Slava Ukraine

Lehenumber 22. aprill 2020 Nr 17 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

Palve

Marc Chagall, „Noor Joosep karjasena“. Söövitus, 30 x 24 cm, 1956. Sina, mu Karjane, juhi mind sinna,  kuhu Sina tahad,  näita aeda,  mida Sina tahad,  et ma hariksin,  sest Sinu tahtmine on hea! Luba Vaimu  uskuda minna  Su järele  ka siis, kui tippu ei näe,  kui ränd matab hinge,  kuulda Su häält, Issand, mu Karjane! Merille Hommik

Jeesus annab väe tema ülesannete täitmiseks

Jh 21:15–19 Peetrus oli pärast Jeesuse vangistamist öisel ajal ülempreestri õues oma õpetaja kolmel korral salanud. Pärast raskeid sündmusi Jeruusalemmas oli ta koos enamiku jüngritega tulnud tagasi kodukohta Galileasse. Jeesus küsib nüüd Peetruselt, kas ta armastab teda enam kui oma sõpru ja kaaslasi. See tähendab, kas me armastame Jeesust rohkem kui oma tööd ja sellega seotud töövahendeid, nagu Peetruse puhul olid selleks paat ja võrgud. Jeesuse küsimus puudutab ...

Eestpalve

Jeesus, hea karjane, aita meil kuulatada Sinu häält ja järgneda Sinu juhtimisele! Õpeta meid hoolima ka üksteisest, nagu on kohane Sinu karjale.

Hea karjane

Jumal on nii Vanas kui Uues Testamendis valinud oma rahva võrdpildiks lambakarja. Jeesus on hea karjane, kes juhib oma kogudust nagu lambaid ja hoolitseb nende eest. Lambad on suure karjavaistuga loomad. Sotsiaalsed kontaktid ja ühtekuuluvus on ka inimese üks põhivajadusi, meid ei ole loodud elama üksi. Inimene on liigina ellu jäänud paljuski seetõttu, et oleme saanud karjana hakkama, oleme suutnud pakkuda üksteisele tuge. Praegu, kui kontaktid inimeste vahel on ...

Kogudusetöö internetis elavnemas

Hetk ülestõusmisöö vigiiliast Põlva kirikus. Õpetaja Toomas Nigola ja Osvald Nigola. Kuvatõmmis veebiülekandest. Eriolukorra tõttu kehtestatud avalike jumalateenistuste pidamise keeld on mitmeid kogudusi ajendanud alustama või laiendama vaimulikku tööd internetis.  Mitmekesine valik Kui seni oli jumalateenistustest internetiülekandeid regulaarselt teinud mõni üksik kogudus, siis nüüd saab veebist igal pühapäeval jälgida ligi kahtekümmet jumalateenistust. ...

Kirikufond alustas „Sajandi pakkumisega“

14. aprillil alustas kirikufond (täisnimega SA EELK Toetusfond) esimest avalikku annetuste kogumise kampaaniat „Sajandi pakkumine“. Kampaaniaga kogutakse raha neljale kirikule: Tartu Maarja, Narva Aleksandri, Paldiski Nikolai ja Tõstamaa Maarja kirikule. Annetustest osa läheb raskel ajal inimeste hingehoiutöö korraldamiseks kirikutes. Kirikufond loodab leida 10 000 püsiannetajat, kes annetaksid keskmiselt 10 eurot kuus. Annetusi kogutakse veebilehel ...

Jüripäeval mõtleme sangaritele

Kiriku- ja rahvakalendris tuntud jüripäeval on kindel koht ka eestlaste rahvuslikus ajaloonarratiivis – jüritulega märgitakse 1343. aasta ülestõusu võõrvõimu vastu.  Taasiseseisvunud Eestis peetakse jüripäeva veteranipäevana ja kirikul eesotsas Eesti sõjameeste mälestuskirikuga Toris on kandev roll. Pühale Jürile, kelle surmapäeva 23. aprillil tähistatakse, on Eestis luterlikest pühakodadest pühitsetud vaid kolm: Laiuse, Tori ja Jüri kirik. Kõikides kogudustes on ...

Täname

HILJA TURVAS LEIDA RAUDSEPP TARMO VAINO MAIMU PLINKER AS RETENT Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Siimon Haamer 22. aprillil – 47 Lev Lekarkin, diakon 23. aprillil – 52 Jane Vain, diakon 26. aprillil – 45 Kirikumuusika liidu liikmed 23. aprillil Silja Trisberg 24. aprillil Tiina Kivastik 25. aprillil Stefan Groote Ordinatsioonitähtpäev 23. aprillil – 5 Joel Luhamets, piiskop (preestriordinatsioon 06.09.1978) Tiit Salumäe (05.10.1975) Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.