Slava Ukraine

Lehenumber 3. juuni 2020 Nr 23 Archives - Eesti Kirik

Jumala juhatusel koguduse liikmest hingekarjaseks

Diakon René Paats 31. mail – oma ordinatsioonipäeval Tallinna piiskopliku toomkiriku altari ees. Tiiu Pikkur. Nelipüha ja Kristuse kiriku sünnipäeva jumalateenistusel 31. mail ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus diakoniks René Paatsi.  Peapiiskoppi assisteerisid selle juures koguduse õpetaja Arho Tuhkru ja abiõpetaja Joel Siim. Organist oli Piret Aidulo ja kantor Veljo Reier. Väga siira ja mõtlemapaneva jutluse, kus ka oma teest ...

Lipupäev tuleb pidulik

Ajalooline EÜSi lipp Otepää kirikus lipu 120. aastapäeval. Arhiiv. Homme heiskame Eesti lipu auks sinimustvalged. Otepää kirikus toimub jumalateenistus, interneti vahendusel saab vaadata fotonäitust ja vabaõhuetendust. 136 aastat tagasi, 1884, pühitses kirikuõpetaja Rudolf Kallas Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipu. Teame, et Eesti Vabariik kuulutati 34 aastat hiljem välja sinimustvalgete lippude lehvides. Lipu pühitsemist aus hoides asutas Otepää ...

Koroonaviirus kui hingetoega arenguvõimalus

Kristjan Luhamets. Kriis mõjub inimestele erinevalt. Ühe halvab, teisele annab sellist motivatsiooni, mida tal tavaolukorras ei ole. Kellegi muudab enesekesksemaks stiilis „uppuja päästmine on eelkõige uppuja enda asi“ või kristlikus mõttes „selleks, et armastada ligimest, pean kõigepealt armastama ennast“, kedagi innustab veelgi tugevamalt pühenduma koostööle ja ühishüve edendamisele.  Demokraatias andis Covid-19 tõttu tekkinud eriolukord omad võimalused igale ...

Sirgunud on esimene gümnaasiumiküps põlvkond luterlike koolide noori

Viimasel aastakümnel on palju olnud juttu kristlikust haridusest, kristlikest koolidest ja luterlikust põhiharidusest. Et vastata küsimusele, mis on kristlik haridus, peame esmalt vastama küsimusele, millal haridus üldse muutus mittekristlikuks ehk ilmalikuks. Lahterdamist kristlikuks ja ilmalikuks kooliks tänases mõttes ju enne eelmise sajandi esimest veerandit ei tuntud. Kõik, mis koolis omandati ja õpiti, oli osa elamisoskustest, mida inimene vajas kristliku usu ja ...

Hingetuge saab nüüd internetist

Hiljuti internetiaadressil sinuabi.ee avatud hingehoiuportaal on juba pälvinud kirikurahva seas omajagu tähelepanu. Küsimusi on ajendanud aga see, kes on ettevõtmise taga ja kellele see mõeldud on. Võtsin ühendust projekti koordinaatori Kristiina Krabi-Klenbergiga, kes oli lahkesti nõus sellekohastele küsimustele vastama. Asi sai tema sõnul alguse Eesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu kuuluva 3D koguduse poolt äsjase koroonakriisi alguses ...

Pühad 2 + 2 reegliga

Kui väga ka ei sooviks, et koroonakriisist võiks kõnelda minevikuvõtmes ning igapäevatoimetusi saaks lõpuks ometi sooritada kitsendavate piiranguteta, ei anna selleks veel alust ametlikud raportid, mis kinnitavad COVID-19 jätkuvat elujõudu. Nõnda peeti ka kiriku sünnipäev 2 + 2 reeglist lähtuvalt.  Kogudustes pole sarnaselt ühiskonnaga veel saabunud aeg analüüsida epideemia mõju. Küllap jagavad paljud Urvaste õpetaja märkust, et koroona pärssis oluliselt ...

Kristlik kogukonnamaja ootab elama intellektipuudega inimesi

Rakvere Kolmainu kogudus lõpetab peagi ehitustööd oma ajaloolises pastoraadihoones, et sinna saaks elama kutsuda 10 intellektipuudega inimest kogukonnas elamise teenusele. Projekt, mida 79% ulatuses rahastas sotsiaalministeerium Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest ning ülejäänu tuli Rakvere Kolmainu koguduse omafinantseeringuna, jõuab lõpule 2020. aasta juuliks. Augustiks tahame leida 10 intellektipuudega inimest, kelle jaoks kiriku läheduses ning kristlikest ...

Tallinna praostkonnal oli hea aasta

Niimoodi hajutatult, nagu nüüd kombeks, istusid Tallinna praostkonna sinodilised Jaani kirikus. Tiiu Pikkur. Tallinna praostkonna sinod sai teoks kaks kuud esialgsest plaanist hiljem – kolmapäeval, 27. mail Tallinna Jaani kirikus. Sinodi avas armulauaga palvus, kus teenisid peapiiskop Urmas Viilma ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Koosolekut juhatas Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, abijuhatajad olid praostkonna nõukogu liikmed Meelis ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Konsistoorium kiitis 29. aprillil heaks muinsuskaitseameti ja EELK koostöökokkuleppe (leitav EELK kodulehe siseveebist). Piiskop Tiit Salumäed on volitatud koostöökokkulepet allkirjastama. Narva koguduse õpetaja Urmas Karileedi palgata puhkust pikendati 1. maist 30. juunini. Usuteaduse instituudi rektori Ove Sanderi avalduse alusel otsustas konsistoorium 5. mail peatada tema ametiülesannete täitmine rektorina samast kuupäevast kuni ...

Indrek Laul näeb maailma laiemalt ja kutsub annetama

Kiriku toetusfondi nõukogu esimees Indrek Laul ütleb, et fondi eesmärgiks on leida 10 000 püsiannetajat. Erakogu / Tiit Blaat. Kaks aastat tagasi asutatud EELK toetusfondi nõukogu esimees on Indrek Laul, Estonia klaverivabriku juhataja. Ta ütleb, et ettevõtjas peab olema positiivset entusiasmi ja kutsub kõiki toetusfondi püsiannetajaks. Vahel on tore ajas tagasi minna ja vestluskaaslane Indrek Laul meenutab teisel pool helendavat arvutiekraani, et nõukogude ajal oli ...

Uudiseid praostkondadest

Viru praostkond Narva Maarja kogudusele kinkisid Soome sõpruskogudused 45 individuaalset armulaua peekrit. Nikolai Batuhtin. Kasutusele võeti peekrid Narva Maarja, Käsmu ja Rakvere Kolmainu kogudus hakkavad armulaua jagamisel kasutama individuaalseid peekreid. Seoses koroonaviiruse ohuga on kogudused küsimuse ees, kuidas hügieenireegleid järgides jagada armulauda. Üheks võimaluseks on kasutada individuaalseid peekreid. Sellist praktikat viljeleti enne kriisi ...

Teenides Jumalat mitmel viisil

Diakon Meelis Malk 2016. aastal. Tiia Treimann-Differt. 2. juunil 50aastaseks saanud Meelis Malk, kes teenib diakonina Karuse, Lihula ja Mihkli kogudust, soovib jätkata haridusteed, et jõuda preestriordinatsioonini. EELK vaimulikkonna tervikpilti vaadates on küllaga näiteid, et usuteaduse juurde jõutakse küpses eas, siis kui lapsed juba kaelakandvad ning eelnevalt õpitud ametiga leib laual. Meelis Malk on üks nendest, kes vaimuliku elukutsest koolipingis ei unistanud ...

Tähtis on kuskilt alustada

Jumalat ja inimesi saab teenida väga erinevate andidega, teab Raul Suurväli, pildil koos abikaasa Jannika ja tütar Saskiaga. Erakogu. Nii ütleb Raul Suurväli, kes on kümmekond aastat teinud noortetööd Rannamõisa koguduses.  Raul on kirikuga sina peal lapsepõlvest. Kui esimeste mälestuste järele küsin, meenutab ta, et teenistused olid väga pikad ja igavad. Kuna ta räägitust aru ei saanud, nautis ta neid kordi, mil tohtis teenistuse ajal sõpradega kirikuhoovis ...

Kolmeaastase töö tulemus jõudis altarile

Peenikese näputöö tulemusena valminud kirikutekstiil kaunistab Ridala kiriku altarit. Kai Kraus. 1. nelipüha jumalateenistusel pühitses õp Küllike Valk Ridala kiriku altarikatte laia pitsi, mille ta oma loominguna kogudusele kinkis.  Pühitsuskõnes toonitas õp Valk, et altaritekstiili kaunistavad risti ja karika kujundid on kristlikus sümboolikas keskse tähendusega. Me oleme risti poole teel ja karikast saame jõu sellel püsimiseks, selgitas ta ...

Ilmus raamat Eduard Profittlichist

Kaante vahele on saanud esimene eestikeelne lühibiograafia katoliku peapiiskopist Eduard Profittlichist (1890–1942). Raamat kirjeldab Eduard Profittlichi isikut, aitab lugejal teha lähemat tutvust tema vaimuliku elu ja tegevusega Maarjamaal 1930ndatel. Peapiiskop Eduard Profittlich SJ jõudis Eestis tegutseda vaid pisut üle kümne aasta (1930–1941). Siiatulek nõudis temalt kindlasti julgust – ei olnud kerge asuda elama võõra rahva ja kultuuri keskele, tundmata nende ...