ulatub nendegi kohale. Kelle lapsed olid nõukogude „vabaduses“ tuulte pillutada ühest elukohast teise, kes peavad üleöö maha jätma mõne hapra, vaevu tekkinud ...

Hingehoiutelefonil 116 123 saab abi

Siimon Haamer koordineerib hingehoiutelefoni projekti.Arhiiv. Täna, 17. juuni keskpäeval, hakkab Eestis tööle riiklikult rahastatud üleriigiline hingehoiutelefon, mis kasutab üleeuroopalist sotsiaalse väärtusega teenuste numbri standardit ja pakub emotsionaalset tuge kõigile soovijatele. Sotsiaalministeeriumi poolt aasta lõpuni rahastatud hingehoiutelefoni järele on tekkinud vajadus koroonakriisi tagajärjel. Projekti koordineerib sotsiaalministeeriumi haiglate ja ...

Juhan Rumm: kogudusse panustada on võimalus ja kutse

Väike-Maarja koguduse pastoraadi detsembris valminud saalis on (vasakult) palvejuht Milvi Selberg, diakon Juhan Rumm ja maja perenaine Anu Mets. Sel päeval tehti pastoraadi aeda uus peenar. Kätlin Liimets. Kirjutamisretke Virumaale planeerides saan praost Tauno Toompuult vihje, et Väike-Maarja koguduses on viimasel aastal hulk toredaid asju juhtunud. Vihje osutub sisukaks. Väike-Maarja valla kodulehelt loen, et tegemist on vaimu ja väega tegutseva paikkonnaga, ...

Meie kogudus ja meie kirik, ütlevad rannulased

Rannu ja ka Tartu Maarja kogudust teeniv õpetaja Timo Švedko on luteri kiriku üks nooremaid vaimulikke. Rita Puidet. Jeesus kõneles: „Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.“ (Mt 13:31–32) Käisin möödunud nädalal õpetaja Timo Švedkoga Rannus, kus kogudus on ette võtnud kiriku ...