Slava Ukraine

Lehenumber 10. juuni 2020 Nr 24 Archives - Eesti Kirik

Kaplaniteenistuse kahekümne viies aastapäev

Kaplaniteenistus on oikumeeniline, kus teenivad EKNi liikmeskirikute vaimulikud. Vasakult: kaplan kapten Tõnis Kark (EELK), peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar (EELK) ja vanemkaplan kapten Ago Lilleorg (EKNK) hakkavad kohe tänukirju jagama. Tiiu Pikkur. Eesti kaitseväe kaplaniteenistus tähistas 4. juunil oma taasloomise 25. aastapäeva tänupalvusega Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Tänupalvusel teenisid EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder ning ...

Kaplan meenutab – kaitsevägi on mulle südamelähedane

Lauri Kurvits on jäänud reservväelaseks, kuid kaitseliidu Tallinna maleva kaplani ametikohal teenib ta tänapäevani.Arhiiv. Kaitseliidu Tallinna maleva kaplan Lauri Kurvits ütleb, et sai kutse osaleda esimesel kaplanite kursusel KOK-1 (1996) peakap­lan kolonel Michael Viiselt.  „Seal ma jäin aga „istuma“, sest põhitöö kõrvalt, tollel ajal oli Kaarli koguduse vaimulikutöö, ei saanud ma kogu kursusel osaleda. Tegin siis puudujääva osa aasta hiljem ja lõpetasin ...

Vastase väärtus

Kristjan Luhamets. Mis on unistuste elu? Vanasti arvati, et kuninglik elu on kahe kasuka vahel istumine ning mee ja sularasva söömine. Unelm peegeldas vastandina tollast reaalsust – palju füüsilist tööd ilma meelevallas, samas söömisrahuldust pakkuvate rasvade ja suhkrute nappus.  Tore, et saab talvelgi poest värsket peterselli osta. Lõhna ja maitse poolest jääb see küll suvisele peenrataimele alla. Miks? Sest kasvuhoones puudub vajadus end kahjurputukate eest ...

Hirm ja arm

Just selline peaks olema järgmise aasta vaimulike konverentsi teema. Pole ka ilmselt imestada, sest viimased, „koroonaga kroonitud“ kuud on andnud ise materjali selleks, et mõelda tervise, elu ja surma, hirmu ja armu peale. Teemade ring on veel täpsustumas, kuid üks on kindel: toimunust ja ikka veel jätkuvast kriisist mööda vaadata ei saa. Kirikuna tuleb anda omapoolne teoloogiline pilk selle mõtestamiseks. Kindlasti on praegu järjest rohkem inimesi, kes vajavad ...

Kui ka konstruktsioon, siis mitte fiktsioon

Murrangulised sündmused tõstavad küsimuse ajaloo objektiivsusest. Ka siis, kui puudub võimalus seada fakt, näiteks küüditamine, kahtluse alla, jääb võimalus selle erinevaks käsitlemiseks. Rahval on ootus käsitluse järele, kus asjadest kõneldaks nii, nagu need tõesti toimusid. Tänapäeval on kombeks taandada küsimus väitele, et kõik on konstruktsioon. Et objektiivset tõde asjade käigust polegi. Et ka pilt ajaloost on konstruktsioon.  Ilukirjandus on kahtlemata ...

Ratastooliga sohu

Möödunud reedel oli rahvusvaheline maailma keskkonna päev, mida hakati peaaegu pool sajandit tagasi tähistama ÜRO üldassamblee ettepanekul (15. dets 1972). Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu keskkonnas toimuvatele muutustele. Eestimaa Looduse Fond pöörab sel aastal eriliselt tähelepanu soodele ja kutsub kõiki huvilisi kaasa lööma sootaastamise talgutel ning sooretkedel.   „Soode talguaasta pakub võimalust minna omadega sohu – sügavale loodusesse, kuhu muidu ...

Huviorbiidis on loodushoid

Eesti Kirikute Nõukogu teema-aasta tunnuslause on teadupärast „Armastame loodut“. Märtsis toimunud seminaril oli peaettekanne Nigel Weightilt Inglismaalt, kõneldi ka loodu(s)hoiu teemast eri uskude perspektiivist. 16. juunil kogunevad aga Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad Arvo Pärdi keskusesse seminarile „Armastame loodu(s)t“. Kuulatakse ettekandeid ja plaanis on vastu võtta teemakohane seisukoht. EKNi täitevsekretär Ruudi Leinus ütleb, et loodushoiu ...

Kriisitoetus usulistele ühendustele

Minister Riina Solman: toetusega soovitakse tagada organisatsioonide jätkuv toimimine. Arhiiv. Koroonaviiruse tõttu kehtinud eriolukorra mõju leevendamiseks võeti vastu riigi lisaeelarve, milles on ette nähtud ka toetusmeede usulistele ühendustele, sealhulgas EELK-le. Toetusmeetme kogumaht kõikidele Eestis tegutsevatele ja registreeritud usulistele ühendustele (kokku 595) on 2 miljonit eurot. Toetuse taotlemist ja väljamaksmist reguleerib rahvastikuministri Riina ...

Lühiuudised

LMLi aastaaruanne Luterliku Maailmaliidu (LML) kodulehelt www.lutheranworld.org saab tasuta alla laadida organisatsiooni 2019. aasta aruande. Selles keskendutakse tegevustele, mis on seotud LMLi strateegiliste eesmärkidega: esiteks toetada kirikute kohalolu ja elava tunnistuse andmist maailmas, teiseks propageerida inimväärikust, õiglust ja rahu ning kolmandaks tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ja efektiivsus. Eriti tõstetakse esile maailmaliidu ja selle ...

Kai-Tõe Ellermaa: oluline on hea meeskond

Tütarlastekoor Elise rongkäigus Montenegro muusikafestivalil „Singing and Dancing in Bar 2019“. 2 x Erakogu. Tütarlastekooril Elise on sel kevadel 30. sünnipäev ja koori dirigendil Kai-Tõe Ellermaal sai märtsis vanust kaks korda nii palju.  Tartus Elleri-nim muusikakooli ja Tallinnas konservatooriumi lõpetanud Kai-Tõe Ellermaa on aastakümneid elanud Pärnus. Suvituspealinna sattus ta seetõttu, et abikaasa oli oma kodulinna töökoha saanud. Olles küll väikeste lastega ...

Jumalat usaldades teenima

2000. aastal Marko Tiituse poolt Juuru kirikus ristitud ja leeritatud Kristjan Paju ordineeriti kodukoguduse diakoniks. Jaak Kadarik. Kolmainupühal toimus Ida-Harju praostkonna Juuru kirikus Kristjan Paju (38) diakoniks ordineerimine. Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, assisteerisid abipraost Tauno Kibur ja pastor loci Kalle Kõiv. Ordinatsioonipäev oli päikeseküllane ja pidulik. Eriolukorrajärgses ajas oldi tänulikud ja rõõmsad, et lisaks organist Mari Põllule ...

Valmis osa Audru kiriku katusest

Lõppes Audru kiriku katuse renoveerimise esimene etapp. Kätlin Liimets. Audru Püha Risti kiriku katuse renoveerimise esimeses etapis valmis katusest umbes 40%. Töid tegi OÜ Rändmeister. Aasta alguses eraldas muinsuskaitseamet omandireformi reservfondist Audru kiriku pikihoone katuse restaureerimiseks 71 539 eurot. Koguduse endise õpetaja Tiina Janno viieaastane rahaliste vahendite leidmise pingutus kandis lõpuks vilja. OÜ Rändmeister alustas töid veebruari alguses ja ...

Et pilt ajastust oleks usutav

Kirjandusteadlasel Rutt Hinrikusel on suured teened eesti elulugude kogumisel, uurimisel ja publitseerimisel. Alar Madisson, Eesti Kirjandusmuuseum. „Mida laiem on skaala erinevate samal ajal elanud inimeste elulugudest, seda usutavama pildi ajastust kokku saame,“ selgitab Rutt Hinrikus (snd 1946), keda Eesti laiem üldsus tunneb ja tunnustab eelkõige elulugude koguja ja uurijana. Igati ootuspärane on saada Rutt Hinrikusega kokku Tartus Vanemuise tänaval asuvas ...

Käru kirik saab sünnipäevaks korda

Käru puukirik on tellingutes. Tõnis Vaik. Järva praostkonna Käru kirikus on alanud remont. Kiriku 160. aastapäevaks oktoobris on pühakoda nagu uus. „Oleme väga rõõmsad, aga oleme ka palju vaeva näinud toetuse saamiseks taotluspabereid ette valmistades,“ tunnistab Käru koguduse kauaaegne juhatuse esimees Elve Sutt. Ta räägib, et tegemist oli kolmanda pöördumisega PRIA poole. „Tellisime Türi valla rahastusel üksikasjaliku remondikava projekti. Sel korral oli rahastaja ...

Nelipühal sai kogudus uue kirikuvanema

Hanna Järve võtab vastu Lea Saare õnnitlusi. Rita Puidet. Taastatavas Tartu Maarja kirikus seati nelipühal kirikuvanema ametisse Hanna Järve. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus: „Kes armastab mind, seda armastab minu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast“ (Jh 14:21). Aastaid armastusega kirikuvanemana õpetajale abiliseks olnud Tiit Võlli andis nelipühateenistusel ameti üle Hanna Järvele, kes õpetaja Joona Toivaneni teenimise ajal sai ka kirikuvanema ...